KLEU­TER WORD HUILEND WAK­KER

Baba & Kleuter - - ANTWOORDE OP VRAE -

My drie­ja­ri­ge dog­ter­tjie huil el­ke keer wan­neer sy wak­ker word. Sy word soms teen on­ge­veer 02:00 wak­ker, en dan weer teen 05:30. Ek ver­staan nie hoe­kom sy met el­ke wak­ker­word-slag so huil nie.

LENMARIE STANTON ANT­WOORD:

Dit klink of jou kind nag­vre­se kry. Ter­wyl ’n kind ’n nag­vrees be­leef, kan sy huil en selfs skree, maar nie be­wus wees dat jy by haar is nie. Haar hart­klop­pie kan ver­snel, sy kan selfs s­weet en die e­pi­so­de kan tot 20 mi­nu­te lank duur. Sy be­hoort taam­lik vin­nig te ont­span en sal weer aan die slaap raak.

Om­trent 3 per­sent van kin­ders kry nag­vre­se, ver­al kin­ders met ’n fa­mi­lie­ge­skie­de­nis van slaap­ver­steu­rings. Nag­vre­se is nie ’n te­ken van gees­tes­on­ge­steld­heid nie, maar dit kan meer dik­wels voor­kom ter­wyl jou kind ’n span­nings­vol­le tyd deur­maak.

Nag­vre­se kom min­der ge­reeld as nag­mer­ries voor, maar kan soos nag­mer­ries lyk. Dis eg­ter van nag­mer­ries te on­der­skei op die vol­gen­de ma­nie­re: • ’n Nag­vrees ont­staan nie ty­dens ’n droom nie. • Kin­ders ont­hou dik­wels nie wat ge­beur het as

hul­le ’n nag­vrees ge­had het nie. • Nag­vre­se vind ge­woon­lik taam­lik vroeg in die aand plaas, so­wat een tot twee uur na­dat jou kind aan die slaap ge­raak het. • Dit lyk of kin­ders ge­deel­te­lik wak­ker word ty­dens ’n nag­vrees, maar ná ’n nag­mer­rie sal ’n kind heel­te­mal wak­ker word en be­gin huil, dik­wels tot ’n ou­er gaan troos.

S­tres­vol­le ge­beu­re kan ’n kind se slaap­pa­troon aan­tas, maar nag­vre­se kan ook son­der stres­sors ont­staan.

Die oor­saak van nag­vre­se is on­be­kend. Dit slaan ge­woon­lik teen vier jaar oud toe, maar jon­ger kin­ders kan dit ook kry. Dit duur voort tot met pu­ber­teit. Nag­vre­se kom sel­de on­der tie­ners of vol­was­se­nes voor.

Soms ont­staan dit as kin­ders sie­ke­rig is of nie ge­noeg slaap kry nie. Soms word dit met ’n ont­wik­ke­lings­fa­se ver­bind, soos wan­neer jou kind met pot­jie­les­se be­gin.

Help jou kind so: • Selfs al laat jou dog­ter­tjie jou nie toe om haar te troos nie, moet jy na haar toe gaan. Ver­se­ker haar dat sy vei­lig is en bly by haar tot sy ont­span en weer aan die slaap raak. • Moet haar nie wak­ker maak nie. Laat haar

eer­der self net weer aan die slaap raak. • Keer haar eg­ter as sy iets on­vei­ligs doen, soos

om op meu­bels te klim. • Moet liefs nie die vol­gen­de dag daar­oor ge­sels

nie. Sy sal die voor­val nie kan ont­hou nie. • Maak se­ker sy kry ge­noeg slaap en dat sy ’n ont­span­ne slaaptydroetine het en voor slaap­tyd toi­let toe gaan. • Stel vas of iets haar ge­span­ne maak en kyk of

jy dit kan ver­an­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.