V& A Swan­ger­skap

Baba & Kleuter - - CONTENTS -

My ba­ba is am­per drie maan­de oud. Ek suk­kel met my blaas en kan nie knyp nie. Gaan dit al­tyd so wees? Is daar iets wat ek kan doen?

ANRO-MARI COHEN ANT­WOORD:

Baie vroue suk­kel met in­kon­ti­nen­sie, of­te­wel die ver­lies aan blaas­be­heer. Dit word ver­oor­saak deur fak­to­re soos swan­ger­skap, kraam en me­no­pou­se. Die erns wis­sel tus­sen u­ri­ne wat af en toe lek wan­neer jy hoes of nies tot so ’n skie­li­ke en sterk drang om te u­ri­neer dat jy nie be­tyds by ’n bad­ka­mer kan uit­kom nie.

As in­kon­ti­nen­sie jou daag­lik­se ak­ti­wi­tei­te be­ïn­vloed, moet jy lie­wer dok­ter toe gaan. Vir die mees­te men­se kan een­vou­di­ge leef styl­ver­an­de­rin­ge dié pro­bleem in be­dwang bring.

As jy ge­neig is om u­ri­ne te lek wan­neer jy lag, nies, hoes, draf, spring of iets op­tel, staan dit be­kend as stres in­kon­ti­nen­sie.

Ty­dens swan­ger­skap pro­du­seer jou lig­gaam spe­si­a­le hor­mo­ne wat jou li­ga­men­te en ge­wrig­te meer e­las­ties maak. Dit, ge­kom­bi­neer met die ge­wig van jou ba­ba, ver­swak en strek die spie­re van jou bek­ken­vloer, en dit kan ver­oor­saak dat u­ri­ne lek.

’n Nor­ma­le be­val­ling kan ook in­kon­ti­nen­sie ver­oor­saak, ver­al as in­gry­pings no­dig was wat ska­de kon aan­rig aan die spie­re en se­nu­wees in jou bek­ken wat jou blaas be­heer. (Par­ty vroue suk­kel ook ná ’n kei­ser­snee met in­kon­ti­nen­sie.)

Swak blaas­spie­re, oor­ak­tie­we blaas­spie­re en se­nu­weeska­de dra al­les tot in­kon­ti­nen­sie by. By som­mi­ge vroue duur dit lan­ger as by an­der.

Dit kan bin­ne ’n paar we­ke na­dat jy ge­kraam het ver­dwyn, of ’n paar maan­de ná die ge­boor­te nog voort­duur.

Jy kan be­heer oor jou blaas ver­be­ter deur el­ke dag bek­ken­vloer oe­fe­nin­ge be­kend as Ke­gel- oe­fe­nin­ge te doen. Ke­gel- oe­fe­nin­ge be­hels dat jy jou bek­ken­vloer saam­trek om die spie­re te ver­sterk.

Dié oe­fe­nin­ge moet min­stens drie keer per dag ge­doen word en dit duur tot drie maan­de voor jy ’n ver­skil voel.

Lê op jou rug met jou be­ne ge­buig en haal ont­span­ne a­sem. I­so­leer jou bek­ken­spie­re deur jou­self te ver­beel dat jy te­ge­lyk ’n wind­jie en ’n pie­pie te­rug­knyp. Met an­der woor­de: Trek in en op.

Jy moet die spie­re om jou va­gi­na en a­nus voel saam­trek. Pro­beer om nie jou bou­de of maag­spie­re saam te trek nie en moet ook nie a­sem op­hou nie.

Moe­nie moed ver­loor as jy die saam­trek­king nie vir ’n lang ruk kan hou nie. Be­gin met vyf se­kon­des en hou dit la­ter 10 se­kon­des lank. Ont­span dan 10 se­kon­des en trek weer saam. Volg dit op met 10 vin­ni­ge saam­trek­kings.

Jou doel­wit is om drie keer per dag 10 lang sa­me­trek­kings ge­volg deur 10 kort sa­me­trek­kings uit te voer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.