Pau­li van Wyk

Hoof van NVG se ‘slim s­kui­we’ tref wyd

Beeld - - Nuus -

Die­pe kom­mer heers oor die nu­we di­rek­teur van o­pen­ba­re ver­vol­ging (NDOV) se “slim s­kui­we” wat vol­ge­lin­ge van pres. Ja­cob Zu­ma be­skerm.

Adv. S­haun A­bra­hams is min­der as twee maan­de in sy pos as hoof van die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG), maar het reeds drie in­gry­pen­de be­slui­te ge­neem wat vrien­de en sa­ke­ven­no­te van die Zu­ma-fa­mi­lie soos ’n hand­skoen pas.

Hy het ook o­pen­lik oor­log op fluit­jie­bla­sers ver­klaar en het sy kol­le­gas met ver­vol­ging ge­dreig sou e­ni­ge in­lig­ting in e­ni­ge saak aan die me­dia ge­gee word.

“As dit (A­bra­hams se be­slui­te) in­tern is en min men­se weet daar­van, be­perk hy die ri­si­ko dat in­lig­ting uit­lek. En as dit uit­lek, val hy eer­der fluit­jie­bla­sers aan as om ver­keer­de be­slui­te aan te spreek,” het ’n ge­sag­heb­ben­de bron ge­sê.

Se­ni­or bron­ne in die jus­ti­sie­sek­tor is “diep be­kom­merd” oor dié wen­dings.

“A­bra­hams maak slim s­kui­we wat die be­trok­ke ver­vol­gings di­rek be­ïn­vloed. Sy ‘ver­dui­de­li­kings’ trek ’n slui­er oor die ge­vol­ge van sy be­slui­te,” het ’n bron ge­sê.

Lu­vu­yo M­fa­ku, NVG-woord­voer­der, het “al­le be­we­rings as on­ge­grond” af­ge­maak.

’n Reg­streek­se ge­volg van een so ’n “slim skuif” is dat die ver­vol­ging van T­hos­han Pan­day, ’n K­waZu­lu-Na­tal­se sa­ke­ven­noot van Ed­ward Zu­ma en Dee­bo M­zo­be, on­der­skei­de­lik die pre­si­dent se seun en in­vloed­ry­ke neef, blyk­baar aan ’n draad­jie hang. Pan­day en M­zo­be is me­de­di­rek­teu­re in drie maat­skap­pye en Zu­ma het na be­we­ring voor­heen ’n se­ni­or po­li­sie­lid ge­vra om ge­vries­de geld wat aan Pan­day be­hoort, be­skik­baar te stel.

In op­drag van A­bra­hams is adv. Ger­rie Nel se ver­vol­gings­mag blyk­baar be­perk en het hy geen ju­ris­dik­sie om bui­te Gau­teng aan te kla nie. Nel werk al maan­de lank aan dié sen­si­tie­we saak.

Vol­gens M­fa­ku het die NVG nog nie ’n be­sluit oor die ver­vol­ging ge­neem nie. Hy wou nie kom­men­taar le­wer oor of Nel die ver­vol­ging sal be­har­tig nie.

Be­trok­ke­nes by die saak het dit as ’n “skok­ken­de stap” be­skryf.

“Ons ver­wag e­ni­ge dag dat dié saak gaan in­plof sou ’n on­ge­skik­te aan­kla­er aan­ge­stel word,” het ’n bron ge­sê.

A­bra­hams se voor­gan­ger, Mxo­li­si Nx­asa­na, het op­drag ge­gee dat Nel na die NVG-hoof­kan­toor skuif so­dat hy na­si­o­na­le ver­vol­gings­mag­te het en in die Pan­day-saak kan op­tree. Pan­day se in­vloed in K­waZu­luNa­tal is so om­vang­ryk dat Nx­asa­na ’n on­af­hank­li­ke aan­kla­er uit ’n an­der pro­vin­sie wou aan­stel.

Nel het we­ke ge­le­de reeds in Dur­ban met ge­tui­es ge­kon­sul­teer. In­tus­sen is A­bra­hams as NDOV aan­ge­stel en kort daar­na is hy ef­fek­tief van die Pan­day­saak ge­haal.

Die wenk­broue het ver­der ge­lig toe A­bra­hams die aan­stel­ling van adv. Barry Roux SC as bui­te-aan­kla­er in die po­li­ties ge- laai­de ver­vol­ging van sy kol­le­gas ad­vv. La­wren­ce Mr­we­bi en Nom­g­co­bo Ji­ba ge­kan­sel­leer het. Ji­ba het reg­streek­se be­lang by die Pan­day-ver­vol­ging.

Nie net is klag­te teen haar te­rug­ge­trek nie, maar A­bra­hams het haar die twee­de mag­tig­ste amp­te­naar in die NVG ge­maak.

A­bra­hams het op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie on­no­di­ge uit­ga­wes as re­de voor­ge­hou waar­om Mr­we­bi nie deur ’n on­af­hank­li­ke bui­te-aan­kla­er ver­volg moet word nie.

A­bra­hams het eg­ter nie er­ken dat die mon­de­lin­ge oor­een­koms met Roux om ’n regs­me­ning (wat tot ’n ver­vol­ging sou kon vor­der) in die Ji­ba-saak te vorm, toe ook van die baan was nie. Roux het vol­gens drie on­af­hank­li­ke bron­ne nog nie amp­te­lik in­ge­stem om die saak te ver­volg nie, maar die Ji­ba-kwes­sie is reeds met hom be­spreek.

Roux wou nie kom­men­taar le­wer nie.

Daar­by het A­bra­hams twee kri­tie­ke funk­sies van die NVG on­der Ji­ba ver­e­nig in ’n om­stre­de skuif in die top­struk­tuur. Ji­ba het dus oor­sig oor al­le ver­vol­gings en al­le aan­kla­ers.

Be­lang­ri­ke be­slui­te waar­oor sy hek­wag­ter sal wees, is on­der meer die ver­vol­ging van die oud­baas van die mis­daad­in­tel­li­gen­sie-een­heid Richard Md­lu­li, die Pan­day-ver­vol­ging en som­mi­ge be­slui­te in die DA se spi­oe­na­sie­ban­de­saak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.