EL­KE HAP­PIE TEL

Het jy ge­weet dat jong kin­ders in ver­ge­ly­king met vol­was­se­nes meer voed­sa­me kos no­dig het vir hul groot­te? Dit is om hul groei te on­der­steun, as­ook om die ske­let en spie­re te bou en e­ner­gie te ver­skaf.

Baba & Kleuter - - PROMOSIE -

Jou kind se vroeë eet­ge­woon­tes kan ’n le­wens­lan­ge im­pak op sy ge­sond­heid hê. Dit is ty­dens die kin­der­ja­re dat jou kind ’n ver­hou­ding met kos be­gin vorm. Jy wil dus se­ker maak dat dié ver­hou­ding uit die staan­spoor ’n ge­son­de een is. Soos me­ni­ge ma weet, is dié taak moei­li­ker as jou kind siek is, of fie­mies of ’n ko­sal­ler­gie het, of as jul­le vega­nis­ties is. On­der­voe­ding is iets wat jy ten al­le kos­te wil ver­my om­dat dit jou kind se groei kan be­lem­mer.

STA­TIS­TIE­KE WAT SKOK

Vol­gens die He­althy Acti­ve Kids South A­fri­ca-op­na­me van 2014 eet ons kin­ders nie ge­noeg vrug­te en groen­te nie. Boon­op is koel­drank- en kits­ko­s­in­na­me aan die toe­neem. Een uit el­ke vyf kin­ders eet ook nie ont­byt nie en meer as die helf­te vat nie ’n kos­blik skool toe nie. Dié prent­jie kan lei tot ’n toe­koms­ti­ge ge­ne­ra­sie van vol­was­se­nes met ’n ho­ër ri­si­ko vir vet­sug en chro­nie­se siek­tes soos di­a­be­tes en hart­siek­tes.

WAT KAN JY DOEN?

Jou kind be­hoort el­ke dag drie hoof­maal­tye te ge­niet, met twee klei­ner nu­tri­ënt-ry­ke ver­sna­pe­rings tus­sen­in. Sorg vir ’n ba­lans van kom­plek­se kool­hi­dra­te vir e­ner­gie, pro­te­ïen vir groei en ’n ge­son­de im­muun­sis­teem, as­ook ge­son­de vet­te vir brein- en oog­ont­wik­ke­ling.

Moe­dig jou kind aan om vrug­te en groen­te te eet in al die kleu­re van die re­ën­boog. Dis vol vi­ta­mie­ne, mi­ne­ra­le, an­ti­ok­si­dan­te, fi­to­nu­tri­ën­te en ve­sel. Dit al­les help om siek­tes te voor­kom en al­ge­me­ne ge­sond­heid te be­skerm.

As jy be­kom­merd is oor jou kind se voe­ding, kan jy ’ n aan­vul­ling gee. Pe­di­aSu­re ® Com­ple­te is ’ n pe­di­a­trie­se, voed­sa­me skom­mel­dran­kie vir kin­ders van 3 tot 10 jaar oud. Dis be­wys dat dit selfs in vier we­ke groei be­dui­dend be­vor­der in kin­ders wat ’ n voe­dings­ri­si­ko het. Dis ’ n bron van pre- en pro­bi­o­ti­ka, 16 nood­saak­li­ke vi­ta­mie­ne en mi­ne­ra­le, as­ook o­me­ga 3- vet­su­re. As vroeë in­gry­ping kan jy twee gla­se per dag met wa­ter aan­maak om jou kind se voe­ding­sta­tus te ver­be­ter, ge­son­de groei te be­vor­der en ont­wik­ke­ling te on­der­steun.

Boon­op hou kin­ders van die va­niel­je­of sjo­ko­la­de- geur!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.