ME­DI­KA­SIE & MY KEI­SER­SNEE

Baba & Kleuter - - OP VRAE -

Ek wil graag ’n kei­ser­snee hê. Ek is eg­ter be­kom­merd, want ek weet ’n mens word mid­dels teen die pyn in­ge­gee. Kan dit my ba­ba aan­tas?

DR. JP DU BUISSON ANT­WOORD:

Die mees­te e­lek­tie­we kei­ser­sneë vind on­der spi­na­le ver­do­wing plaas. Die mid­dels wat die nar­ko­ti­seur ge­bruik, be­ïn­vloed nie die ba­ba nie. Dit kan wel jou bloed­druk laat daal, wat sleg vir jou ba­ba kan wees, maar jou nar­ko­ti­seur sal daar­voor ge­reeld wees.

Jy ont­vang ge­woon­lik ook ’n en­kel­do­sis an­ti­bi­o­ti­ka om won­din­fek­sie te voor­kom, maar dit word ná die ge­boor­te toe­ge­dien om te keer dat jou ba­ba on­no­dig aan an­ti­bi­o­ti­ka bloot­ge­stel word.

Ná die ge­boor­te kry jy ge­woon­lik vir die eer­ste 24 uur ’n kom­bi­na­sie van bin­ne­aar­se Pa­na­do en bin­ne­spier­se of bin­ne­aar­se mor­fien-de­ri­va­te. Al­bei dié mid­dels is vei­lig as jy jou pas­ge­bo­re ba­ba bors­voed. Dit word in ’n baie lae do­sis of glad nie in bors­melk uit­ge­skei nie.

Jy kan ook ’n an­ti-in­flam­ma­to­rie­se mid­del ont­vang. Daar weet ons die mees­te oor die vei­lig­heid van i­bu­prof­een en dik­lo­fe­na­kis. Van die nu­wer an­ti-in­flam­ma­to­rie­se mid­dels kan wel in spe­si­fie­ke om­stan­dig­he­de ge­bruik word, maar daar is min in­lig­ting oor die vei­lig­heid daar­van be­skik­baar.

Ná die eer­ste 24 uur word jou me­di­ka­sie ver­an­der na ’n kom­bi­na­sie van mon­de­lik­se Pa­na­do en ko­de­ïen-ge­ba­seer­de me­di­ka­sie, en kry jy ook steeds an­ti-in­flam­ma­to­rie­se me­di­ka­sie.

Jy kan op die eer­ste dag van die kei­ser­snee dalk be­dwelm voel weens die me­di­ka­sie, maar aan die an­der kant is pyn ook nie goed vir jou en jou her­stel­pro­ses nie.

Jy sal waar­skyn­lik ook bloed­ver­dun­nings­me­di­ka­sie ont­vang om te keer dat jou bloed te mak­lik stol. Dis ook vei­lig vir ma’s wat bors­voed en het nie ’n uit­wer­king op ba­ba nie.

Sterk­te en ge­niet dit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.