Ver­slap die pas vir be­ter ou­er­skap

‘Min­der doen’ en ‘goeie ou­er­skap’ in die­self­de sin k­link dalk on­lo­gies, maar mi­ni­ma­lis­tie­se ou­er­skap is ’n aan­trek­li­ke al­ter­na­tief in ons ge­jaag­de mo­der­ne le­we.

Baba & Kleuter - - INHOUND - DEUR JESSICA BLASE

Suk­kel jy om by te hou met al die “moet­hê”- bui­te­muur­se ak­ti­wi­tei­te, op­voed­kun­di­ge pro­gram­me en sel­foon­toe­pas­sings of ge­son­de kos­keu­ses vir jou kind? Hard­loop jy ver­vaard van die een ek­stra les na die an­der ter­wyl dit voel of ge­noeg ge­sins­tyd net ’n droom bly? Dan is dit dalk tyd vir ’n sta­di­ger pas. “Baie ge­sin­ne se le­we en pro­gram­me is reeds tot bars­tens toe vol, maar al pro­beer ’n mens ook wat, jy bly heel­tyd voel as­of jy steeds nie ge­noeg doen nie, en dat as jy min­der sou doen, jy jou kin­ders se kan­se op ... ge­luk? suk­ses? iets? ... in die wie­le kan ry,” skryf die A­me­ri­ka­ners Chris­ti­ne Koh en Asha Dorn­fest in hul boek Mi­ni­ma­list Pa­ren­ting: En­joy Mo­dern Fa­mi­ly Li­fe Mo­re By Doing Less.

Hul­le sê he­den­daag­se ou­er­skap ver­skil heel­te­mal van ou­er­skap in die ver­le­de. Dink maar aan die tal­le op­sies en ho­pe in­lig­ting waar­mee ou­ers daag­liks ge­kon­fron­teer word. Ons le­wens­pas is vin­ni­ger

as ooit voor­heen. En die re­de waar­om ons voel as­of ons nooit tyd vir e­nig­iets het nie, is om­dat ons met oor­vloed suk­kel.

“Te veel keu­ses, te veel ver­plig­tin­ge, te veel goed – en daar­by te veel skuld­ge­voe­lens om­dat jy dit al­les pro­beer doen,” sê die skry­wers. “Ons jaag meer en be­ter na, en ons ein­dig met min­der tyd, min­der geld en min­der ple­sier.”

Nog nooit voor­heen is ou­ers met so­veel keu­ses ge­bom­bar­deer nie. Jy kan kies wat­ter soort ou­er­skaps­fi­lo­so­fie jy wil volg, wat­ter di­eet reg is vir jou kin­ders, wat­ter skool hul­le moet by­woon, met wat­ter teg­no­lo­gie­se toe­rus­ting hul­le mag speel of nie speel nie en wat­ter dis­si­pli­ne­styl jy wil in­span.

Die ge­leent­he­de, ge­mak en se­ku­ri­teit van die mo­der­ne le­we gaan on­ver­my­de­lik ook ge­paard met keu­ses wat oor al hier­die din­ge ge­maak moet word, skryf Chris­ti­ne en Asha.

En ter­wyl keu­se ’n goeie ding is, kan dit jou ook ver­lam, want el­ke be­sluit moet op­ge­weeg word teen ein­de­lo­se al­ter­na­tie­we. Sal jou be­sluit om nie jou kind kleu­ter­skool toe te s­tuur nie sy ont­wik­ke­ling be­ïn­vloed, of sal jou keu­se om hom te laat te­le­vi­sie kyk sy leer­ver­moë on­der­myn?

SKEP RUIMTE VIR BE­TER GE­SINS­TYD

Om jou heel­tyd hier­oor te be­kom­mer, steel eint­lik kos­ba­re ge­sins­tyd. Dít is wat mi­ni­ma­lis­tie­se ou­er­skap pro­beer reg­stel. As jul­le jul ske­du­le, be­sit­tings en ver­wag­tin­ge aan­pas, kan jul­le meer doen van wat jul­le reg­tig wil en min­der van wat jul­le nie wil nie. Dit gaan daar­oor om jul ge­sins­le­we af te skaal tot wat werk­lik nood­saak­lik is – nie om jou kin­ders te ig­no­reer en op te hou om in hul­le be­lang te stel nie.

“Mi­ni­ma­lis­me be­te­ken nie mi­ni­ma­le be­trok­ken­heid of on­be­trok­ken­heid nie. Dit gaan eer­der oor ’n be­wust­heid van en fo­kus op die ge­sin se pri­o­ri­tei­te as ba­sis van be­sluit­ne­ming,” ver­dui­de­lik Chris­ti­ne en Asha.

As jy be­gin om van die on­no­di­ge ont­slae te raak, maak jy on­mid­del­lik meer plek vir die be­lang­ri­ke goed. Het jy al 15 mi­nu­te in die ap­teek ge­staan en staar na die ver­skei­den­heid ver­kou­e­me­di­sy­nes en ge­won­der wat die bes­te vir jou koor­si­ge kind is? Al hier­die klein be­slui­te waar­op jy tyd mors ten ein­de die “reg­te keu­se” te maak, lei saam tot ’n he­le hoop ver­mors­de tyd.

Oor­dre­we na­vor­sing is deel van die mo­der­ne leef­styl, sê Chris­ti­ne en Asha, maar soms moet jy net jou in­stink­te ver­trou. “Dit be­te­ken nie jy moe­nie na­vor­sing doen nie, maar vol­staan by iets wat klaar drie po­si­tie­we re­ak­sies ge­had het.”

En, soos met so baie din­ge wat ons aan­dag no­dig het, is die kuns om te be­paal wat werk­lik belangrik is. “Dit is tyd om te aan­vaar dat ons nie vir al­les tyd kan maak nie. Die de­fi­ni­sie van wat nood­saak­lik is, moet ver­an­der,” ver­dui­de­lik die skry­wers. Jul­le moet be­paal wat werk­lik belangrik is vir jul ge­sin.

Om dit te doen, moet jul­le eer­stens jul kern­waar­des i­den­ti­fi­seer. Vra vrae soos: Wat het my ou­ers of groot­ou­ers my ge­leer waar­oor ek reg­tig dank­baar is? Wat wil ek hê moet my ge­sin ver­teen­woor­dig? Wan­neer is my maat, ek en ons kin­ders op ons ge­luk­kig­ste? Die ant­woor­de kan jul­le help be­sluit wat werk­lik belangrik vir jul ge­sin is en kan jul­le help om in oor­stem­ming met jul waar­des te le­we.

Nog ’n ma­nier om die pas sta­di­ger te maak, is om te kyk na jul tyds­be­ste­ding. As jy ’n lys moet maak van hoe jul­le jul tyd deur­bring, sal jy waar­skyn­lik vind dat baie min tyd op­sy­ge­sit word vir die ge­sin – en nog min­der vir jou en jou maat. Chris­ti­na en Asha be­veel aan dat jy ’n “meer-en­min­der-lys” op­stel wat be­skryf waar­van jul­le meer en waar­van jul­le min­der in jul le­we wil hê.

Ont­hou ook dat ge­woon­tes nie oor­nag ver­an­der word nie. Be­gin met klein ver­an­de­rin­ge om meer plek te maak vir dit wat saak maak. Kom oor­een om op te hou om el­ke pro­duk in be­son­der­he­de na te vors en hou op om aan ri­gie­de rig­ly­ne vas te hou. Kry ba­lans en ver­trou jou in­stink­te.

TE VEEL GOED

Om jou kind ge­luk­kig te pro­beer hou en net die bes­te te gee, kan dik­wels tot oor­maat lei.

“Ons kan nie vir jou sê hoe­veel keer ons al ge­hoor het hoe kin­ders by ’n oor­vol speel­ka­mer in­stap net om uit te kom en te sê daar is niks om mee te speel nie,” ver­tel die skry­wers. Hoe min­der ’n mens het, hoe meer spesiaal raak hier­die i­tems. Die twee skry­wers stel voor dat jy jou erns­tig af­vra of jou kind iets werk­lik no­dig het voor jy dit koop. Pas dié vraag toe op al­les wat jy doen.

Die­self­de geld vir vol­was­se­nes: Daar­die moet­hê-ba­ba­ka­mer­ly­sies of kom­buis­ka­toe­ters is moei­lik om te weer­staan, maar op ’n se­ker vlak weet jy reeds jy het dit nie no­dig nie – ver­al as om­ge­wings­druk soos ad­ver­ten­sies jou laat voel jy moet dit hê.

As jul­le iets ge­bruik of waarde daar­aan heg, is dit die moei­te werd om plek daar­aan af te staan, maar werk eers deur jou huis en gooi uit wat ge­mors is of wat jy nie ge­bruik nie. Sit her­win­ba­re din­ge en sken­kings een­kant.

Hoe om uit te gooi son­der dat jou kind ’n keel op­sit? Met klein kin­der­tjies is dit dik­wels mak­li­ker om op te ruim ter­wyl hul­le nie daar is nie. ’n An­der op­sie is om die i­tems te ver­wy­der en vir ’n paar we­ke te bê­re – as hul­le nie weer daar­na vra nie, kan jy daar­van ont­slae raak.

Met ou­er kin­ders stel die skry­wers voor dat jy hul­le by die sken­kings­pro­ses be­trek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.