ROE­TI­NE VIR DIE KLEIN­SPAN

Baba & Kleuter - - ANTWOORDE OP VRAE -

VEk het d­rie kin­ders van een, d­rie en vyf jaar oud. Ek lees al­tyd roe­ti­ne is be­lang­rik en dat dit ver­al ou­der­dom­stoe­pas­lik moet wees. Hoe­kom is dit be­lang­rik?

A LIZANNE DU P­LES­SIS ANT­WOORD:

Roe­ti­ne be­te­ken nie dat jy jou of jou kind van pret en ple­sier ont­neem nie. Roe­ti­nes is ak­ti­wi­tei­te wat op om­trent die­self­de tyd en op om­trent die die­self­de ma­nier ge­skied. Daar is baie voor­de­le aan roe­ti­ne, struk­tuur en ge­woon­tes. Dit ver­sterk die ou­er-kind- band en ver­min­der die ge­vaar van ’n mag­stryd, dit laat kin­ders vei­lig voel om­dat hul­le weet wat om te ver­wag, dit lei tot po­si­tie­we en ver­ant­woor­de­li­ke ge­drag en dit ont­wik­kel so­si­a­le vaar­dig­he­de.

’n Ge­woon­te moet in­ge­oe­fen word om vas­ge­lê te word. Daar­om moet ou­ers maal­tye en spe­si­a­le ge­sinstye deel van hul daag­lik­se en week­lik­se roe­ti­ne maak.

’n Vas­ge­stel­de roe­ti­ne wat so kon­se­kwent as moont­lik na­ge­streef word, is baie be­lang­rik. Die voor­spel­baar­heid is as’t wa­re die brug tus­sen die ver­skil­len­de ak­ti­wi­tei­te en ver­min­der so uit­da­gen­de ge­drag.

Soms kan ou­er­skap en al die ei­se wat daar­mee ge­paard­gaan ons heel­te­mal oor­wel­dig laat voel. Dit is ver­al dan dat ek aan­be­veel dat ou­ers na hul eie ge­woon­tes en roe­ti­nes kyk. Maak se­ker jy ske­du­leer tyd vir jou ook – al is dit ’n week­lik­se kof­fie­klets saam met ’n vrien­din, ’n dans­klas een keer per week of ’n aand­jie uit saam met jou maat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.