WAAR PRO­BLE­ME LÊ

Baba & Kleuter - - JOUPEUTER -

Hoe­kom sukkel kin­ders soms met taal-, spraak- en luistervaardighede? Daar is heel­par­ty moont­li­ke oor­sa­ke: • Ge­hoor­ge­stremd­heid. Dit kan per­ma­nent wees, of ty­de­lik as ge­volg van aan­hou

den­de mid­del­oor­ont­ste­king. • Ver­stan­de­li­ke ge­stremd­heid. • Aan­dag­te­kort­steur­nis met of son­der hi­per­ak­ti­wi­teit (be­ter be­kend as die En­gel­se

af­kor­tings ADD of ADHD). • Ou­tis­me • Ver­waar­lo­sing en mis­han­de­ling. • Taal­ver­war­ring: Dit kan on­der meer ont­staan wan­neer ’n kind aan meer as een taal te­ge­ly­ker­tyd bloot­ge­stel word, sê die spraak­te­ra­peu­te. Meer­ta­lig­heid in ’n huis­hou­ding hoef nie ’n pro­bleem te wees nie, maar dit moet met ek­stra aan­dag han­teer word.

Kun­di­ges be­veel by­voor­beeld aan dat een ou­er kon­se­kwent die een taal en ’n an­der ou­er die an­der taal met hul­le kind praat. So i­den­ti­fi­seer die kind ’n taal se spe­si­fie­ke re­ëls en die ge­bruik daar­van met een ou­er.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.