BANG VIR EER­STE UIT­STAP­PIE

Baba & Kleuter - - OP VRAE - KLI­NIE­SE SIEL­KUN­DI­GE FISIOTERAPEUT SLAAPKONSULTANT PE­DI­A­TER

Ek is ’n eer­ste­keer-mam­ma en my ba­ba is pas ge­bo­re. Ek weet nie of al­le nu­we ma’s so voel nie, maar ek kan my nie in­dink dat ek met hier­die ba­ba­tjie ie­wers heen moet gaan nie. Ek is so bang hy word siek of kom iets oor. Is dit nor­maal? Wan­neer moet ek die eer­ste uit­stap­pie aan­pak?

LENMARIE STANTON ANT­WOORD:

Nu­we ma’s het al­tyd baie vre­se – moe­nie be­kom­merd wees nie, jy is nie al­leen nie!

Ja, jou nu­we ba­ba­tjie is klein, maar hy is nie so broos soos jy dink nie. Baie ma’s voel dik­wels pa­nie­ke­rig as hul­le hul ba­ba hoor huil, en jy sal nie al­tyd weet waar­om jou ba­ba huil nie. Dit is soms baie frus­tre­rend, maar ont­hou dat jou e­mo­sies jou ba­ba be­ïn­vloed. Aan die an­der kant: As ’n mens se moe­der­in­stink jou aan­hou kwel om­dat jou ba­ba huil, moet jy mis­kien maar dok­ter toe gaan.

Die eer­ste ruk van moe­der­skap is die moei­lik­ste werk wat jy ooit sal hê. Ont­hou, jy wil net die bes­te vir jou ba­ba hê en met­ter­tyd sal jy be­sef be­kom­mer­nis maak nie van jou ’n be­ter ou­er nie. Hoe toe­ge­wyd jy jou ba­ba ook al be­skerm en hoe­veel nag­te jy ook al van die kom­mer wak­ker lê – dit gaan nie keer dat jou ba­ba di­ar­ree kry of in die nag wak­ker word nie!

Angs is ’n na­tuur­li­ke re­ak­sie by ’n nu­we ma om- dat ’n mens jou ba­ba so graag wil be­skerm, en dit kom dik­wels na vo­re as oor­be­sker­men­de ge­drag.

As jou angs­tig­heid eg­ter keer dat jy nor­maal funk­si­o­neer, of as dit ir­ra­si­o­neel is (bv. ’n in­ten­se vrees dat jou ba­ba­tjie iets sal oor­kom as jy hom nie heel­tyd vas­hou of koe­s­ter nie), kan dit ’n te­ken van pos­t­par­tum-angs wees.

Pos­t­par­tum-angs word ge­ken­merk deur ’n nim­mer­ein­di­gen­de kom­mer oor jou ba­ba se ont­wik­ke­ling en vei­lig­heid, oor jou eie ver­moë om ’n goeie ou­er te wees, en oor hoe jy met al jou nu­we ver­ant­woor­de­lik­he­de ’n ba­lans sal kan hand­haaf.

Vra hulp as dit ge­paard gaan met rus­te­loos­heid, prik­kel­baar­heid en fi­sie­ke simp­to­me soos naar­heid, sla­pe­loos­heid en hart­klop­pings.

Jy neem dalk aan dat die simp­to­me sal ver­dwyn, maar pos­t­par­tum-angs kan sleg vir jou ba­ba wees as dit nie be­han­del word nie. Vra die pe­di­a­ter of ver­los­kun­di­ge om jou na ’n siel­kun­di­ge te ver­wys wat in kog­ni­tie­we ge­drags­te­ra­pie spe­si­a­li­seer. So kan jy vaar­dig­he­de leer wat die denk­pa­tro­ne kan help ver­an­der wat jou angs­tig­heid ver­oor­saak.

Die eer­ste uit­stap­pie is vir el­ke nu­we ma met SOS-oom­blik­ke ge­vul. Met ’n bie­tjie voor­be­rei­ding en raad van an­der ma’s sal jy dit eg­ter gou met ge­mak aan­pak – en ge­niet!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.