WEN­NER- WEN­KE 1

Baba & Kleuter - - PEUTER - BA­BA & KLEU­TER

VOOR­DE­LE • Vin­ger­verf help die brein en lig­gaam om van in­lig­ting sin te maak. Dis ook ’n ont­span­nen­de en pret­ti­ge ma­nier waar­op jou kind haar kan uit­druk. • Fyn mo­to­rie­se ont­wik­ke­ling word ge­sti­mu­leer en die hand- en vin­ger­spie­re word ver­sterk. • Kre­a­ti­wi­teit en ver­beel­ding word aan­ge­wak­ker. Speel bui­te op ’n plas­tiek­ta­fel­tjie jul­le is Pi­cas­so, of gooi ’n groot plas­tiek­ta­fel­doek of stuk koe­rant­pa­pier uit waar daar ge­mors gaan word. Skaf ’n voor­skoot­jie aan, of nog be­ter: Raak ont­slae van die kle­re! Gee al­tyd vir jou peu­ter die groot­ste stuk pa­pier moont­lik, soos koe­rant­pa­pier of ge­bruik­te ar­gi­teks­te­ke­nin­ge.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.