I­nen­tings: Al die an­der vrae

Ses vrae en ant­woor­de oor im­mu­ni­sa­sie wat jou kan help se­ker maak jou kind se i­nen­tings bly op da­tum so­dat hy teen le­wens­ge­vaar­li­ke siek­tes be­skerm is.

Baba & Kleuter - - INHOUD - E ANNEK SUS­TER AN VAN LANDM N FONTEI BLOEM DEUR COLETTE DU P­LES­SIS

Wet­ge­wing ver­plig jou nie om jou ba­ba te laat im­mu­ni­seer nie, maar die mees­te kleu­ter- en la­er­sko­le sal jou la­ter as deel van hul toe­la­ting vra om te be­wys dat jou kind wel teen se­ke­re siek­tes in­ge­ënt is. Dit sluit ver­al i­nen­tings in teen siek­tes soos po­lio, ma­sels, tu­ber­ku­lo­se, wit­seer­keel, klem-in-die-kaak en he­pa­ti­tis B.

Jou vrae word hier­on­der deur ’n ken­ner be­ant­woord.

WAAR MOET EK LAAT INENT? STAAT OF PRIVAAT?

Die groot voor­deel van in­en­ting by ’n staats­kli­niek is dat die ent­stow­we en die diens gra­tis is. Die im­mu­ni­se­ring van kin­ders word tot en met 12 jaar deur die re­ge­ring ge­dek en die ske­du­le sluit al die i­nen­tings in wat by sko­le ver­eis word.

Vol­gens sus­ter An­ne­ke Land­man, wat ’n privaat kli­niek in Bloem­fon­tein be­dryf, is daar vier nie-stan­daard maar tog aan­be­vo­le ent­stow­we wat nie by staats­kli­nie­ke be­skik­baar is nie. Dit is die ent­stow­we teen he­pa­ti­tis A, wa­ter­pok­kies, pam­poen­tjies en die me­nin­go­kok­kus-bak­te­rie, een van die bak­te­rieë wat brein­vlies­ont­ste­king ver­oor­saak.

“Die staat­ske­du­le hou ook die na­deel in dat voor­raad nie al­tyd be­skik­baar is nie en dat kli­niek­toue dik­wels baie lank is.”

As jy die privaat pad stap, kan jou me­die­se fonds jou help. Vind ge­rus uit wat­ter ent­stow­we deur jou fonds be­taal word. In die mees­te ge­val­le geld die voor­deel eg­ter net vir die ent­stof, wat be­te­ken jy moet self vir die kon­sul­ta­sie­geld op­dok.

By som­mi­ge fond­se kry jy geen voor­deel nie, maar word be­loon met lo­ja­li­teits­pun­te as jy jou ba­ba ge­reeld laat im­mu­ni­seer.

As jou me­die­se fonds nie hier­die uit­ga­we dek nie, kan dit jou na ra­ming so­wat R6 000 uit die sak jaag om jou kind tot op 18 maan­de oud te laat im­mu­ni­seer.

Die vak­sien wat vir ses­ja­ri­ges aan­be­veel word (vir on­der meer wit­seer­keel, po­lio en klem-in-die-kaak), sal ’n by­ko­men­de so­wat R400 kos.

JUL­LE HET EEN IN­EN­TING OP DIE SKE­DU­LE MIS­GE­LOOP. WAT NOU?

Dis nooit te laat om in te haal nie. Jy kan ook van voor af be­gin, sê An­ne­ke.

“Doen dit net so gou moont­lik. Jou ge­sond­heids­d­wer­ker be­hoort die in­haal­ske­du­le vol­gens jou ba­ba se spe­si­fie­ke be­hoef­tes aan te pas.

“’n Al­ge­me­ne re­ël is dat daar geen teen­in­di­ka­sie vir die ge­sa­ment­li­ke toe­die­ning van e­ni­ge vak­sien moet wees nie.”

MOET EK VOOR­AF EN AG­TER­NA VIR MY BA­BA PYNMEDISYNE GEE?

Nee. Vol­gens An­ne­ke kan toe­die­ning voor­af die wer­king van die ent­stof on­der­druk.

As jou ba­ba ag­ter­na koors het, kan jy pyn- en koors­me­di­sy­ne gee. As ’n ba­ba ná sy in­en­ting koors het, dui dit dik­wels eg­ter op ’n goeie im­muun­re­spons, wat sy im­mu­ni­teit ver­hoog.

In die ge­val van le­wen­di­ge-vi­rus- ent­stow­we soos teen ma­sels en wa­ter­pok­kies kan jou kind ’n paar dae ná die in­en­ting ’n lig­te vorm van die siek­te ont­wik­kel. Ook dít is niks om oor be­kom­merd te wees nie.

In seld­sa­me ge­val­le kan daar ’n ab­ses vorm op die plek waar die spuit­naald deur die vel ge­dring het. Dit ge­beur net as ’n or­ga­nis­me wat reeds op die vel was, die lig­gaam bin­ne­ge­dring het.

Ou­ers kry ook soms die wenk om Vicks op die plek te s­meer waar hul ba­ba in­ge­ënt is om so ver­lig­ting en plaas­li­ke ver­do­wing te bied. Dok­ters waar­sku daar­teen om­dat dit ir­ri­ta­sie en selfs in­fek­sie kan ver­oor­saak. Na­vor­sing het boon­op ge­wys dit werk nie reg­tig nie, sê An­ne­ke.

WAT IS DIE NE­WE-EF­FEK­TE VAN DIE VER­SKIL­LEN­DE I­NEN­TINGS?

Die al­ge­meen­ste ne­we- ef­fek­te is ma­ti­ge pyn en swel­ling van die plek­kie waar die in­spui­ting toe­ge­dien is, en ver­kou­e­simp­to­me soos koors, uit­slag, hoofpyn en ’n om­ge­krap­te ma­gie.

Dit duur ge­woon­lik 24 tot 72 uur, sê An­ne­ke.

“Meest­al is die ri­si­ko’s van i­nen­tings baie la­er as die ge­va­re van die siek­tes wat dit voor­kom.”

KAN JY JOU KIND LAAT IM­MU­NI­SEER AS HY VER­KOUE HET?

“Ver­koue is nie ’n teen­in­di­ka­sie vir im­mu­ni­sa­sie nie. Die e­nig­ste teen­in­di­ka­sie is vo­ri­ge he­wi­ge al­ler­gie­se re­ak­sies teen ’n ent­stof en ma­ti­ge tot kwaai siek­te met koors.”

As jou ba­ba eg­ter ’n koors van meer as 39 gra­de Cel­si­us het, is dit be­ter om die in­en­ting uit te stel tot die koors ge­wyk het.

WAT VAN DIE ‘PUISIE’ WAT VORM NÁ DIE BCG-ENT­STOF TEEN TU­BER­KU­LO­SE?

Die mees­te ba­bas kry ’n pui­sie­ag­ti­ge re­ak­sie op die reg­ter- bo­arm ’n paar dae na­dat die BCG- ent­stof toe­ge­dien is.

An­ne­ke sê dié puisie moet nooit ge­druk word nie. Hou dit skoon, maar ook oop so­dat dit self drei­neer. As jy be­kom­merd is daar­oor, raad­pleeg die kli­niek­sus­ter lie­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.