HOE KAN ONS DIT VOOR­KOM?

Baba & Kleuter - - PASGEBORENE -

Hoe­wel daar geen ge­waar­borg­de ma­nier is om wie­gie­dood te voor­kom nie, kan jy jou ba­ba wel vei­li­ger help slaap. Hier is die A­me­ri­kaan­se pe­di­a­trie-a­ka­de­mie se rig­ly­ne.

JOU BA­BA OP SY RUG WAN­NEER HY SLAAP

’n Ba­ba van een jaar en jon­ger moet be­dags en snags al­tyd eer­der op sy rug­gie slaap. As hy self van sy rug na sy sy of ma­gie rol, is dit in die haak.

As ’n ba­ba net op sy maag slaap, be­staan die ge­vaar dat hy baie stil slaap en vir lan­ger tyd­per­ke slaap met min­der wak­ker tye tus­sen­in. Hy kan ook nie so mak­lik van hit­te ont­slae raak in dié po­si­sie nie. As die ka­mer ver­hit is en ba­ba warm toe­ge­draai is, word hy nog war­mer.

Ont­hou om vir jou op­pas­ser of die dag­s­org­sen­trum te sê dat dit vir jou be­lang­rik is dat jou ba­ba in die kor­rek­te po­si­sie ge­plaas word wan­neer hy slaap.

SO­VEEL JY KAN VIR SO­LANK JY KAN

Bors­voe­ding kan ook die ge­vaar van wie­gie­dood laat af­neem, ve­ral in die eer­ste ses maan­de van jou kind se le­we. Stu­dies waar­oor in die joer­naal Pe­di­a­tri­cs be­rig is, het ge­wys dat bors­voe­ding die ge­vaar van wie­gie­dood selfs met die helf­te kan ver­min­der. Dit be­skerm ook teen in­fek­sies, wat dalk tot wie­gie­dood kan by­dra.

ROKERS EN PLEK­KE WAAR MEN­SE ROOK

Pro­beer om jou huis en jou mo­tor rook­vry te hou. Moet eer­der nie na­by jou ba­ba rook nie, selfs al sit jy bui­te. Die ge­vaar van wie­gie­dood vir die ba­ba van ie­mand wat ty­dens swan­ger­skap ge­rook het, is vyf keer gro­ter.

JOU BA­BA TE WARM LAAT KRY NIE

Hou die ka­mer waar jou ba­ba slaap op ’n ge­mak­li­ke tem­pe­ra­tuur. Dit is ’n goeie i­dee om jou ba­ba min of meer met die­self­de hoe­veel­heid lae aan te trek as wat jy dra, plus een ek­stra laag.

Voel ge­reeld aan jou ba­ba se nek of rug. As die nek of rug klam of swe­te­rig is, kry hy te warm en moet jy liefs ’n kom­ber­slaag ver­min­der of die ka­mer laat af­koel. Ken­ners is dit eens dat oor­ver­hit­ting jou ba­ba die­per laat slaap, wat hom moei­li­ker laat wak­ker word as hy op­hou a­sem­haal.

JOU BA­BA OP ’N FERM OP­PER­VLAK SLAAP

’n Ferm, plat ma­tras met lug­ga­te vir ven­ti­la­sie is no­dig. Trek die ma­tras oor met ’n pas­la­ken en moet liefs nie kom­ber­se of kus­sings tus­sen die ma­tras en pas­la­ken sit nie.

Maak se­ker dat die ma­tras goed in die kot pas so­dat daar geen gleu­we aan die kant is nie.

Moet jou ba­ba nie op ’n bank, wa­ter­bed of kus­sing laat slaap nie. Plaas hom waar moont­lik aan die on­der­kant van sy bed­jie.

’n Ba­ba wat in ’n mo­tor­stoel­tjie, stoot­wa­en­tjie en dra­sak aan die slaap raak, moet so gou moont­lik na ’n ferm slaap­op­per­vlak ge­skuif word.

SAG­TE VOOR­WER­PE EN LOS BED­DE­GOED

Moet geen voor­werp wat jou ba­ba kan ver­smoor of waar­in hy ver­stren­gel kan raak, in die bed­jie sit nie. Kus­sings, kwil­te, kot­kant­kus­sings en op­ge­stop­te knuf­fel­die­re kan jou ba­ba laat ver­smoor. Kies lie­wer ’n slaap­sak­kie en moe­nie jou ba­ba se ge­sig of kop met ’n kom­bers be­dek nie. Hy moet oor­tol­li­ge hit­te deur sy kop­pie ver­loor en so sy tem­pe­ra­tuur re­gu­leer.

INENTINGS EN GAAN GE­REELD BABAKLINIEK TOE

In on­lang­se stu­dies is aan­ge­dui dat inentings teen wie­gie­dood kan help be­skerm.

JOU BA­BA VIR EERS IN JOU KA­MER IN SY EIE BED­JIE SLAAP

Hou die ba­ba­bed­jie na­by jou bed. Dit maak bors­voe­ding mak­li­ker en stel jou in staat om ’n o­gie te hou.

Wees net ver­sig­tig – ’n ba­ba wat tus­sen twee vol­was­se­nes slaap op ’n sag­te ma­tras en on­der kom­ber­se, is in ’n om­ge­wing wat kool­stof­di­ok­sied­ryk en suur­stofarm is. ’n Ou­er kan ook per a­buis bo-oor hul klein­ding rol, of die ba­ba kan in die la­kens of kom­ber­se ver­stren­gel raak.

Die ri­si­ko vir wie­gie­dood kan eg­ter met 50 per­sent af­neem as jou ba­ba in die ka­mer slaap waar jy slaap.

As jy dit ver­kies om jou ba­ba in sy eie ka­mer te laat slaap, is ’n mo­ni­tor ’n goeie i­dee. Dit stel jou in staat om jou ba­ba se a­sem­ha­ling en be­we­ging met die hulp van ’n sen­sor­kus­sing dop te hou.

As jou ba­ba ’n se­ke­re aan­tal se­kon­des lank op­hou a­sem­haal of nie be­weeg nie, lui die a­larm.

Dees­dae kan jy die kos­te van se­ke­re mo­ni­tors van die me­die­se fonds te­rug­eis.

VIR JOU BA­BA ’N FOPSPEEN MET SLAAPTYD

Die suig van ’n fopspeen help om die ri­si­ko vir wie­gie­dood te ver­laag. As jy bors­voed, is dit wel ’n goeie i­dee om te wag dat ’n goeie bors­voe­dings­roe­ti­ne ge­ves­tig is voor jy ’n fop­pie aan jou pasgeborene be­kend­stel. Moet eer­der nie jou ba­ba se fop­pie te­rug­sit as dit uit sy mond val ter­wyl hy slaap nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.