Slaap vei­lig

’n Mens kan jou nie in­dink hoe dit moet voel om jou ba­ba in sy wie­gie neer te lê en dan word hy net nooit weer wak­ker nie. Help wie­gie­dood met ons raad voor­kom.

Baba & Kleuter - - PASGEBORENE - DEUR YOLANDI JOR­DAAN

Wie­gie­dood is die skie­li­ke, on­ver­wag­se en on­ver­klaar­ba­re sterf­te van ’n ba­ba on­der een jaar wat an­der­sins ge­sond is.

In A­me­ri­ka sterf vier ba­bas uit el­ke 10 000 aan wie­gie­dood, al­dus sy­fers van die A­me­ri­kaan­se Cen­ters for Di­se­a­se Con­t­rol and P­re­ven­ti­on. Dis is aan­sien­lik min­der as die 130 uit 10 000 van 1990, hoof­saak­lik dank­sy ’n groot veld­tog om ou­ers in te lig dat ba­bas op hul rug moet slaap en nie op hul ma­gie nie.

Daar is geen be­trou­ba­re sy­fers oor wie­gie­dood in Suid-A­fri­ka nie, maar die mees­te ba­bas wat daar­aan sterf, is tus­sen twee en vier maan­de oud. So­wat 90 per­sent van sterf­tes kom voor by ba­bas on­der ses maan­de en 95 per­sent by ba­bas on­der agt maan­de.

WAT VER­OOR­SAAK WIE­GIE­DOOD?

Ná so­veel ja­re van na­vor­sing ver­staan dok­ters nog steeds nie pre­sies wat wie­gie­dood ver­oor­saak nie, maar dit hou waar­skyn­lik ver­band met ’n af­wy­king in die deel van ’n ba­ba se brein wat a­sem­ha­ling en ont­wa­king be­heer. Ba­bas met dié af­wy­king suk­kel om hul a­semha­ling, tem­pe­ra­tuur, bloed­druk en hart­klop­tem­po te re­gu­leer.

Nog ri­si­ko­fak­to­re is ’n lae ge­boor­te­ge­wig en as die ba­ba vroeg ge­bo­re is. Ba­bas met ’n lae ge­boor­te­ge­wig en wat vroeg­ge­bo­re is se kans is vier keer gro­ter om ’n wie­gie­dood te sterf as dié van vol­ter­myn­ba­bas.

Die ri­si­ko is ook meer as dub­bel vir twee­lin­ge en meer­lin­ge as en­kel­ba­bas.

S­ta­tis­tiek wys dat tus­sen 60 en 70 per­sent van wie­gie­dood-ge­val­le by seun­tjies voor­kom.

Ma’s en die om­ge­wing het ook ’n in­vloed op ba­ba se ri­si­ko vir wie­gie­dood. As jy jon­ger as 20 is, si­ga­ret­te rook of dwelms en al­ko­hol ge­bruik, is jou ba­ba se kans om ’n wie­gie­dood te sterf gro­ter.

Na­vor­sers het daar­by ’n ver­band ge­vind tus­sen wie­gie­dood en die vol­gen­de om­ge­wings­fak­to­re: • As ba­ba op sy maag of sy slaap; • As hy op ’n sag­ter op­per­vlak slaap; en • As hy saam met sy ou­ers in die bed slaap.

Hoe­wel baie na­vor­sing nog no­dig is om vas te stel pre­sies hoe al hier­die fak­to­re met wie­gie­dood saam­hang, weet ons da­rem ge­noeg om voor­ko­mings­maat­re­ëls te tref wat ba­ba se kans om aan hier­die ge­vrees­de toe­stand te sterf, so klein as moont­lik maak.

Rook na­by jou ba­ba ver­hoog die ge­vaar van wie­gie­dood.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.