Wie moet die skuld kry vir die kri­sis?

Beeld - - Sake -

DIS HUL­LE:

China: China se on­lang­se be­sluit om sy geld­een­heid te de­va­lu­eer het ge­wys sy e­ko­no­mie suk­kel meer as ver­wag. China is ’n groot ko­per van ons mi­ne­ra­le, en as hy nies, kry Suid­A­fri­ka ver­koue.

A­me­ri­ka: Die Fe­de­ra­le Re­ser­we­raad wil ren­te­koer­se ver­hoog, wat geld uit op­ko­men­de mark­te soos Suid­A­fri­ka kan laat te­rug­vloei na A­me­ri­ka om ’n gro­ter op­brengs te soek.

Eu­ro­pa: Eu­ro­pa is steeds Suid­A­fri­ka se en­ke­le groot­ste han­dels­ven­noot, dus raak e­ni­ge wis­sel­val­lig­heid en trae her­stel in Eu­ro­pa – soos die G­riek­se kri­sis – ons. DIS ONS:

Eskom: Beurt­krag kry die skuld vir heel­wat van die swak e­ko­no­mie­se groei en skrik nu­we be­leg­gers af.

Swak re­ge­ring: Die rits skuld­be­laai­de staats­on­der­ne­mings is ’n on­no­di­ge las op be­stuurs­vaar­dig­he­de en die staats­kas wat meer pro­duk­tief aan­ge­wend sou kon word. Mu­ni­si­pa­le wan­ad­mi­nis­tra­sie en kor­rup­sie be­lem­mer sa­ke­groei.

Wet­ge­wing en be­leids­on­se­ker­heid: Ar­beids­wet­ge­wing be­voor­deel sta­kers en ver­hoog werk­ge­wer­kos­te; vi­sum­re­gu­la­sies knou toe­ris­me; myn­bou­wet­ge­wing skrik nu­we be­leg­gers af.

Vak­bon­de: Hul ei­se van loon­ver­ho­gings wat meer as die in­fla­sie­koers is son­der ho­ër pro­duk­ti­wi­teit ver­hoog kos­te en lei tot druk vir af­leg­gings.

On­der­wys: Te veel swak op­ge­lei­de wer­kers in ver­keer­de sek­to­re word die ar­beids­mark in­ge­stuur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.