Eks­klu­sie­we oor­de ‘spook’ by Mau­ri­ti­us

In­wo­ners moet 25% be­sit

Beeld - - Veilings - El­ma Klop­pers

Die re­ge­ring van Mau­ri­ti­us wil sy so­ge­naam­de eks­klu­sie­we “spoo­k­oor­de” uit­ska­kel en meer plaas­li­ke in­wo­ners die ge­leent­heid bied om ei­en­dom in die ei­land se luuk­se oord­ont­wik­ke­lings te koop.

Ge­volg­lik is die re­si­den­si­ë­le s­ke­mas wat daar­op ge­mik was om bui­te­land­se in­ves­te­ring te lok, die ge­ïn­te­greer­de oord­ske­mas (IRS) en ei­en­dom­ske­mas (RES), af­ge­skaf en in­ge­vol­ge nu­we wet­ge­wing ver­vang met die Pro­per­ty De­ve­lop­ment Sche­me (PDS).

Die re­de vir die be­sluit was dat by­na al die eien­dom­me in die s­ke­mas deur ryk bui­te­lan­ders – on­der meer Suid-A­fri­ka­ners – op­ge­raap is en ’n groot deel van die jaar in on­bruik staan. Daar word ook ge­meen daar is nie in die oor­de vol­doen­de in­ter­ak­sie en in­te­gra­sie met plaas­li­ke in­wo­ners nie.

Die oord­ske­mas was ui­ters ge­wild on­der ryk Suid-A­fri­ka­ners, wat se­dert 2002 27,7% van die ko­pers in die IRS-ont­wik­ke­lings uit­ge­maak het. Se­dert 2007 was 24,3% van die ko­pers in RES-ont­wik­ke­lings Suid-A­fri­ka­ners.

Die ver­skil tus­sen die twee s­ke­mas is dat die IRS ’n mi­ni­mum be­leg­ging van $500 000 ver­eis, wat aan die be­leg­gers ou­to­ma­ties per­ma­nen­te ver­blyf­sta­tus be­sorg. In die ge­val van die RES was die ont­wik­ke­lings­per­seel klei­ner en het van die eien­dom­me min­der as $500 000 ge­kos. Bui­te­lan­ders wat ’n vil­la teen meer as $500 000 in een van die nu­we ont­wik­ke­ling­ske­mas aan­skaf, sal steeds kwa­li­fi­seer vir ’n ver­blyf­per­mit.

In­ge­vol­ge die nu­we PDS­wet­ge­wing moet 25% van die eien­dom­me in ’n ont­wik­ke­ling aan ko­pers uit Mau­ri­ti­us ver­koop word. Dit is nog on­dui­de­lik of dit 25% van die ont­wik­ke­lings­waar­de of 25% van die aan­tal eien­dom­me be­hels. Rol­spe­lers in die sek­tor ver­wel­kom die stap, maar sê daar is uit­da­gings.

Chris Im­mel­man, be­stu­ren­de di­rek­teur van Pam Gol­ding Eien­dom­me se in­ter­na­si­o­na­le pro­jek­te-af­de­ling, sê daar is nog ’n paar on­dui­de­lik­he­de wat met­ter­tyd op­ge­los sal word. “Een faktor is hoe dit pre­sies toe­ge­pas gaan word.”

René Le­clé­zio, be­stu­ren­de di­rek­teur van die Mau­ri­ti­aan­se ge­no­teer­de ont­wik­ke­lings­groep Pro­mo­ti­on and De­ve­lop­ment, sê dit gaan weens be­kos­tig­baar­heid ’n uit­da­ging vir ont­wik­ke­laars wees om hui­se in luuk­se ont­wik­ke­lings aan plaas­li­ke in­wo­ners te ver­koop. “Daar is ook die ri­si­ko dat dié ko­pers hul eien­dom­me aan in­ter­na­si­o­na­le ko­pers kan ver­koop, wat die per­sen­ta­sie plaas­li­ke ei­e­naar­skap kan ver­laag.”

Me­di­ne, ’n fi­li­aal van die groep wat 6% van die ont­wik­ke­lings­grond aan die wes­kus van Mau­ri­ti­us be­sit, het die ei­land se eer­ste ge­ïn­te­greer­de oord­ske­ma, die Ta­ma­rin­a­gholf­land­goe­d­ont­wik­ke­ling, ont­wik­kel.

Dié ont­wik­ke­ling is ver­al ge­sog on­der Suid-A­fri­ka­ners en vol­gens Le­clé­zio, is 20% van die ko­pers in Ta­ma­ri­na Suid-A­fri­ka­ners.

Die uit­sig op die tuin van 3 000 m² van een die luuk­se vil­las in die Ta­ma­ri­na­ghol­f­ont­wik­ke­ling in Mau­ri­ti­us. Pam Gol­ding Eien­dom­me het vil­las in Ta­ma­ri­na vir tus­sen $2,1 mil­joen en $3,2 mil­joen ver­koop. Al­te­sa­me 20% van die ko­pers in die ont­wik­ke­ling is Suid­A­fri­ka­ners.

Een van die klei­ner vil­las in die luuk­se Ta­ma­ri­na­ghol­f­ont­wik­ke­ling – die eer­ste ge­ïn­te­greer­de oord­ske­ma (IRS) in Mau­ri­ti­us.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.