EK-BOOD­SKAP­PE TY­DENS KON­FRON­TA­SIE

Baba & Kleuter - - JOU KLEUTER -

Na­tuur­lik kan jy nie al­tyd net em­pa­ties luis­ter nie; soms moet jy jou kind kon­fron­teer. Wan­neer jy jou kind moet kon­fron­teer, is ek-bood­skap­pe die heel bes­te me­to­de. Jy wil jou kind te­reg­wys son­der om sy self­re­spek te ver­nie­tig. Jy kan hier­die teg­niek ge­bruik wan­neer jy on­te­vre­de is oor iets of wan­neer jou kind se ge­drag on­aan­vaar­baar is. Pro­beer dui­de­lik en reg­uit praat en ver­dui­de­lik vir jou kind pre­sies hoe jy voel (ter­neer­ge­druk, hart­seer of te­leur­ge­steld). Sê wat jy van hom ver­wag so­dat jy sal weet hy re­spek­teer jou ge­voe­lens. Die vier e­le­men­te van ek-bood­skap­pe

1 BE­GRIP Wys vir jou kind jy aan­vaar sy ge­drag, al ir­ri­teer dit jou grens­loos op daar­die oom­blik. Ver­on­der­stel jou vyf­ja­ri­ge seun­tjie spring op jou bed. Jy kan wys dat jy ver­staan hoe­kom hy dit doen deur te sê: “Dis vir jou lek­ker om op my bed te spring, nè?”

2 DIE OU­ER SE GE­VOE­LENS Wan­neer jou kind op jou bed spring, het jy ge­voe­lens daar­oor. Een hier­van is waar­skyn­lik er­ger­lik­heid. Jy gaan dus so voort: “Maar dit maak my reg­tig kwaad.”

3 DIE KIND SE OP­TRE­DE Wat jou kwaad maak, is dat die kind op die bed spring. Jy kan dus jou ver­dui­de­li­king uit­brei: “As jy nog lan­ger op my bed spring ...”

4 DIE GE­VOL­GE VAN DIE KIND SE OP­TRE­DE Dit is nie al­tyd no­dig om die ge­vol­ge van die op­tre­de te noem nie. In die ge­val van jou kind wat op die bed spring, sal die uit­ein­de wees dat hy die ma­tras be­ska­dig. Daar­om vol­tooi jy jou sin soos volg: “… sal die ma­tras stuk­kend raak.”

Hier is die vol­tooi­de ek-bood­skap met al vier die e­le­men­te: “Ek weet dit is vir jou lek­ker om op my bed te spring, maar ek word kwaad daar­oor, want jy kan die ma­tras be­ska­dig.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.