Jou ba­ba se GE­SLAG! (soort­van)

Soek jul hart ’n dog­ter­tjie, of smag jul­le na ’n seun­tjie? Daar ís teg­nie­ke wat jul­le kan be­proef.

Baba & Kleuter - - SWANGERSKAP - DEUR NIA VI­SA­GIE BA­BA & KLEU­TER

Ken­ners stem nie nood­wen­dig saam oor pre­sies hoe dit werk of be­hoort te werk nie, maar dit kan mos net pret wees om die ver­skil­len­de me­to­des ’n kans te gee, of hoe? Moet al­les as­se­blief net nie te erns­tig op­neem nie…

DIE WHELAN-ME­TO­DE

In haar boek Ho­w­toC­hoo­set­heSexof YourBa­by sê E­li­za­beth Whelan net mooi die teen­oor­ge­stel­de van dr. Lan­drum S­hett­les (sien regs). Vol­gens haar na­vor­sing is jou kans be­ter om ’n seun­tjie te kry as jy seks het vier tot ses dae voor jy o­vu­leer. As jy ’n dog­ter­tjie wil hê moet jy twee tot drie dae voor o­vu­la­sie seks hê. E­li­za­beth se na­vor­sing is ge­ba­seer op bi­o­che­mie­se ver­an­de­rin­ge in jou lig­gaam wat vroe­ër in die si­klus ten guns­te van ’n seun­tjie is.

Sy stel ook voor dat jy ’n spe­si­fie­ke di­eet volg. Vir ’n seun­tjie moet jy ’n eet­plan hê wat ryk is aan sout en ka­li­um met sou­te­ri­ge vleis soos spek, ham, wor­sies, sout sky­fies, neu­te en baie kool­hi­dra­te. As jy ’n dog­ter­tjie wil hê moet jou di­eet baie kal­si­um en mag­ne­si­um be­vat, soos te kry in sui­wel­pro­duk­te, room­ys, vrug­te­sap en baie la­e­sout- of sout­vrye kos.

Kri­tiek op haar me­to­de is dat seks vier tot ses dae voor o­vu­la­sie te lank is voor die ei­er­tjie vry­ge­stel word. Dus gaan jy suk­kel om hoe­ge­naamd s­wan­ger te word, wat nog te sê met ’n seun­tjie.

S­HETT­LES-ME­TO­DE

’n Teg­niek wat al meer as 30 jaar in ge­bruik is waar­mee jy die ge­slag van jou ba­ba glo kan be­ïn­vloed, is die S­hett­lesme­to­de. Dit is ont­wik­kel deur ’n A­me­ri­kaan­se in­fer­ti­li­teit­spe­si­a­lis, dr. Lan­drum S­hett­les. S­hett­les het be­weer as sy me­to­de reg ge­bruik word, is daar ’n kans van 75 per­sent dat jy die ge­slag van jou keu­se kry. Daar is eg­ter nie stu­dies wat dit be­wys nie. Met dié me­to­de is tyds­be­re­ke­ning al­les, en Lan­drum het selfs raad oor po­si­sies en an­der slaap­ka­mer­sa­ke!

Die S­hett­les-me­to­de is ge­ba­seer op die feit dat die Y-chro­mo­soom wat sperm dra (die man­li­ke sperm), klei­ner is en vin­ni­ger be­weeg as die gro­ter X-chro­mo­soom (wat vrou­li­ke sperm dra).

Vir dié me­to­de moet jy weet wan­neer jy o­vu­leer (lees el­ders hoe jy dit kan be­paal). Vol­gens Lan­drum moet jy dan die vol­gen­de doen om die ge­slag van jou keu­se te kry:

’N DOG­TER­TJIE

As ’n mei­sie­tjie jou harts­be­geer­te is, stel Lan­drum voor dat jy twee en ’n half tot drie dae voor o­vu­la­sie seks het. Seks na­der aan o­vu­la­sie sal jou kans op ’n dog­ter­tjie baie laat af­neem.

Hy sê ook dat jy seks moet hê el­ke dag van­dat jy op­ge­hou men­stru­eer het tot en met twee en ’n half tot drie dae voor jy o­vu­leer. Moe­nie daar­na on­be­skerm­de seks hê nie. In­dien jy lan­ger voor o­vu­la­sie seks het, gee dit die sta­di­ger sperm met die X-chro­mo­so­me tyd om by die ei­er­sel uit te kom.

Lan­drum stel voor dat die man die vrou vlak pe­ne­treer. Die man moet ook ver­kies­lik bo wees so­dat die sperm na­der aan die in­gang na die va­gi­na vry­ge­stel word. Dié deel is suur­der en ver­der van die ser­viks. Die suur­heid sal teen die man­li­ke sperm­sel­le werk, wat vin­ni­ger maar swak­ker as die vrou­li­ke sperm­sel­le is. Dus is daar meer vrou­li­ke sperm­sel­le om jou ei­er­sel te be­vrug.

Lan­drum stel voor dat die vrou nie ’n or­gas­me ty­dens seks kry nie, aan­ge­sien die va­gi­na­le om­ge­wing ná ’n or­gas­me meer al­ka­lies is, wat guns­tig is vir die man­li­ke sperm­sel­le. Die sa­me­trek­kings van ’n or­gas­me help om die sperm­sel­le boon­toe te jaag en gee die man­li­ke sperm­sel­le ’n voor­sprong.

’N SEUN­TJIE

As jul­le smag na ’n seun­tjie, stel Lan­drum voor dat jul­le seks net 24 uur voor o­vu­la­sie het en nie meer as 12 uur ná o­vu­la­sie nie. Die ser­vi­ka­le slym ty­dens o­vu­la­sie is glad en min­der suur, wat die man­li­ke sperm­sel­le help om vin­ni­ger by die ei­er­sel uit te kom.

Hy be­veel diep pe­ne­tra­sie aan, wat by­voor­beeld moont­lik ge­maak word deur pe­ne­tra­sie van ag­ter. Dit de­po­neer die sperm na­der aan die ser­viks en gee die man­li­ke sperm­sel­le ’n voor­sprong op pad na die ei­er­sel­le toe.

Daar word aan­be­veel dat die vrou ’n or­gas­me kry om­dat dit die va­gi­na­le om­ge­wing meer al­ka­lies maak en om­dat die sa­me­trek­kings van die va­gi­na die man­li­ke sperm­sel­le vin­ni­ger laat swem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.