GOEIE GOGGAS VIR DIE GE­BOOR­TE

Baba & Kleuter - - OP VRAE -

Ek is tans 13 we­ke s­wan­ger en be­plan om na­tuur­lik te kraam. Ek het ge­hoor dat die goeie bak­te­rieë in die ge­boor­te­ka­naal ’n baie goeie in­vloed op my ba­ba se im­muun­stel­sel kan hê. Is daar iets wat ek nou al kan doen om te ver­se­ker dat ek ge­noeg daar­van aan my ba­ba oor­dra?

A­NEL KIR­STEN ANT­WOORD:

Ver­skeie fak­to­re be­ïn­vloed die hoe­veel­heid goeie bak­te­rieë wat in jou ba­ba se spys­ver­te­rings­ka­naal teen­woor­dig sal wees. Dit sluit in hoe lank jou swan­ger­skap ge­duur het, of jy va­gi­naal of met ’n kei­ser­snee die le­we skenk, of ba­ba for­mu­le- of bors­voe­ding kry, bloot­stel­ling aan an­ti­bi­o­ti­ka, en ook ge­boor­te­volg­or­de. Die goeie bak­te­rieë in jou ba­ba se spys­ver­te­rings­ka­naal be­ïn­vloed die ont­wik­ke­ling en vol­was­se­wor­ding van die im­muuns­te­sel en het dus ’n e­nor­me in­vloed op jou ba­ba se ge­sond­heid. Die goeie bak­te­rieë tree op as sol­da­te wat die im­muun­stel­sel ver­de­dig deur die sleg­te bak­te­rieë in be­dwang te hou. ’n Wan­ba­lans in bak­te­rieë speel ’n rol in pro­ble­me soos vroeë ge­boor­te, ko­liek, ek­seem, al­ler­gieë, as­ma en la­ter ook in die ont­wik­ke­ling van oor­ge­wig, in­flam­ma­to­rie­se siek­tes en die me­ta­bo­lie­se sin­droom. Die hoe­veel­heid en ge­hal­te van die bak­te­rieë in jou ge­boor­te­ka­naal word be­ïn­vloed deur stres, di­eet, oe­fe­ning, pro­bi­o­ti­ka-aan­vul­lings, an­ti­bi­o­ti­ka en of jy rook ter­wyl jy s­wan­ger is. Dié fak­to­re het ook ’n in­vloed op die ver­skei­den­heid bak­te­rieë waar­aan jou ba­ba met ge­boor­te bloot­ge­stel word. Ont­hou: Jy is wat jy eet. Dit wat jy eet, voed die bak­te­rieë in jou lig­gaam. • Ve­sel fer­men­teer in die dik­derm en pro­du­seer by­pro­duk­te wat dien as ’n voed­sel­bron vir die goeie bak­te­rieë. Maak se­ker jy neem ge­noeg ve­sel in deur ge­noeg vrug­te, groen­te, neu­te, sa­de, bo­ne, len­sies en heel­graan­pro­duk­te te eet. • Ge­fer­men­teer­de kos is ’n bron van na­tuur­li­ke pro­bi­o­ti­ka. Dit sluit in voed­sels soos tem­peh, mi­so, sau­er­kraut, kim­chi as­ook ke­fir en jo­gurt. Hier­die kos­se speel ve­ral ’n be­lang­ri­ke rol in die hand­ha­wing van ’n ge­son­de ba­lans van va­gi­na­le bak­te­rieë. • Fo­kus op kos­se wat ’n bron van pre­bi­o­ti­ka is. Pre­bi­o­ti­ka is kos vir die goeie bak­te­rieë en sluit in knof­fel, rou uie, pie­sang, as­per­sies, pa­tat en Brus­sel­se sprui­te. • ’n Di­eet wat baie vet en ver­werk­te kos be­vat, on­der­myn die goeie bak­te­rieë. Kies vars kos­se en kies eer­der plant­vet­te pleks van ver­sa­dig­de dier­vet­te en trans­vet­te. As dit by pro­bi­o­ti­ka-aan­vul­lings kom, kies die reg­te stam en kom­bi­na­sie, as­ook die reg­te do­sis. El­ke stam word ge­kop­pel aan ’n spe­si­fie­ke ge­sond­heids­voor­deel. Na­vor­sing het ge­wys dat ’n pro­bi­o­ti­ka-aan­vul­ling ty­dens swan­ger­skap wat die stam­me Bi­fi­do­bacte­ri­um en Lac­to­ba­c­il­lus be­vat, van groot waar­de kan wees – ve­ral in die laas­te tri­mes­ter. Maak net se­ker dit is ’n ho­ë­do­sis- aan­vul­ling. ’n Aan­vul­ling is ve­ral baie be­lang­rik as jy in jou swan­ger­skap an­ti­bi­o­ti­ka ge­drink het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.