KLEU­TER PRAAT GLAD NIE

Baba & Kleuter - - OP VRAE -

My seun­tjie is twee en ’n half jaar oud en praat glad nie. Hy het as jong ba­ba ge­bab­bel, was baie vrien­de­lik en het al sy myl­pa­le vroeg ge­haal, maar hy wei­er om te praat. Hy moes as ge­volg van vog in sy ore op 17 maan­de py­pies kry, maar steeds is daar geen woor­de nie. Ek weet hy ma­keer niks nie, maar is tog be­kom­merd.

LIZANNE DU P­LES­SIS ANT­WOORD:

Ons ver­moë en be­hoef­te om te kom­mu­ni­keer sluit ver­ba­le en nie­ver­ba­le kom­mu­ni­ka­sie in. Kin­ders leer van baie vroeg al om te kom­mu­ni­keer bin­ne die lief­de­vol­le ver­hou­ding met ons as ou­ers en be­te­ke­nis­vol­le an­der men­se.

Tus­sen 24 en 36 maan­de wys kleu­ters dat hul­le goed ver­staan en kan hul­le lig­gaams­de­le en voor­wer­pe in hul om­ge­wing uit­wys. Hul­le be­hoort ook nou twee op­drag­te te kan be­gryp en uit­voer, soos “tel die boek op en sit dit op die ta­fel”.

Hul­le be­gin soms ook om twee woor­de saam te voeg en vra soms “hoe­kom?”

Om­dat jou seun­tjie nog glad nie praat nie, stel ek voor dat jy hom na ’n spraak­taal-te­ra­peut neem so­dat sy ont­wik­ke­ling en vaar­dig­he­de ge­ë­va­lu­eer kan word.

Be­proef ge­rus ook die vol­gen­de ak­ti­wi­tei­te en s­pe­le­tjies. • Speel lek­ker rof en ak­tief saam met jou seun­tjie. Jaag hom, vang hom, kie­lie hom, rol saam met hom op die grond en stoei op die mat. Hier­die soort spel sti­mu­leer spraak- en taal­ont­wik­ke­ling. • Lees saam, el­ke dag. Kies boe­kies wat jou kind ge­niet en blaai saam met hom daar­deur. Lees die sin­ne hard­op en wys die voor­wer­pe, ka­rak­ters en ge­beu­re uit deur met jou vin­ger daar­na te wys. • Sing daag­liks lied­jies en sê rym­pies op wat

her­ha­ling be­vat en rit­mies is. • Hou jou seun­tjie fyn dop en her­haal die s­pe­le­tjies, ge­ba­re, ak­sies en be­we­gings wat hy ge­niet. Jou kind sal die be­te­ke­nis­vol­le in­ter­ak­sies tus­sen jul­le ge­niet en sy ont­wik­ke­ling sal daar­by baat vind. • Maak een­mi­nuut-vi­deo’s van die ak­sies of s­pe­le­tjies wat hy ge­reeld uit­voer en le­wer kom­men­taar, soos “Ben skop” of “1-2-3 spring!” • Speel voor die spie­ël en boots tong­be­we­gings en klan­ke na. Kyk ge­rus ook na dié won­der­li­ke bron vir ont­wik­ke­lings­ge­gron­de rig­ly­ne en ak­ti­wi­tei­te: http://rt­c­speech.com.au/ti­me2play.html.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.