10 uit 10 vir die nu­we Win­dows

Beeld - - Sake Nuus -

Win­dows 10 is in die eer­ste maand se­dert dit uit­ge­reik is op 75 mil­joen toe­stel­le af­ge­laai. Meer as 90 000 re­ke­naar­ en ta­blet­mo­del­le is op­ge­gra­deer na Mi­cro­soft se nu­we be­dryf­stel­sel, wat in 192 lan­de be­skik­baar is, het Yu­suf Me­hdi, be­mar­kings­hoof van Win­dows, ge­twiet.

Die maat­skap­py het aan­deel­hou­ers be­lo­we dat Win­dows 10 bin­ne drie jaar ’n mil­jard ge­brui­kers sal be­reik, die vin­nig­ste oor­ska­ke­ling nóg.

Sa­tya Na­del­la, uit­voe­ren­de hoof, sê Mi­cro­soft sal eers oor twee kwar­ta­le die geld hier­voor sien in­rol. Ge­wo­ne ge­brui­kers kon Win­dows 10 gra­tis af­laai, maar re­ke­naar­ver­vaar­di­gers moet li­sen­sies vir nu­we toe­stel­le koop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.