DRINK DÁN ’N PIL­LE­TJIE

Baba & Kleuter - - SWANGERSKAP -

Hoe­wel kos nom­mer een bly, het som­mi­ge aan­vul­lings steeds ’n plek – ’n baie be­lang­ri­ke plek vir el­ke swanger vrou. Dit help om saam met ge­son­de kos in jou hoë voe­dings­be­hoef­tes te voor­sien. Kom ons kyk daar­na. FOLIENSUUR Foliensuur word vir die vor­ming van ge­ne­tie­se ma­te­ri­aal ge­bruik en is daar­om van kar­di­na­le be­lang vir die ont­wik­ke­ling van jou ba­ba. As jy som­mer voor jou swan­ger­skap al foliensuur be­gin drink, ver­laag jy die ge­vaar dat jou ba­ba ’n neu­raal­buis-of an­der ge­boor­te-af­wy­king kan hê.

Foliensuur kom ver­al voor in spi­na­sie, as­per­sies, broc­co­li, le­moen­sap, heel­gra­ne, droë bo­ne, ei­ers en gis. Om­dat hier­die B- vi­ta­mien so belangrik is en jy heel waar­skyn­lik nie el­ke dag ge­noeg as­per­sies sal kan eet nie, word ’n aan­vul­ling aan­be­veel. Neem 400 μg reeds van jou trou­dag af en wan­neer jy uit­vind dat ba­ba op pad is, moet jy dit tot 600 μg per dag ver­hoog. Vra jou ap­te­ker vir fo­lien­suur­pil­le­tjies. Dit be­vat 5 mg ( 500 μg) en jy kan dus een per dag drink in­dien jy nie ’n mul­ti­vi­ta­mien drink nie. VETSURE O­me­ga 3-vetsure, spe­si­fiek DHA (do­ko­sa­hek­sa­e­no­ë­suur), is belangrik vir die ont­wik­ke­ling van jou ba­ba se brein, o­gies en se­nu­wee­stel­sel. Jy het 200 mg DHA per dag no­dig, wat jy kan in­neem deur een tot twee keer per week see­vis soos snoek, bot­ter­vis, ma­kriel, an­sjo­vis, sar­diens, sar­dy­ne of ha­ring te eet. Vis­smeer kan ook ge­ëet word, maar wees ver­sig­tig. Ge­bruik dit liefs net vir ’n dag of twee na­dat dit oop­ge­maak is. ’n O­me­ga-3 aan­vul­ling is no­dig as jy nie vis eet nie. YSTER Yster is no­dig vir die ver­voer van suur­stof in jou en jou ba­ba se bloed. Maak se­ker dat jy ge­noeg kos eet wat baie hee­m­ys­ter be­vat, soos vleis, hoen­der, vis en oes­ters. Eet ook bron­ne van nie­hee­m­ys­ter soos ei­ers, spi­na­sie, heel­gra­ne en droë bo­ne saam met vi­ta­mien C- ry­ke kos, wat die ab­sorp­sie be­vor­der.

As jy te min yster in­kry, kan jy ys­ter­te­kort­a­ne­mie ont­wik­kel. Dit kan ver­oor­saak dat jou ba­ba te vroeg ge­bo­re word of te min met ge­boor­te weeg. In jou swan­ger­skap ver­hoog jou ys­ter­be­hoef­tes van 18 tot 27 mg per dag. Min vroue kan hier­die hoe­veel­heid uit kos kry en die mees­te het dus ’n aan­vul­ling no­dig.

Yster­aan­vul­lings kan eg­ter ne­we­ef­fek­te soos naar­heid, bra­king, hard­ly­wig­heid of di­ar­ree hê. Werk dit teen deur jou ys­ter­in­na­me ge­lei­de­lik te ver­hoog en dit el­ke dag in twee klei­ner do­sis­se saam met e­tes te neem. Yster as deel van ’n mul­ti­vi­ta­mien-en- mi­ne­raal­ta­blet word ook be­ter hanteer en is vir die mees­te swanger vroue ge­noeg. As jy in jou eer­ste tri­mes­ter baie naar is, bly eers weg van ’n aan­vul­ling wat yster be­vat tot in jou twee­de tri­mes­ter. WAT DOEN ’N MULTI? ’n Mul­ti­vi­ta­mien-en- mi­ne­raal­pil is nie nood­wen­dig no­dig nie, maar kan ge­drink word. As jy meer as een ba­ba ver­wag of vega­nis­ties is, is dit eg­ter ’n móét. Vir dié wat nie ge­ba­lan­seerd eet nie, MIV- po­si­tief is, rook of al­ko­hol en dwelms mis­bruik, is dit ook no­dig.

Swanger vroue wat reeds ys­ter­te­kort­a­ne­mie het en som­mi­ge lak­to- o­vo­ve­ge­ta­ri­ërs sal ook baat vind by ’n goeie mul­ti­vi­ta­mien-en- mi­ne­raal­mid­del.

Dis ook ’n mak­li­ke ma­nier om die foliensuur en yster wat jy moet aan­vul op een slag in te kry en dan is daar som­mer ’n paar an­der voe­ding­stow­we pa­sel­la by in­ge­sluit! Ver­ruil liefs jou ge­wo­ne mul­ti­vi­ta­mien vir een wat spe­si­fiek vir swanger vroue ont­wik­kel is. Doen dit som­mer so­dra jul­le be­sluit om swanger te raak. Die een wat jy al­tyd ge­bruik het, kan dalk te veel vi­ta­mien A en te min foliensuur be­vat. Al­bei is sleg vir jou ba­ba in daar­die tyd voor jy weet jy is swanger. KALSIUM Het jy ge­dink ’n kal­si­um­aan­vul­ling is on­ver­my­de­lik in swan­ger­skap? Jou be­hoef­te daar­aan is wel ho­ër, ver­al in die twee­de helf­te van jou swan­ger­skap, maar jou lig­gaam pas aan deur dit be­ter te ab­sor­beer en jy hoef dus nie ek­stra in te neem nie. Jy het steeds net 1 000 mg kalsium per dag no­dig; net soos voor­heen. Jy kan dit in­kry deur drie kop­pies melk of jo­gurt per dag in te neem.

Ont­hou om ook ge­reeld vir kort ruk­kies in die son te kom so­dat jou lig­gaam vi­ta­mien D kan maak wat no­dig is vir kal­si­um­ab­sorp­sie en om kal­si­um­vlak­ke in die bloed te re­gu­leer.

Vir mam­mas met ’n koei­melkal­ler­gie is ’n aan­vul­ling eg­ter no­dig. Sluk ’n 500 mg- ta­blet twee keer per dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.