Die op­los­sing?

Beeld - - Sake -

En­tre­pre­neur­skap: Be­perk romp­slomp . vir klein­sa­ke­on­der­ne­mings en be­vor­der on­der­ne­mings­gees van skool­vlak af. Meer goeie en min­der sleg­te wet­ge

wing: Skep ’n sta­bie­le om­ge­wing met min­der romp­slomp om werk­skep­pen­de groei aan te wak­ker.

In­no­va­sie: Be­nut teg­no­lo­gie en in­ter­na­si­o­na­le bes­te prak­tyk in be­stuurs­kun­de

om staats­on­der­ne­mings, mu­ni­si­pa­li­tei­te en suk­ke­len­de sa­ke­on­der­ne­mings reg te ruk.

Ge­or­ga­ni­seer­de sa­ke­sek­tor: Die sa­ke­sek­tor moet die re­ge­ring met een stem oor­tuig van die krag van die vrye mark om wel­vaart te skep, maar ook ’n e­tie­se voor­beeld stel deur kor­rup­sie­vry te wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.