A­dri­aan Bas­son ver­laat Beeld vir Net­werk24

Beeld - - Nuus -

A­dri­aan Bas­son, Beeld se re­dak­teur, is aan­ge­stel as hoof­re­dak­teur van die di­gi­ta­le nuus­diens Net­werk24.

Jo van Ee­den, hui­di­ge re­dak­teur van Volks­blad, is aan­ge­stel as ge­sa­ment­li­ke hoof­re­dak­teur van Me­dia24 se drie A­fri­kaan­se dag­blaaie – Beeld, Die Bur­ger en Volks­blad.

Haar aan­stel­ling word Dins­dag van krag.

Gert Coet­zee, as­sis­tent­re­dak­teur van Volks­blad, word re­dak­teur van dié Vry­staat­se en Noord-Kaap­se dag­blad. ’n Nu­we re­dak­teur vir Beeld sal bin­ne­kort aan­ge­wys word.

Die aan­stel­lings vorm deel van Me­dia24 se stra­te­gie om Net­werk24 en die be­leid van “di­gi­taal-eer­ste” te be­vor­der, is Don­der­dag in ’n ver­kla­ring aan­ge­kon­dig.

Bas­son was se­dert 2013 re­dak­teur van Beeld en Van Ee­den se­dert 2012 re­dak­teur van Volks­blad.

Bas­son, wat ook koe­rant­on­der­vin­ding by Ci­ty Press en die Mail & Guar­di­an op­ge­doen het, het ge­sê Net­werk24 is reeds die groot­ste di­gi­ta­le be- taal-nuus­plat­form in die land.

“Ons sal die han­dels­merk nou ver­der ont­wik­kel en ver­sterk deur joer­na­lis­tiek wat vin­nig, tref­fend, oor­spronk­lik en re­le­vant is.

“In ’n ont­plof­fen­de di­gi­ta­le wê­reld is daar selfs ’n nog gro­ter be­hoef­te aan uit­ste­ken­de in­houd en nou­keu­ri­ge voor­be­rei­ding en aan­bie­ding van in­lig­ting. Dít is waar­op ons ons sal toe­lê.”

Van Ee­den het meer as 20 jaar se joer­na­lis­tie­ke er­va­ring by koe­ran­te soos Beeld en Rap­port. Sy het ge­sê dit is ’n voor­reg en ver­ant­woor­de­lik­heid om Me­dia24 se be­kroon­de A­fri­kaan­se dag­blaaie te lei, juis op ’n tyd­stip waar­op di­gi­ta­le ver­nu­wing ’n om­wen­te­ling be­te­ken.

“Ek sien uit daar­na om met die re­dak­teurs van hier­die ver­trou­de han­dels­mer­ke saam te werk en re­le­van­te, ge­hal­te­joer­na­lis­tiek te le­wer, en om by te dra tot die groei van Net­werk24 – die aan­lyn tuis­te van A­fri­kaan­se nuus.”

Van Ee­den was die af­ge­lo­pe jaar ’n Nie­man-ge­noot aan die Har­vard-u­ni­ver­si­teit in Ame- ri­ka. Ishmet Da­vid­son, hoof­be­stuur­der van Me­dia24 se nuus­af­de­ling, het ge­sê hier­die sleu­telaan­stel­lings sal Me­dia24 se fo­kus op ’n di­gi­taal eer­ste-uit­ge­we­ry ver­snel.

“Ons is baie trots op ons nuus­por­te­feul­je, so­wel druk­me­dia en di­gi­taal, en ons is daar­toe ver­bind om ons voor­ste po­si­sie op die Suid-A­fri­kaan­se me­di­a­land­skap te ver­snel.

“Ons streef om ons ge­ho­re op die bes­te moont­li­ke ma­nier te be­dien – of dit nou via di­gi­ta­le plat­forms of druk­me­dia is.

“Ons kon nie vir ’n be­ter re­dak­si­o­ne­le span ge­vra het om hier­die i­ni­si­a­tief te lei nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.