Kos vir jou boon­tjie

Wat jy al­les moet sluk ter­wyl jy swanger is – en waar jy dit kan kry, het­sy in kos of ’n pil­le­tjie.

Baba & Kleuter - - INHOUND - DEUR ZELDA ACKERMAN GEREGISTREERDE DIEETKUNDIGE

Met ’n klein men­sie in jou maag maak dit sin dat jy meer kos no­dig het – maar nie é­ni­ge kos nie, kos met baie voe­ding­stow­we!

Swan­ger­skap ver­hoog wel jou e­ner­gie­be­hoef­tes, maar lees eers ver­der voor jy jou lip­pe vir ’n dub­bel­dik melk­skom­mel be­gin af­lek ...

Jou lig­gaam het meer pro­te­ïen, foliensuur, yster, sink en jo­di­um no­dig, as­ook ’n klein bie­tjie meer vi­ta­mien A, C en B, se­le­ni­um, mag­ne­si­um, man­gaan, mo­lib­deen, chroom en ko­per.

KOS SLUK OF PILLE DRINK?

’n Ge­ba­lan­seer­de di­eet wat be­staan uit ’n ver­skei­den­heid ge­son­de kos­soor­te bly die bes­te ma­nier om al hier­die voe­ding­stow­we in te kry. Bly weg van lek­ker­nye wat net leë e­ner­gie en min voed­saam­heid be­vat. Kies lie­wer ’n glad­de­jan­tjie prop­vol vars vrug­te en groen­te as daar­die melk­skom­mel!

Ge­son­de kos be­vat nie net ’n groot klomp vi­ta­mie­ne en mi­ne­ra­le nie, maar ook ver­skeie an­der stow­we soos po­li­fe­no­le, wat baie ge­sond­heids­voor­de­le het. Po­li­fe­no­le kom nie in aan­vul­lings voor nie en ’n kits­kos­le­we met selfs die bes­te aan­vul­lings sal jou en jou ba­ba dus van die bes­te ge­sond­heid be­roof.

Die ab­sorp­sie van voe­ding­stow­we uit kos is ook be­ter as uit aan­vul­lings en ne­we­ef­fek­te be­staan nie.

Meer van iets is nie al­tyd be­ter nie en te veel kan ska­de­lik wees. Aan­vul­lings is dus slegs be­doel om die di­eet aan te vul: dit waar­van jy nie ge­noeg kan in­neem nie of waar­aan jy reeds ’n te­kort het.

Min swanger vroue het reg­tig ’n kal­si­um­aan­vul­ling no­dig.

KIES JOU AAN­VUL­LINGS SO

Be­stu­deer eers die e­ti­ket voor jy die eer­ste bes­te aan­vul­ling koop. ’n Goeie aan­vul­ling sal al­tyd ’n uit­een­set­ting be­vat van wat al­les daar­in is. Daar be­hoort ook ’n per­sen­ta­sie van die Aan­be­vo­le Daag­lik­se Toe­laag (RDA in En­gels) op te wees. On­ge­luk­kig is die aan­be­vo­le toe­laag op die e­ti­ket­te nie op swanger vroue ge­mik nie.

Jou mul­ti­vi­ta­mien moet min­stens 400 μg, maar ver­kies­lik 600 μg foliensuur en min­stens 15 mg e­le­men­te­le yster be­vat. Kies een wat ys­ter­fu­ma­raat, ys­ter­sul­faat, yster-glu­ko­naat of ge­che­leer­de yster be­vat, aan­ge­sien dit die bes­te ge­ab­sor­beer sal word. Sorg dat die aan­vul­ling nie meer as 1 500 μg (5 000 IU) vi­ta­mien A be­vat nie. P­reg­na­vit M, C­licks se swan­ger­skaps­aan­vul­ling, P­re­go­me­ga en P­reg­na­ca­re vol­doen aan dié ver­eis­tes.

As jy groot hoe­veel­he­de yster, kalsium of mag­ne­si­um no­dig het, moet dit in a­par­te aan­vul­lings ge­neem word en nie op die­self­de tyd as jou mul­ti­vi­ta­mien ge­drink word nie, aan­ge­sien die mid­dels me­kaar se ab­sorp­sie be­lem­mer.

’n Kal­si­um­aan­vul­ling moet kal­si­um­kar­bo­naat of kal­si­um­si­traat be­vat en ver­kies­lik ook vi­ta­mien D en mag­ne­si­um vir be­ter ab­sorp­sie. Kal­si­um­kar­bo­naat moet saam met e­tes ge­neem word ter­wyl kalsium­si­traat e­ni­ge tyd ge­neem kan word. P­reg­o­me­ga Plus of B-Cal-DM is goeie keu­ses.

As jy ’n vet­suur­aan­vul­ling no­dig het, kies ’n o­me­ga 3-aan­vul­ling wat so­wat 200 mg DHA be­vat, by­voor­beeld Op­ti­me­ga of P­re­go­me­ga. O­me­ga-6 aan­vul­lings is on­no­dig om­dat die mees­te van ons ge­noeg daar­van uit kos in­kry.

WAAR­VOOR JY MOET OPPAS

Swan­ger­skap is nie die tyd om nuwe gie­re aan te pak nie. Bly by be­ken­de pro­duk­te wat spe­si­fiek vir swanger vroue ge­maak is of ge­sels eers met jou dok­ter of dieetkundige voor jy iets ge­bruik.

Wees ver­sig­tig vir aan­vul­lings wat net een voe­ding­stof be­vat. Jy kan dit mak­lik oor­doen met ho­ë­do­sis-aan­vul­lings, ver­skil­len­de pro­duk­te met die­self­de be­stand­de­le of selfs mul­ti­vi­ta­mie­ne saam met ’n di­eet wat ver­ryk­te kos­se be­vat. Te veel van ’n voe­ding­stof

Nie al­le aan­vul­lings is veilig in jou swan­ger­skap nie. As jy on­se­ker is, vra jou dok­ter of ’n dieetkundige daar­oor.

kan vir jul­le al twee sleg wees.

Heel­wat swanger vroue ver­kies kruie of al­ter­na­tie­we ku­re wan­neer hul­le swanger is, want dit is mos na­tuur­lik. Na­tuur­lik be­te­ken eg­ter nie veilig nie! Min stu­dies is ge­doen om te toets hoe veilig hier­die pro­duk­te in swan­ger­skap is. Krui­e­be­han­de­lings moet dus be­skou word as on­vei­lig tot hul vei­lig­heid in swan­ger­skap be­wys is.

As jy ’n eet­plan wil hê, on­se­ker is oor wat­ter aan­vul­lings jy no­dig het, se­ke­re voed­sel­groe­pe uit­ska­kel of me­di­ka­sie soos an­tis­tol­mid­dels of an­ti­kon­vul­san­te ge­bruik ter­wyl jy swanger is, moet jy lie­wer ’n dieetkundige raad­pleeg.

By www.ad­sa.org.za sal jy ’n dieetkundige in jou om­ge­wing kan vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.