BLY SO VEI­LIG

Baba & Kleuter - - PROMOSIE -

• Wan­neer jy ’n mo­tor­stoel­tjie koop, sal jy ’n re­gis­tra­sie­kaart ook kry. Vol­tooi dit en stuur dit aan die ver­vaar­di­ger so­dat hul­le jou kan laat weet as daar vei­lig­heids­pro­ble­me of ’n moont­li­ke her­roe­ping is.

• ’n Stoel­tjie wat ag­ter­toe wys, word as vei­li­ger be­skou en kin­ders moet tot twee jaar oud lie­wer in so ’n stoel­tjie reis. Selfs al is jou kind vas­ge­maak, sal hy steeds met im­pak vo­ren­toe ge­slin­ger word en in stoel­tjies wat na ag­ter wys, is die ge­vaar van erns­ti­ge be­se­rings aan sy nek, rug­graat en in­ter­ne or­ga­ne klei­ner as in stoel­tjies wat vo­ren­toe wys.

• Die kor­rek­te in­stal­la­sie van ’n mo­tor­stoel­tjie is baie be­lang­rik. Volg die aan­wy­sings nou­keu­rig. Daar ver­skyn ge­woon­lik rooi of blou pyl­tjies op stoel­tjies om die “pad” van die sit­plek­gor­del aan te dui. Vra hulp as jy suk­kel. So­dra die stoel­tjie ge­ïn­stal­leer is, moet jy dit heen en weer wik­kel om se­ker te maak dit sit ste­wig. As dit baie min be­weeg, is dit reg, maar as dit los voor­kom, sal jy die pro­ses weer van stap een af moet be­gin.

• Moet nooit ’n mo­tor­stoel­tjie op die voor­sit­plek plaas as jou voer­tuig lug­sak­ke het nie, ten­sy die lug­sak af­ge­ska­kel is.

• Koop net NRCS- goed­ge­keur­de stoel­tjies. Maak se­ker dat die ECE (Eu­ro­pe­se stan­daar­de) se ken­te­ken op die stoel­tjie ver­skyn.

• Moet nooit twee kin­ders met een sit­plek­gor­del vas­maak nie; dit is ge­vaar­lik en kan tot erns­ti­ge be­se­rings lei.

• Moe­nie groot en swaar ar­ti­kels op die ag­ter­sit­plek of rak­kie los nie, want dit kan in ’n on­ge­luk vo­ren­toe ge­slin­ger word en die pas­sa­siers be­seer. Pak dit lie­wer in die kat­te­bak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.