AF­GE­RIG OM TE SLAAP – NOU GAAN DIT SLEG!

Baba & Kleuter - - OP VRAE - BA­BA & KLEU­TER

My dog­ter­tjie is nou ses jaar oud en wei­er om saans al­leen te slaap. Sy is óf by my en my man in die bed, óf een van ons moet by haar slaap. Sy het as ba­ba slaap­af­rig­ting ge­kry en ek is heel­te­mal oor­tuig dat dit is waar­om sy so sleg slaap. Lei be­hoor­li­ke slaap­af­rig­ting tot e­ni­ge siel­kun­di­ge kwes­sies la­ter in ’n kind se le­we?

PE­TRO T­HAMM ANT­WOORD:

Dis vir al­mal in die huis­hou­ding moei­lik as kin­ders snags sleg slaap. Ek wil jou eg­ter ver­se­ker dat daar geen kon­kre­te be­wys is dat slaap­af­rig­ting ska­de aan­rig nie. Dit is hoogs on­waar­skyn­lik dat dit die re­de is waar­om jou dog­ter­tjie sleg slaap.

Slaap word deur so­veel din­ge be­ïn­vloed. Be­na­der jou on­der­soek na jou kind se sla­pe­loos­heid ho­lis­ties. ’n Kind van ses kan die be­grip van dis­si­pli­ne al baie goed ver­staan, en ’n mens moet liefs op die­self­de ma­nier na slaap kyk.

Sorg vir ’n vas­te slaap­tyd­roe­ti­ne en ’n vas­te slaaptyd en slaap­stel­sel. Jy maak die reëls oor hoe en wan­neer jou kind moet slaap. As dit nie vir jou aan­vaar­baar is dat sy in die bed by jul­le slaap nie, moet jy reëls maak wat deur haar ge­hoor­saam moet word. Jy kan ’n po­si­tie­we be­lo­ning­stel­sel in wer­king stel vir aan­vaar­ba­re ge­drag (soos om die he­le nag in die bed te bly) en ook ge­vol­ge vir wan­neer daar nie by die reëls ge­hou word nie.

Be­na­der dit baie kon­se­kwent, want op ses sal jou klein­ding ver­se­ker vir ’n lang ruk jou reëls toets. Kyk na haar di­eet om­dat sui­ker (ve­ral ver­steek­te sui­ker) kin­ders hi­per­ak­tief kan laat op­tree. Ek sou se­ker maak dat die TV om­trent twee uur voor slaaptyd af­ge­ska­kel word en jy kan ge­rus mag­ne­si­um­sout in haar bad­wa­ter gooi. Maak bui­te-ak­ti­wi­tei­te (waar sy ook aan na­tuur­li­ke son­lig bloot­ge­stel word) deel van jul daag­lik­se roe­ti­ne.

Ten laas­te: Selfs op ses is ’n slaaptyd van tus­sen 19:00 en 20:00 die bes­te vir kin­ders. Sorg dus dat sy som­mer vroeg in die ve­re is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.