In be­heer van jou ge­wig

10 wen­ke vir ’n ge­son­de ge­wigs­toe­na­me – ter wil­le van jou en jou on­ge­bo­re ba­ba.

Baba & Kleuter - - IN­HOUD - BA­BA & KLEU­TER DEUR ZEL­DA AC­KER­MAN, GE­RE­GIS­TREER­DE DI­EET­KUN­DI­GE

As jy swan­ger is, is dit wys om te dink voor jy som­mer net weg­spring en eet. Met ’n klein­ding in jou maag moet jou lig­gaam op sy ge­sond­ste wees om­dat jóú ge­sond­heid ook jou ba­ba se ge­sond­heid be­ïn­vloed. Dis in elk ge­val nie lek­ker of goed om oor­ge­wig te wees nie, en as jy boon­op swan­ger is, tref die on­ge­sond­heid jul­le al­bei.

Die bes­te raad is om ’n i­de­a­le ge­wig te be­reik nog vóór jy swan­ger raak. As jy suk­kel om swan­ger te raak, kan dit ook help om ’n paar ki­lo’s af te skud om­dat oor­ge­wig on­vrug­baar­heid kan aan­help. Maar as jy reeds swan­ger is en ver­sig­tig ge­wig wil aan­sit, kan jy ge­rus die raad hier­on­der volg.

IS EK GE­SOND?

Met die lig­gaams­mas­sa-in­deks (LMI) kan jy mak­lik uit­werk of jy te veel weeg. Be­re­ken jou LMI so: Deel jou ge­wig (kg) deur jou leng­te kwa­draat (m2) en kyk in wat­ter ka­te­go­rie jy val.

KUL DIE KI­LO­GRAM­ME SO

Dalk het jy baie hard pro­beer om al die oor­tol­li­ge ge­wig voor jou swan­ger­skap af te skud, maar nie daar­in ge­slaag nie. Moe­nie nou moed ver­loor nie. As jy die rig­ly­ne hier­on­der volg, be­hoort jy min­der ge­wig aan te sit en ’n ge­son­de swan­ger­skap en ba­ba te hê.

#1 LUIS­TER NA JOU LIG­GAAM

As jy hon­ger is, eet iets ge­sonds en hou op eet die oom­blik dat jy voel jy is ver­sa­dig. Eet sta­dig, sit jou vurk of le­pel neer ter­wyl jy tus­sen hap­pies kou en skep die vol­gen­de hap­pie eers na­dat jy klaar ge­sluk het. Eet jou groen­te, vrug­te of slaai met el­ke maal­tyd eer­ste.

#2EET GE­BA­LAN­SEERD

El­ke maal­tyd be­hoort uit drie voed­sel­groe­pe te be­staan: ’n be­skerm­kos (groen­te of vrug­te), ’n bou­kos (vleis, hoen­der, vis, melk, bo­ne, neu­te) en ’n e­ner­gie­kos (sty­sel soos pap, heel­graan­brood, bruin­rys, heel­ko­ring­pas­ta, aar­tap­pel en pa­tat). Eet ’n ver­skei­den­heid groen­te en vrug­te, kies la­e­vet-vleis en -melk­pro­duk­te en heel­graan-sty­sels met ’n lae gli­ke­mie­se in­deks. Eet klein hoe­veel­he­de ge­son­de vet­te soos neu­te, a­vo­ka­do, o­ly­we, ka­no­la­mar­ga­rien en o­lyf­o­lie.

#3 LEEF AK­TIEF

Oe­fe­ning en ’n ak­tie­we leef­styl is nood­saak­lik vir die in­toom­hou­ding van ge­wig. Maak by jou dok­ter se­ker dat jy met vei­lig­heid kan oe­fen voor jy weg­spring. Kies oe­fe­nin­ge waar jy nie mak­lik kan val of te warm sal kry nie, soos swem, vin­nig stap, oe­fen­fiets ry of a­ë­ro­bie­se oe­fe­nin­ge spe­si­aal vir swan­ger vroue.

As jou dok­ter aan­be­veel dat jy nie oe­fen nie, kan jy steeds ’n ak­tie­we leef­styl hê. K­lim trap­pe eer­der as om rol­trap­pe of die hys­bak te ge­bruik, par­keer jou mo­tor op die ver­ste punt van die win­kel se par­keer­ter­rein, werk in die huis of tuin of gaan stap om die blok. Jy kan selfs met jou hond of kin­ders bal speel.

#4 PEU­SEL SLIM

As jy heel­dag loop en peu­sel, eet jy meer as wat jy be­sef. Kies lie­wer een tyd wan­neer jy jou og­gend-peu­sel­hap­pie eet en een tyd wan­neer jy jou mid­dag­peu­sel­hap­pie ge­niet. As jy meer as drie uur ná aand­e­te gaan slaap, kan jy ’n laat­aand-peu­sel­hap­pie ook in­werk. Maak se­ker dat jou ba­ba al die no­di­ge voe­ding­stow­we kry deur voe­ding­stof­ry­ke kos tus­sen maal­tye te kies.

Vars vrug­te, rou slaai­groen­te soos ta­ma­ties, kom­kom­mer en wor­tel­stok­kies of vet­vrye melk of jo­gurt is slim keu­ses. Hou sty­sel­kos­se soos brood en be­skuit vir maal­tye. Skep jou peu­sel­hap­pie in ’n bak­kie eer­der as om uit ’n groot pak te eet om se­ker te maak jy eet net ge­noeg.

#5 MOE­NIE ’N DI­EET PAK NIE

S­naak­se di­ë­te en kits­di­ë­te kan baie na­de­lig vir jou ba­ba wees. Ke­to­ge­ne wat ty­dens la­e­kool­hi­draat-/ho­ë­vet­di­ë­te in ’n mens se lig­gaam ge­vorm word, is ska­de­lik vir jou on­ge­bo­re ba­ba se brein en or­ga­ne. Die­self­de pro­ses vind ook plaas wan­neer jy vas en daar­om be­hoort jy nooit lan­ger as 12 uur nie te eet nie.

#6 VER­AN­DER JOU BORD

Met ’n klei­ner pap­bak­kie en ’n klei­ner bord moe­dig jy jou aan om klei­ner por­sies te eet. ’n Vol klein­bord­jie lyk som­mer be­ter as ’n groot bord met net ’n paar skep­pies kos op. ’n Klein bak­kie help ook keer dat jy per a­buis te veel in­skep.

#7 DRINK GE­SON­DE DRAN­KIES

Jy kan jou mak­lik mis­gis met dran­kies en ter­wyl jy dink dat jy jou dors les, kry jy som­mer ’n groot klomp e­ner­gie ook in. Vrug­te­sap, koel­drank en selfs tee en kof­fie met sui­ker in kan die vet­jies vin­nig laat aan­pak. Drink liefs meest­al wa­ter, drie gla­se vet­vrye melk per dag en rooi­bos­tee son­der sui­ker.

#8 EET GE­NOEG GROEN­TE EN VRUG­TE

Groen­te en vrug­te is prop­vol be­lang­ri­ke voe­ding­stow­we en be­vat taam­lik min e­ner­gie. Die groot hoe­veel­he­de ve­sel daar­in help om jou ver­sa­dig te maak. As jy ’n hal­we bord groen­te, slaai of vrug­te met el­ke maal­tyd eet, kan jy ge­noeg eet om ver­sa­dig te wees son­der om te veel e­ner­gie in te kry. Eet dit rou waar moont­lik of maak dit gaar son­der om sui­ker, bot­ter of o­lie by te voeg. Ont­hou dat slaaie soos aar­tap­pel­slaai, pas­taslaai en rys­slaai nie werk­lik slaai is nie, maar eer­der sty­sel.

# 9BLY WEG VAN DIE LUS

Daar­die vrees­li­ke lus vir grond­boon­tjie­bot­ter, sjo­ko­la­de of man­go’s gaan jou die een of an­der tyd teis­ter, maar jy kan steeds in be­heer wees van wat jy in jou mond sit. As jy lus is vir iets, eet klein hoe­veel­he­de daar­van as deel van maal­tye of peu­sel­hap­pies. Moe­nie net da­de­lik toe­gee aan el­ke vreem­de lus wat jou beet­pak nie.

#10BLY WEG VAN ON­GE­SON­DE KOS

Aar­tap­pel­sky­fies, room­ys, melk­skom­mels, sjo­ko­la­de, lek­kers, koe­kies en koek is van die din­ge wat jy liefs moet ver­my. Een por­sie van hier­die lek­ker­nye be­vat mak­lik meer e­ner­gie as ’n he­le bord ge­son­de kos en dra boon­op geen voe­ding­stow­we by nie. Ver­my sul­ke eet­goed waar moont­lik en as jy nie an­ders kan nie, eet ’n klein por­sie. Weg­neem­e­tes is ’n baie mak­li­ker op­sie vir ’n poe­gaai am­per­mam­ma, maar dit be­vat baie vet en daar­om on­no­dig baie e­ner­gie. Kook lie­wer ek­stra en vries so­dat jy net iets uit die vries­kas kan haal as jy nie kans sien vir kos­maak nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.