E­ko­noom wat droom

Sy voor­sien selfs bui­te­land van in­lig­ting oor A­fri­ka

Beeld - - Sake Nuus -

Der­tien jaar ge­le­de het Noe­la­ni King Con­ra­die haar pad as en­tre­pre­neur be­gin stap. Sy het ’n weg vir haar­self ge­skep om steeds haar pas­sie as e­ko­noom uit te leef son­der om haar en haar man se dro­me op te gee om hul fa­mi­lie­plaas die ge­sin se tuis­te te maak. Li­a­na Moc­ke het met haar in die Paarl ge­sels oor haar on­der­ne­ming se groei en die on­lang­se ven­noot­skap met ’n in­ter­na­si­o­na­le groep.

Hoe­kom het jy jou eie on­der­ne­ming be­gin? Ek het NKC In­de­pen­dent E­co­no­mis­ts (nou be­kend as NKC A­fri­can E­co­no­mi­cs) 13 jaar ge­le­de, ein­de 2002, be­gin na­dat ek by PSG Be­leg­gings­bank ge­werk het. NKC is ge­stig son­der dat daar ooit ’n sa­ke­plan was. Die e­nig­ste oor­we­ging was dat ek be­sig wou bly en my be­roep be­oe­fen na­dat ek met ’n vrug­te­boer in Ce­res ge­troud is.

Ek was la­ter ja­re oop­kop ge­noeg om te be­sef een van my groot kon­trak­te sou in ’n s­ta­di­um tot ’n ein­de loop en dat ek reeds voor dit ge­beur, moet be­gin di­ver­si­fi­seer.

Wat doen NKC A­fri­can E­co­no­mi­cs? As e­ko­no­me ver­skaf ons e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke na­vor­sing en ont­le­ding van 30 A­fri­ka­lan­de aan ons kli­ën­te. Een van ons kern­vaar­dig­he­de lê daar­in dat ons A­fri­ka ver­staan en kan uit­wys wat lan­de se po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se toe­stan­de, ri­si­ko’s, ge­va­re en ge­leent­he­de is.

Ons kli­ën­te kan in­tyd­se nuus­flit­se kry, ons stuur week­liks nuus­brie­we uit en stel ver­slae op wat vir ons kli­ën­te van be­lang is. Ons pu­bli­seer diep­te­ver­slae (kwar­taal­liks of jaar­liks) oor van die A­fri­ka-lan­de soos no­dig vir ons kli­ën­te. Ver­tel meer oor die nu­we ven­noot­skap? NKC In­de­pen­dent E­co­no­mis­ts staan nou be­kend as NKC A­fri­can E­co­no­mi­cs na­dat Ox­ford E­co­no­mi­cs van B­rit­tan­je ’n 51%-meer­der­heids­be­lang in NKC ge­koop het. So het ons ’n hup­stoot in die in­ter­na­si­o­na­le mark ge­kry. Dit is vir ons én hul­le voor­de­lig. Ox­ford E­co­no­mi­cs, ’n wê­reld­wye ad­vies­fir­ma, se sfeer van na­vor­sing en ont­le­ding strek oor 200 lan­de en 100 ny­wer­heid­sek­to­re. Hul er­va­ring en re­pu­ta­sie gee ons bloot­stel­ling wat ons moei­lik self sou kon kry op die in­ter­na­si­o­na­le mark, ter­wyl ons weer per­fek in­pas by hul stra­te­gie om reg­oor die wê­reld ver­teen­woor­di­ging te kry. Ons is nou hul eer­ste kan­toor in A­fri­ka. Wat was van die moei­li­ker goed wat jy in die be­gin­ja­re moes leer? Ek is aan die diep kant in­ge­gooi wat be­tref per­so­neel­be­stuur en be­mar­king, maar ek glo as jy ’n en­tre­pre­neur is, moet jy iets van al­les in die on­der­ne­ming kan doen. Dit was vir my baie stres­vol om my eer­ste werk­ne­mer aan te stel. Dit is een ding om vir jou­self te sorg, maar so­dra jy men­se aan­stel, raak jy ook ver­ant­woor­de­lik vir hul­le.

Tans werk 24 men­se vir NKC A­fri­can E­co­no­mi­cs. Ox­ford E­co­no­mi­cs het 170 men­se wê­reld­wyd in diens.

Wie is jul kli­ën­te? Die mees­te van ons kli­ën­te is in die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf en klein­han­del- en ver­brui­ker­sek­to­re, hoe­wel ons kli­ën­te­ba­sis oor al­le sek­to­re strek. Van ons kli­ën­te is by­voor­beeld JSE-ge­no­teer­de maat­skap­pye, maar ons het ook as kli­ën­te klei­ner, mid­del­slag-maat­skap­pye wat oor­weeg om in A­fri­ka uit te brei. Ons het nie net een pro­duk nie, maar ver­skeie wat kan in­pas en aan­ge­pas word om ons kli­ën­te se be­hoef­te en be­gro­ting te pas. Jy en jou man is al­bei en­tre­pre­neurs. Waar­aan skryf jy jul suk­ses­vol­le ver­hou­ding toe? Ek en Han­dri se per­soon­lik­heids­pro­fie­le is spie­ël­beel­de van me­kaar en ons ken me­kaar se sterk- en swak­pun­te baie goed. Han­dri gee my al die steun wat ek no­dig het en staan ook in vir ons fa­mi­lie en ge­sins­le­we so­veel as wat ek dit doen. Ons al­bei voel dit is juis mak­li­ker om­dat al­bei en­tre­pre­neurs is en me­kaar se span­ning en uit­da­gings ver­staan. Het jy as vrou dit ooit moei­lik ge­vind om jou stem­pel in die sa­ke­wê­reld af te druk? In die 21 jaar wat ek werk, het ek nog nooit ge­voel vrou­wees is ’n strui­kel­blok nie en kan ek met eer­lik­heid sê ek is geen­sins be­na­deel om­dat ek ’n vrou is nie. Trou­ens, toe ek be­gin werk het as e­ko­noom het die me­dia ver­al vroue-e­ko­no­me op­ge­soek om kom­men­taar te le­wer en het ek baie bloot­stel­ling ge­kry.

Ek glo as jy self­ver­troue het en jou vak­ge­bied ken, sal men­se jou erns­tig op­neem. Dit was nog al­tyd my er­va­ring. Wat ge­niet jy die mees­te van jou be­roep?

E­ko­no­mie is my pas­sie. Ek vind dit as on­der­werp in­te­res­sant en sti­mu­le­rend om te sien hoe ge­beu­re, men­se en si­tu­a­sies ’n in­vloed op so baie as­pek­te van die e­ko­no­mie kan hê. Ek mis van­dag ver­al die na­vor­sings­as­pek van my werk juis om­dat ek nou ’n be­stuurs­rol ver­vul. Was daar har­de sa­ke­les­se wat jy moes leer? Ja, on­ge­luk­kig, soos dat nie al­mal wat jou pad kruis nood­wen­dig die­self­de sa­ke-e­tiek as jy het nie. Ek het ge­leer jy kan nie al­mal son­der meer ver­trou nie. Hoe voel jy oor die toe­koms van Suid­A­fri­ka se e­ko­no­mie en groei? Vir die eer­ste keer in my loop­baan van 21 jaar as e­ko­noom is ek pes­si­mis­ties oor Suid-A­fri­ka en ons groei­voor­uit­sig­te. Ek dink dit gaan op kort ter­myn nog baie moei­li­ker gaan, hoe­wel daar steeds kans is dat din­ge kan om­draai, maar dit sal eer­der oor me­di­um- tot lang ter­myn ge­beur wan­neer se­ke­re be­leids­ver­an­de­rin­ge plaas­vind.

Een van die din­ge wat moet ver­an­der, is dat die re­ge­ren­de par­ty re­spek vir ons kon­sti­tu­si­o­ne­le in­stel­lings en de­mo­kra­sie moet her­ont­dek, pleks van die kom­mer­wek­ken­de nei­gings om ons Grond­wet te wil on­der­myn soos die af­ge­lo­pe tyd al ge­beur het. On­ge­ag wie die par­ty is, dit is nie goed vir ’n land as die re­ge­ren­de par­ty te mag­tig en on­aan­tas­baar raak nie.

Maar ons as ge­sin het ’n be­sluit ge­neem dat ons hier bly. Ons kin­ders is die se­wen­de ge­slag wat op ons fa­mi­lie­plaas groot­word, en dis waar ons voe­te is. Ons gaan nê­rens nie.

Noe­la­ni King Con­ra­die op hul fa­mi­lie­plaas bui­te Ce­res. Nie net be­sit en be­stuur sy en haar man hul eie af­son­der­li­ke on­der­ne­mings nie, maar sy is ook di­rek­teur van hier­die vrug­te­plaas, Koel­fon­tein.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.