BORS­VOE­DING, KO­LIEK & REFLUKS

Baba & Kleuter - - OP VRAE - BA­BA & KLEU­TER

A­NEL KIR­STEN ANT­WOORD:

Om voe­dings­pro­ble­me soos refluks en ko­liek te pak is am­per soos om ’n leg­kaart te bou. Daar is ver­skil­len­de leg­kaart­stuk­ke wat in ag ge­neem moet word en om din­ge ver­der te be­moei­lik, is el­ke kind ’n u­nie­ke leg­kaart en el­ke ba­ba re­a­geer ver­skil­lend op ver­skil­len­de in­gry­pings.

Ko­liek is ’n baie al­ge­me­ne en frus­tre­ren­de voe­dings­pro­bleem wat baie swak ver­staan word – nie­mand weet wat die pre­sie­se oor­saak is nie. Te­o­rieë sluit in ’n on­vol­was­se s­pys­ver­te­ring­stel­sel (on­ver­teer­de pro­te­ïen en sui­ker in die spys­ver­te­rings­ka­naal hoop op en dra by tot gas en kram­pies), oor­voe­ding (die spys­ver­te­rings­ka­naal suk­kel om groot vo­lu­mes melk te han­teer), wan­ba­lans tus­sen die goeie en sleg­te bak­te­rieë in die spys­ver­te­rings­ka­naal (dit dra by tot kram­pe, gas, in­flam­ma­sie van die derm­ka­naal, on­ge­re­gu­leer­de derm­be­we­gings), of ’n moont­li­ke on­der­lig­gen­de voed­sel­al­ler­gie of -in­to­le­ran­sie. Skenk aan­dag aan die vol­gen­de fak­to­re: LET OP HOE JOU BA­BA AAN JOU BORS HEG. As hy win­de sluk, ver­oor­saak dit kram­pe. Hy huil, met die ge­volg dat jy hom weer voed (want ons is ge­leer om op aan­vraag te voed), wat dan kan be­te­ken dat hy weer win­de sluk – en so volg ’n bo­se kring­loop. Maak se­ker dat sy kop en nek ty­dens voe­dings ho­ër as sy ma­gie is. Vra hulp by ’n bors­voe­dings­kon­sul­tant. LAAT HOM LAN­GER AAN ’N BORS DRINK. Die ag­ter­melk is meer voe­ding­ryk (be­vat meer vet) en daar­om drink hul­le min­der gul­sig en sluk ba­ba dus min­der win­de. Ag­ter­melk be­vat ook min­der lak­to­se wat kram­pe kan ver­oor­saak; dit help dus om ’n bors goed leeg te drink voor jy na die an­der bors oor­ska­kel.

’n Al­ge­me­ne rig­lyn is: Ba­bas klei­ner as twee maan­de voed 45 mi­nu­te per bors en ba­bas ou­er as twee maan­de voed 30 mi­nu­te per bors. VOEDINGSVOLUME. Dit is baie mak­lik om ’n klein ba­ba te oor­voed. Gee eer­der klei­ner, maar meer ge­reel­de voe­dings, by­voor­beeld twee­uur­liks pleks van drie­uur­liks. MA SE DI­EET. Jy kan jou di­eet aan­pas om gas­vor­men­de kos (broc­co­li, Brus­sel­se sprui­te, soet­ris­sies, blom­kool, kool) en moont­lik ir­ri­te­ren­de voed­sel­soor­te uit te ska­kel. Die al­ge­meen­ste son­de­bok­ke sluit in sui­wel­pro­duk­te, sterk ge­geur­de kos­se soos knof­fel, ris­sies en spe­se­rye (ker­rie), as­ook ka­fe­ïen-be­vat­ten­de kos (gas­koel­drank, sjo­ko­la­de, tee en som­mi­ge ver­koue-mid­dels). MOONT­LI­KE VOED­SEL­AL­LER­GIE OF -IN­TO­LE­RAN­SIE. So­wat 25 tot 30 per­sent van ko­liek­ge­val­le word toe­ge­skryf aan ’n on­der­lig­gen­de voed­sel­al­ler­gie, ve­ral vir koei­melk. Tus­sen 30 en 40 per­sent van re­fluks­ge­val­le re­a­geer nie op me­di­ka­sie nie en die kans is baie goed dat ’n koei­melk­al­ler­gie die oor­saak van die refluks is. In dié ge­val moet mam­ma ’n lae-al­ler­geen­di­eet on­der die wa­ken­de oog van ’n di­eet­kun­di­ge volg. Ná twee we­ke sal jou ba­ba ge­ë­va­lu­eer word om te sien of daar wel ’n ver­be­te­ring in sy simp­to­me was of nie. HOU ’N VOEDSELDAGBOEK VAN WAT JY EET en van ba­ba se simp­to­me, so­dat jy die twee kan ver­ge­lyk. Do­sis speel ’n rol en som­mi­ge ba­bas het geen pro­ble­me as jy ’n en­ke­le nar­tjie eet nie, maar lê weg aan ’n sak nar­tjies en jou ba­ba pro­tes­teer. Hou dus ook dag­boek van hoe­veel van ’n be­paal­de kos­soort jy eet. PRO­BI­O­TI­KA Na­vor­sing het ge­wys die pro­bi­o­ti­kum Lac­to­ba­c­il­lus reu­te­ri DSM17938 (teen ’n do­sis van 0,1 mil­jard ko­lo­nie­vor­men­de een­he­de (CFU) per dag) help ko­liek ver­lig, ve­ral by bors­ba­bas. Jy kan die drup­pel­tjies in die mond­jie drup of jy kan die mid­del voor bors­voe­ding aan jou te­pel smeer. BE­HAN­DE­LING VAN BORS­MELK MET LAKTASE-ENSIEME so­dat die lak­to­se af­ge­breek word voor ba­ba dit in­kry. Dis prak­ties eg­ter moei­lik. Na­vor­sers is ook nie se­ker dat dit werk­lik doel­tref­fend is vir ko­liek nie, maar dis iets wat jy kan oor­weeg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.