AG­GRES­SIE­WE KIND

Baba & Kleuter - - OP VRAE -

My vyf­ja­ri­ge seun­tjie is vrees­lik ag­gres­sief teen­oor sy boe­tie en eint­lik al ons ge­sins­le­de. Ek is bang daar is iets fout waar­van ek nie weet nie, dalk iets wat by die skool ge­beur het. Wat kan ek doen om die ag­gres­sie stop te sit?

MADELEIN KOEN ANT­WOORD: Ag­gres­sie is een van die eer­ste re­ak­sies wat ’n ba­ba aan­leer om ui­ting aan sy frus­tra­sie te gee. Slaan, stoot, gryp en byt kom al­ge­meen on­der ba­bas en kin­ders voor wan­neer hul­le nog nie op ’n ge­pas­te ma­nier woor­de­lik­se ui­ting aan hul ge­voe­lens kan gee nie.

Kin­ders be­skik nie al­tyd oor die ver­moë om kon­flik op ’n so­si­aal aan­vaar­ba­re wy­se te hanteer nie. Hy kan moont­lik wor­stel met ’n stres­vol­le le­wens­ge­beur­te­nis of e­mo­si­o­ne­le re­gu­le­rings­pro­ble­me. Ge­ne­tie­se fak­to­re kan ook ’n rol speel. Dis baie belangrik om die oor­saak van die ag­gres­sie te be­paal en te hanteer.

Ou­ers kan die vol­gen­de stra­te­gieë volg om ag­gres­sie­we kin­ders te on­der­steun:

1 STEL FERM GREN­SE. Kin­ders moet weet wat­ter ge­drag is toe­laat­baar en wat nie. ’n Kind wat skop, byt of slaan moet da­de­lik aan­ge­spreek word. 2 WEES KON­SE­KWENT. ’n Ou­er kan nie een dag ne­ga­tie­we ge­drag ig­no­reer en ’n vol­gen­de dag op die kind skree nie. 3 AL­TER­NA­TIE­WE GE­DRAG. Moe­dig jou kind aan om woor­de te ge­bruik eer­der as fi­sie­ke, ag­gres­sie­we ge­ba­re. Stel ook ’n po­si­tie­we voor­beeld in die ma­nier waar­op jy as ou­er ag­gres­sie hanteer.

4 MOE­NIE “TAAIHEID” AAN­MOE­DIG NIE. In som­mi­ge ge­sin­ne word ag­gres­sie aan­ge­moe­dig, ver­al by seuns. Dit kan ’n ge­voel by die kind skep dat hy moet skop en slaan om goed­keu­ring te kry.

5 KOM­MU­NI­KEER MET ROLSPELERS. Be­paal so of jou kind by die skool of el­ders ook ag­gres­sief op­tree. 6 FO­KUS OP DIE HANDHAWING VAN ’N PO­SI­TIE­WE

VER­HOU­DING. Wan­neer ou­ers slegs op ne­ga­tie­we ge­drag fo­kus, kan dit kin­ders meer op­po­si­si­o­neel laat op­tree. Pro­beer dus steeds fo­kus op jou kind se po­si­tie­we ei­en­skap­pe en prys hom vir goeie ge­drag.

As sy ag­gres­sie steeds nie ver­be­ter nie, is dit wys om pro­fes­si­o­ne­le hulp in te roep. In­dien die oor­saak van die pro­bleem nie be­tyds vas­ge­stel word nie, kan ’n kind in ’n ska­de­li­ke pa­troon van ne­ga­tie­we ge­drag ver­val. Vir kin­ders so jonk as vyf kan ’n spel­ta­reut help om hom te leer om sy e­mo­sies ge­pas uit te druk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.