WAT IS DIE GOUE UUR?

Baba & Kleuter - - OP VRAE - BA­BA & KLEU­TER

Ek is swan­ger en doen na­vor­sing oor bors­voe­ding om­dat ek dit baie graag wil be­proef as my ba­ba eers hier is. Ek het ge­hoor ie­mand praat van “die goue uur”. Wat is dit en hoe­kom is dit so be­lang­rik?

kos is en waar warm­te en vei­lig­heid heers.

Nu­we na­vor­sing dui daar­op dat vel-teen-vel-aan­ra­king tus­sen ma en ba­ba kort ná die ge­boor­te help om bors­voe­ding vroeg aan die gang te kry en die kans op suk­ses­vol­le eks­klu­sie­we bors­voe­ding ver­hoog.

(Eks­klu­sie­we bors­voe­ding be­te­ken dat jou ba­ba in die eer­ste ses maan­de net bors­melk en geen an­der vloei­stof soos wa­ter, sap of tee kry nie, as­ook ook geen vas­te kos nie).

Ba­bas wat in die goue uur vel­teen-vel-tyd saam met hul ma deur­bring, re­gu­leer hul lig­gaams­tem­pe­ra­tuur en a­sem­ha­ling be­ter. Dit ver­laag ook die ge­vaar van lae bloed­sui­ker, aan­ge­sien bors­voe­ding met die eer­ste “goue melk”, ook ko­los­trum ge­noem, ’n hup­stoot kry.

Hier volg rig­ly­ne om ’n on­on­der­­bro­ke eer­ste uur te be­plan en te ver­se­ker: • Kies ’n ge­boor­te­ver­sor­ger en om­ge­wing wat jou keu­se vir ’n rus­ti­ge goue uur sal on­der­steun. • Vra dat ’n op­ti­ma­le om­ge­wing vir ge­boor­te ge­skep word wat warm is met sag­te lig­te, en wat stil, kalm, pri­vaat en on­der­steu­nend is. • Kom­mu­ni­keer vroeg reeds jou ver­soe­ke aan jou ver­sor­gers so­dat hul­le ver­staan hoe be­lang­rik bo­ge­noem­de vir jou is. Ek is tans swan­ger en het voor­ge­boor­te­klas­se by­ge­woon. My vroed­vrou het voor­ge­stel dat ek nie in die eer­ste vier we­ke ná my ba­ba se ge­boor­te uit­melk nie. Waar­om – en wat sal ge­beur as ek uit­melk wan­neer my melk op dag drie in­kom?

LI­SAN­NE DU PLES­SIS ANT­WOORD:

In die eer­ste twee tot drie maan­de van bors­voe­ding is bors­melk­pro­duk­sie meest­al hor­moon­ge­dre­we. Jy kan in hier­die tyd soms meer of min­der melk maak as wat jou ba­ba no­dig het.

As jy ver­moed jy pro­du­seer min­der melk, word daar aan­be­veel dat jy jou ba­ba meer ge­reeld aan die bors sit en meer vel­teen-vel-tyd met jou ba­ba deur­bring. As jy meer pro­du­seer en jou bors­te oor­vol word, is dit ’n goeie plan om uit te melk tot jou bors­te ge­mak­lik voel.

As die melk nie uit die bors­te ver­wy­der word deur ba­ba wat drink of jy wat uit­melk nie, kan die bors­te seer en warm voel en dit kan uit­ein­de­lik tot mas­ti­tis (bors­ont­ste­king) lei. In hier­die ge­val is dit be­ter om eer­der uit te melk en die melk vir la­te­re ge­bruik te vries as om die ge­vaar van mas­ti­tis te loop.

Ná die eer­ste paar maan­de word bors­melk vol­gens aan­bod en aan­vraag ge­pro­du­seer. Hoe meer ba­ba drink, hoe meer melk word ge­maak; hoe min­der ba­ba drink, hoe min­der word ge­maak. Bors­melk­pro­duk­sie word ná twee tot drie maan­de steeds deur hor­mo­ne be­heer, maar in ’n min­de­re ma­te daar­deur aan­ge­dryf.

My raad is dat jy meer ak­tief kan be­gin uit­melk so­dra bors­voe­ding goed ge­ves­tig is en bors­melk­pro­duk­sie ge­sta­bi­li­seer het, dus teen twee of drie maan­de. Ma’s kan al in hul kraam­ver­lof be­gin uit­melk en so ver­se­ker dat daar ’n voor­raad bors­melk be­skik­baar is wan­neer hul­le in­ko­pies moet gaan doen of te­rug werk toe moet keer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.