O­LIM­PIE­SE S­PE­LE

Baba & Kleuter - - PRAAT SAAM -

Ge­ag­te mnr. Die voor­sit­ter van die O­lim­pie­se S­pe­le,

As ge­troue toe­skou­er van jul in­stel­ling, het­sy so­mer, win­ter of pa­ra­lim­pies, het ek dit goed­ge­dink om te vra dat u die vol­gen­de nom­mers tot die S­pe­le toe­voeg. U kan self be­sluit in wat­ter sei­soen dit pas, hoe­wel ek dit eer­der as “al­le sei­soe­ne” sou ver­klaar: Om-’n- drie­ja­ri­ge-se-ha­re-te-kan-kam- en-vas­maak. Skoe­ne-vind-mi­nu­te-voor-die-skool­klok-lui-al-het-jy­dit-nooit-self-aan­ge­had-of-dit-aan-jou-be­hoort-nie. Om-“kom- eet-nou”-se­we-keer-in-twee mi­nu­te-te­her­haal-son­der- om-jou-hu­meur-te-ver­loor. Sa­la­mi- oop-te-sny- en-vrae-rond­om- die-ruim­te­te-ant­woord-ter­wyl-jy- op- die-toi­let- sit. Die- ge­ring­ste- ge­luid­jie-te- kan- hoor- on­der- die­stort-ter­wyl-in­ko­pie­lys­te- be­plan-word. ’n- Ui-te- kan- skil-met- een- hand- en-’n- ba­ba-in­die-an­der- en-’n-kleu­ter- om- die been. In-be­we­gen­de-voer­tuig-te-kan-dis­si­pli­neer­de­le­geer-bin­ne-di e-voer­tuig-so­wel-as-bui­te . Om-met-d­rie-kin­ders-’n-he­le-nag­maal­diens-te­kan-deur­maak-om­dat-jy-nie-die-no­ta-ge­lees-het­wat-sê-daar-is-nie-kin­der­kerk-nie. Om-10-kop­pies-koue-kof­fie-per-dag-te-drin­ken-maar-net-te-sluk-as-een-van-die-kop­pies-jou­kind-se-self­ge­maak­te-brou­sel-is. Mnr. Die Voor­sit­ter, hier­die is maar net ’n paar van die ve­le an­der moont­li­ke nom­mers wat nog toe­ge­voeg kan word. U sal be­sef dat die in­skry­wings vir die bo­ge­noem­de sal in­stroom, aan­ge­sien daar baie at­le­te is wat hier­die kuns­te al goed kan be­mees­ter.

Groe­te, van Toe­koms­ti­ge Gou­e­me­dal­je-wen­ner,

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.