Be­te­ken min­der doen ook min­der om­gee?

Baba & Kleuter - - LEWE - BA­BA & K­LEU­TER

Jy moet aan­vaar dat dit nie moont­lik is om al­les vir jou kind te doen nie. Pleks van pro­beer om die per­fek­te ou­er te wees, mik eer­der daar­na om “goed ge­noeg” te wees,” is die raad van die voor­lig­ting­siel­kun­di­ge Ka­rin S­teyn van Jo­han­nes­burg. “As ou­ers el­ke oom­blik van hul kind se le­we be­heer, leer die kind nie hoe om sy eie tyd te be­stuur, self te dink of hom self te ver­maak nie. As ’n kind ge­woond raak daar­aan dat al sy be­hoef­tes be­vre­dig word, leer hy ook nie die vaar­dig­heid van uit­ge­stel­de be­vre­di­ging nie. Net so: As ’n kind bloot­ge­stel word aan men­se wat hul eie le­we en ske­du­les het, leer hul­le dat die wê­reld nie net om hul­le draai nie en dat daar an­der men­se se be­hoef­tes is wat ook ge­re­spek­teer moet word.

“Ou­ers wat te veel doen, loop die ge­vaar om hul kin­ders te oor­don­der met oor­dre­we ou­er­skap, wat kan lei tot ’n bui­ten­ge­woon af­hank­li­ke of angs­ti­ge kind. Dit is nooit ou­ers se be­doe­ling nie, want die mees­te ou­ers deel die droom van kin­ders wat ge­sond, ge­luk­kig en on­af­hank­lik groot­word. As jy kan ver­se­ker jou kin­ders voel ge­sien, ge­hoor en ge­lief, het jy daar­in ge­slaag om ’n goeie ou­er te wees. Ont­hou, die le­we is nie ’n kom­pe­ti­sie nie; daar is nie ’n dui­de­li­ke reg of ver­keerd nie. Veel eer­der gaan dit daar­oor om te doen wat vir jou werk ge­ge­we jou be­skik­ba­re hulp­bron­ne en jou kin­ders se on­der­skeie be­hoef­tes.”

LAAT HUL­LE SPEEL

Om be­trok­ke te wees by jou kin­ders is won­der­lik, maar jy hoef nie héél­tyd met hul­le te speel nie. Daar! Ons het dit ge­sê. Is die skuld­ge­voe­lens weg?

Mi­ni­ma­lis­tie­se ou­er­skap be­hels dat jy nie ver­plig voel om jou kin­ders heel­dag en al­dag be­sig te hou nie. “Hoe gou­er jy jou kind die ge­leent­heid gee om die won­der van on­af­hank­li­ke spel te er­vaar, hoe ge­luk­ki­ger sal jul­le al­bei wees,” sê die skry­wers.

Dit be­te­ken nie dat jy jou kind heel­dag in sy speel­ka­mer toe­maak nie, maar dat jy hom ruimte gee om self te ver­ken.

“As ons al­tyd by hul­le sit en die sce­na­rio op­stel vir die pop­pe of lor­ries, of al die leg­kaart­stuk­kies help pas, leer hul­le nooit hoe om dit op hul eie te doen nie.”

Vir som­mi­ge kin­ders is al­leen­speel na­tuur­lik, vir an­der nie. Be­gin klein deur jou kind se guns­te­ling-speel­goed na­by jou neer te sit ter­wyl jy kook of werk en moe­dig hom aan om na­by jou te speel. Jy kan ook be­lê in ba­sie­se bui­te­spel­toe­rus­ting wat hom kan be­sig hou. Ure van po­ten­si­ë­le ge­sins­tyd word op­ge­neem deur e­lek­tro­nie­se ap­pa­ra­te, wat lei tot ar­gu­men­te oor hoe­veel tyd daar­op toe­laat­baar is en wan­neer kin­ders aan­lyn mag speel. Maak dit uit die staan­spoor ’n voor­reg. Ma­tig­heid is ’n be­ter stra­te­gie as ’n al­ge­he­le ver­bod.

VERVEELDHEID IS NIE DIE VYAND

As jy nie self jou kin­ders be­sig hou nie, is die kan­se goed dat jy ie­mand an­ders be­taal om dit te doen met rug­by-, swem-, mu­siek­-. gim­nas­tiek- of dra­ma­les­se. Is hier­die bui­te­muur­se ak­ti­wi­tei­te werk­lik no­dig? Ter­wyl som­mi­ge kin­ders gek is oor ak­ti­wi­tei­te, ver­kies an­der on­ge­struk­tu­reer­de tyd. Tog voel ou­ers steeds hul­le móét hul kin­ders vir bui­te­muurs in­skryf, an­ders word hul­le as sleg­te ou­ers be­skou. Maar, sê Chris­ti­ne en Asha, bui­te­muur­se ak­ti­wi­tei­te het ’n in­vloed op die he­le ge­sin. “As jy ’n kind het wat el­ke dag ’n an­der ak­ti­wi­teit wil doen en jy wil nie heel­dag chauf­feur speel nie, het jy die reg om nee te sê en die aan­tal ak­ti­wi­tei­te per week te be­perk. As jy ’n kind het wat ho­pe on­ge­struk­tu­reer­de tyd soek, ver­geet van skuld­ge­voe­lens en gee jou kin­ders die ruimte om hul eie be­lang­stel­lings te ont­dek.”

Ont­hou, bloot­stel­ling aan nuwe din­ge is won­der­lik, maar oor­ske­du­le­ring tot die punt van uit­put­ting (jou­ne of hul­le s’n), is nie. Jou kin­ders moet vrye tyd hê om te ont­dek, hul­self te ver­maak en uit te vind wat hul­le in­te­res­seer. Om al­tyd ag­ter­oor te buig kan lyk na die bes­te – en soms e­nig­ste – op­sie om se­ker te maak jou kind het een­dag ’n suksesvolle le­we, maar dit is nie waar nie, meen Chris­ti­ne en Asha. Wan­neer ou­ers al die buig­werk doen, ont­wik­kel kin­ders nooit hul eie buig­saam­heid nie. Kin­ders moet kan ont­dek en leer en groei en hul eie fou­te maak ten ein­de self te dink en op­los­sings vir hul pro­ble­me te vind. Gun hul­le dit!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.