KON­SEN­TRA­SIE ...

WAT­TER KON­SEN­TRA­SIE?

Baba & Kleuter - - JOU KLEUTER -

As jou kind net wil speel en nie kan kon­sen­treer nie, kan daar ver­skeie oor­sa­ke wees, sê die op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ge dr. A­ri­na Lan­ser.

Seun­tjies is ge­woon­lik meer ge­neig om te wil speel as leer, maar daar kan ook erns­ti­ger oor­sa­ke soos ’n ont­wik­ke­lings­ag­ter­stand wees. Jou kind kan dalk ook nie die ba­sie­se per­sep­tu­e­le vaar­dig­he­de hê wat no­dig is om for­meel te leer nie, en kan daar­om nie by die res van die klas hou nie.

(Per­sep­tu­e­le vaar­dig­he­de sluit in dat hy ’n voor­werp teen ’n be­si­ge ag­ter­grond kan uitken, voor­wer­pe van me­kaar vol­gens hul vorm kan on­der­skei, en so aan.)

An­der moont­li­ke oor­sa­ke van kon­sen­tra­sie­ge­brek sluit in ’n ge­brek aan dis­si­pli­ne en roe­ti­ne tuis, swak luis­ter­vaar­dig­he­de en toe­stan­de soos aan­dag­ge­brek­steur­nis en aan­dag­ge­brek-hi­per­ak­ti­wi­teitsteur­nis.

HOE GOED MOET ’N GRAAD O’TJIE KAN KON­SEN­TREER?

Vyf- tot ses­ja­ri­ges be­hoort 10 tot 15 mi­nu­te op ’n slag te kan kon­sen­treer.

“Dit verg kre­a­ti­wi­teit van die on­der­wy­se­res en as die aan­bie­ding een­to­nig of ver­ve­lig is, sal die kleu­ters gou be­lang­stel­ling ver­loor,” sê A­ri­na.

Een ma­nier om dit te keer, is om ak­ti­wi­tei­te af te wis­sel en om kin­ders te help om ná ’n blaas­kans weer te fo­kus.

“Kin­ders ver­skil en hul kon­sen­tra­sie hang in ’n groot ma­te van hul be­lang­stel­ling in die ak­ti­wi­teit af,” ver­tel A­ri­na.

“As ’n ak­ti­wi­teit by­voor­beeld ’n half­uur lank aan­ge­bied word, be­hoort dit met iets pret­tigs of ’n blaas­kans af­ge­wis­sel te word. Die i­de­aal is vier ses­sies per uur van 15 mi­nu­te op ’n slag by ver­skil­len­de ta­fels.”

Moe­nie on­re­a­lis­tie­se ver­wag­tin­ge koes­ter nie, want dit kan jou kind ge­span­ne en angs­tig maak. Weet wat sy potensiaal is en wat jy van hom kan ver­wag.

Laas­tens moet jy jou kind be­slis la­ter in die jaar ’n skool­ge­reed­heids­toets laat on­der­gaan, sê A­ri­na. “Ont­hou ook, hy het ge­noeg tyd no­dig om te speel!”

EK’S BANG MY KIND WORD TE­RUG­GE­HOU

Soms is ’n kind in­tel­lek­tu­eel ge­reed vir graad 1, maar e­mo­si­o­neel nog nie heel­te­mal daar nie.

“Dis eg­ter be­lang­rik om te be­paal of sy e­mo­si­o­ne­le ag­ter­stand te wy­te is aan on­ryp­heid, trau­ma en of dit net deel van sy per­soon­lik­heid uit­maak,” sê A­ri­na.

“As jou kind van na­tu­re skaam of te­rug­ge­trok­ke is, sal nog ’n jaar in graad O nie reg­tig ’n ver­skil maak nie. As hy ge­trau­ma­ti­seer is, kan te­ra­pie help.”

Vol­gens A­ri­na word kin­ders dik­wels on­no­dig­lik te­rug­ge­hou, ver­al seuns wat in die twee­de helf­te van die jaar ver­jaar.

“Dit kan hul­le oor­ge­reed maak en ook ou­der­doms­groep-pro­ble­me in s­port ver­oor­saak.”

Kin­ders wat met reg te­rug­ge­hou word, is dié wat heel­par­ty ag­ter­stan­de het en ge­woon­lik ook ’n mee­gaan­de me­die­se ge­skie­de­nis.

In­dien no­dig, kan jy ook ’n an­der leer­om­ge­wing soos ’n tuis­skool oor­weeg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.