Die groot slaapgids

Wie ook al be­gin praat het van ‘slaap soos ’n ba­ba’ het be­slis nie ’n ba­ba ge­had nie! Ons kyk hoe­kom slaap so ’n groot vraag­stuk vir ou­ers is en hoe jy meer daar­van kan kry.

Baba & Kleuter - - INHOUND - DEUR MEG FAURE

Ont­hou jy nog daar­die dae van on­on­der­bro­ke slaap, toe jy sa­lig kon laat lê en die vry­heid ge­had het om te slaap waar en wan­neer jy wil? As dit net ’n baie vae her­in­ne­ring is, be­vind jy jou in goeie ge­sel­skap. Vir die mees­te ou­ers word slaap die een of an­der tyd in die eer­ste drie jaar van ba­ba se le­we ’n uit­da­ging en iets waar­op ons moet fo­kus.

Die re­de waar­om ge­noeg slaap iets is wat ons met erns moet be­je­ën, is om­dat dit reg­streeks aan ons wel­syn ge­kop­pel is.

As ons te min ge­slaap het, voel ons goor en nie in staat om goed te funk­si­o­neer nie. In ’n wa­si­ge staat van uit­put­ting is dit boon­op moei­lik om een van ons be­lang­rik­ste rol­le te ver­vul, naam­lik ou­er­skap.

En net soos slaap nood­saak­lik is vir joú ge­sond­heid, is dit ook kar­di­naal belangrik vir jou klein­ding.

WAAR­OM IS SLAAP SO BELANGRIK?

As jou ba­ba vir ’n lang ruk on­on­der­bro­ke slaap, wis­sel hy ’n paar keer tus­sen lig­te en diep slaap. Ter­wyl hy lig slaap, droom hy en ver­werk en me­mo­ri­seer sy ver­stom­men­de brein­tjie die din­ge wat hy in die loop van die dag be­leef het.

Diep slaap is net so belangrik vir sy ont­wik­ke­ling, want in hier­die slaap­fa­se skei jou ba­ba die be­lang­ri­ke en on­be­lang­ri­ke in­lig­ting van die dag. B­rein­ver­bin­dings (si­nap­se) wat nie dik­wels ge­bruik word nie, word ge­snoei so­dat meer e­ner­gie en b­rein­ver­bin­dings be­skik­baar kan wees vir be­lang­ri­ker werk.

As jy wil sorg dat jy en jou ba­ba al­bei meer slaap in­kry, moet jy ver­staan wat jy van jou ba­ba se ou­der­dom kan ver­wag so­dat jy rea­lis­tie­se aan­pas­sings kan maak met die doel om uit­ein­de­lik ge­noeg rus te kry.

Jou ba­ba moet goed slaap so­dat jy ook kan goed slaap, an­ders gaan doel­tref­fen­de ou­er­skap moei­lik wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.