VREES

Baba & Kleuter - - PASGEBORENE -

Jy is nou ver­ant­woor­de­lik vir ’n baba, maar is self ’n groen­tjie – dit kan jou bang laat voel. Ge­luk­kig is ’n nuwe ma se lig­gaam ge­rat vir hier­die soort ding. Ná jou baba se ge­boor­te skei jou lig­gaam die hor­moon pro­lak­tien af wat jou help ont­span.

Die web­tuis­te child­birt­hcon­necti­on.org sê dat die vry­stel­ling van pro­lak­tien ge­du­ren­de ge­boor­te jou pasgeborene help aan­pas by die le­we bui­te die baar­moe­der.

Ver­der help dit jou om ver­sor­gend op te tree en help dit jóú ook om aan te pas by die i­dee van ma wees.

Onthou, soos met e­ni­ge nuwe taak wat jy aan­pak, is daar din­ge wat jy som­mer met die eer­ste pro­beer­slag sal reg­kry en an­der wat ’n bie­tjie meer oe­fe­ning sal kos.

Om te sorg dat jou le­we meer voor-

Onthou, soos met e­ni­ge nuwe taak sal jy som­mi­ge din­ge da­de­lik reg­kry en an­der nie.

spel­baar is, is dit ’n goeie i­dee om voor­af te weet wat jy kan verwag oor bors­voe­ding, doe­ke ruil en jou baba se tem­pe­ra­tuur, ge­wig en slaap­roe­ti­ne.

Die siel­kun­di­ge Len­ma­rie S­tan­ton ver­dui­de­lik dat daar baie an­der din­ge is waar­oor jy be­kom­merd kan voel.

“Jy kan bang wees vir hoe ’n ba­ba­tjie jou ver­hou­dings gaan be­ïn­vloed, of jy die no­di­ge on­der­steu­ning van jou vrien­de en fa­mi­lie gaan kry en of jy al die ver­ant­woor­de­lik­he­de sal kan han­teer.”

Om min­der bang en on­se­ker te voel, kan jy ge­rus hulp vra by ’n vroed­vrou, ver­pleeg­ster, jou ma, jou sus­ter of ’n vrien­din wat ook ’n ma is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.