V& A s­wan­ger­skap

Baba & Kleuter - - INHOUD - BABA & KLEU­TER

DR. J.P. DU BUISSON ANT­WOORD:

Ja, dit is waar dat jy swaar­der va­gi­na­le af­skei­dings kan on­der­vind ter­wyl jy swanger is. Dit word ver­oor­saak deur al die swanger­skaps­hor­mo­ne in jou lyf.

Die afskeiding is ge­woon­lik geel of wit van kleur en die me­die­se term daar­voor is leuko­ree. Hier­die afskeiding be­hoort nie te jeuk of brand nie.

Die vol­gen­de kan aan­dui­dend wees van ’n va­gi­na­le in­fek­sie: Can­di­da of sproei ver­oor­saak ge­woon­lik ’n dik­ker, wit afskeiding wat meest­al jeuk. Bak­te­rië­le va­gi­no­se sorg vir ’n dun­ner, am­per wa­te­ri­ge groen afskeiding wat kan brand en ’n vis­ag­ti­ge reuk kan hê.

Al­bei dié in­fek­sies be­hoort met me­di­ka­sie behandel te word; vra ge­rus jou gi­ne­ko­loog om die kor­rek­te be­han­de­ling voor te skryf.

’n S­ly­me­ri­ge va­gi­na­le afskeiding is ook ab­nor­maal en kan dui op ver­an­de­rin­ge by die baar­moe­der­mond wat tot vroeë kraam kan lei. Dit vind ge­woon­lik eers ’n bie­tjie la­ter in die s­wan­ger­skap plaas, maar kan teen 16 we­ke al sig­baar wees en op ’n pro­bleem dui. Ek is 12 we­ke swanger en het vrees­li­ke af­skei­dings. Wat klas­si­fi­seer ’n mens as nor­maal en wan­neer moet ek be­kom­merd wees?

In hier­die ge­val is dit be­lang­rik om jou dok­ter te kon­tak so­dat ’n va­gi­na­le so­nar uit­ge­voer kan word om ver­kor­ting van die baar­moe­der­mond uit te ska­kel.

Ten laas­te is e­ni­ge bloe­de­ri­ge afskeiding ab­nor­maal en daar­oor moet jy ook jou gi­ne­ko­loog kon­tak.

Daar is toe­stan­de soos ek­tro­pi­on of ’n ser­vi­ka­le po­liep wat nie erns­tig is nie, geen ge­vaar vir jou of jou baba in­hou nie en steeds va­gi­na­le bloe­ding tot ge­volg kan hê. Jou gi­ne­ko­loog sal jou meer daar­oor ver­tel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.