Waar­om kruip be­lang­rik is

Baba & Kleuter - - ANTWOORDE OP VRAE -

V

My baba het pas begin kruip en nou staan sy al teen al­les op. Ek het al baie ge­lees dat die kruip­sta­di­um be­lang­rik is. Hoekom is dit so en hoe lank moet ’n baba kruip voor haar brein en ly­fie reg is om te loop?

A

ANRO-MARI COHEN ANT­WOORD:

Wan­neer jou baba nu­we vaar­dig­he­de aan­leer, moet sy ge­woon­lik ’n reeks stap­pe volg om dié vaar­dig­he­de te be­mees­ter. Dink daar­aan soos aan ’n to­ring wat bak­steen vir bak­steen ge­bou word. Een of twee ver­lo­re bak­ste­ne gaan nie so ’n groot ver­skil maak nie, maar neem té veel bak­ste­ne weg en die to­ring val om.

Kruip is ’n baie be­lang­ri­ke stap in ’n reeks ont­wik­ke­ling­s­myl­pa­le wat in­sluit om die kop teen swaar­te­krag op te lig, die han­de en voe­te saam so­wel as af­son­der­lik te ge­bruik, en om ’n in­ge­wik­kel­de be­weeg­pa­troon te be­mees­ter.

Kruip is in der waar­heid die ste­wi­ge fon­da­ment van die to­ring wat ge­bou moet word. As jou baba nie lank ge­noeg kruip nie, is die to­ring nie vol­le­dig nie.

Kruip help ook met ont­wik­ke­ling van diep­te­per­sep­sie, lig­gaams- en ruim­te­li­ke be­wust­heid en on­der­skei­ding tus­sen links en regs. Dit het ook ’n in­vloed op jou baba se fi­sie­ke ont­wik­ke­ling, aan­ge­sien dit kop­be­heer en heup-, skou­er- en pols­sta­bi­li­teit be­vor­der.

Al­bei brein­helf­tes moet saam­werk om kruip moont­lik te maak en in­lig­ting van die

lin­ker- en die reg­ter­kant van die lyf moet dus op die kor­rek­te ma­nier ge­ïn­te­greer word. Tus­sen die twee brein­helf­tes is ’n dik band wat die cor­pus cal­lo­sum ge­noem word. Hoe meer in­lig­ting tus­sen links en regs ge­stuur word, hoe dik­ker word dié band dank­sy die groei van se­nu­sel­le.

In ’n baba se eer­ste jaar vind daar ’n mas­sie­we ont­plof­fing van se­nu­wee­sel­le plaas wat tot die ont­wik­ke­ling van sy vaar­dig­he­de by­dra. Aan die ein­de van die eer­ste le­wens­jaar word die oor­tol­li­ge brein­sel­le en brein­paad­jies wat nie ge­bruik is nie, weg­ge­snoei.

Dit is hoekom ba­bas wat in hul eer­ste le­wens­jaar nie leer kruip nie, dit soms nooit be­mees­ter nie. Die kruip-”brein­paad­jies” is nooit ge­sti­mu­leer nie en het ver­vaag.

Hoe­wel kruip dus ’n ty­de­li­ke vaar­dig­heid is, vind dit plaas in die tyd­perk dat die cor­pus cal­lo­sum ont­wik­kel so­dat die brein vir die res van baba se le­we ge­ko­ör­di­neerd kan funk­si­o­neer.

Hoe lan­ger jou baba dus kruip, hoe be­ter is dit vir die aan­leer van toe­koms­ti­ge vaar­dig­he­de. ’n Mens wil nooit ’n myl­paal aan­jaag nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.