Be­to­gers maak mo­les op die Puk

Groep eis En­gels as taal, trans­for­ma­sie

Beeld - - Front Page - Su­san Cil­liers

Potchefstroom. – Die po­li­sie het Don­der­dag so­wat 150 men­se met skok­gra­na­te in be­dwang pro­beer bring toe hul­le ’n me­mo­ran­dum aan prof. Dan Kg­wa­di, vi­se­kan­se­lier van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU), wou oor­han­dig.

Die groep het na die NWU se in­sti­tu­si­o­ne­le kan­toor in Potchefstroom ge­mar­sjeer. Van hul­le is glo met bus­se van Ma­hi­keng aan­ge­ry.

Hul­le noem hul­self die Pro­gres­si­ve Youth Al­li­an­ce and Mass De­mo­cra­tic Mo­vements in Noord­wes en be­staan uit le­de van die ANC, Co­sa­tu, Sas­co, die SAKP, Ne­ha­wu en San­co.

Prof. Jo­han­nes Fro­ne­man, Kg­wa­di se woord­voer­der, het ge­sê toe die groep by die hek kom, het hul­le hom weg­ge­jaag om­dat hy van die DA is. Een be­to­ger het aan hom ge­sê hy moet te­rug Ne­der­land toe.

Fro­ne­man is ’n DA-raads­lid in die Tlok­we-mu­ni­si­pa­li­teit, wat Potchefstroom be­dien.

Vol­gens hom was die be­doe­ling nie dat die hek toe moes wees nie, maar die vei­lig­heids­per­so­neel het dit toe­ge­maak. Die groep was om­ge­krap daar­oor en het aan die hek ge­ruk, waar­na die po­li­sie twee skok­gra­na­te af­ge­vuur het. Die hek is daar­na oop­ge­maak so­dat die stu­den­te tot voor die in­sti­tu­si­o­ne­le ge­bou kon loop om die me­mo­ran­dum te oor­han­dig.

Die groep was op­roe­rig en die “at­mos­feer ge­span­ne”, het joer­na­lis­te wat op die to­neel was, ge­sê. Die be­to­gers het glo in kru taal en ras­sis­ties uit­ge­vaar teen Fro­ne­man en prof. Her­man van S­chalk­wyk, Puk-kam­pus­rek­tor.

Dus­tin Wetdewich van die Potchefstroom Herald sê een van die be­to­gers het met ’n klip in die hand ge­dreig om hom daar­mee dood te gooi.

“’n Klom­pie het ook ’n ho­pie klip­pe op me­kaar ge­sta­pel, maar die po­li­sie het dit stop­ge­sit.”

Da­ne Beis­heim van die ra­di­o­sta­sie OFM sê hy is ook ge­dreig toe hy wou fo­to’s neem, maar hy het dit net af­ge­lag en die drei­ge­men­te is nie uit­ge­voer nie.

Ná toe­spra­ke het die groep die me­mo­ran­dum oor­han­dig.

“Kg­wa­di het ge­sê hy sal aan­dag aan die kwes­sies gee en spoe­dig re­a­geer,” het Fro­ne­man ge­sê.

“Daar was nooit ge­weld nie. Kg­wa­di wou nooit ge­had het die hek moes toe wees nie.”

Vol­gens Fro­ne­man het die groep vreed­saam weg­ge­gaan na­dat die me­mo­ran­dum oor­han­dig is.

Daar­in eis hul­le on­der meer trans­for­ma­sie, die on­mid­del­li­ke ont­bin­ding van die NWU-raad en die aan­stel­ling van ’n ad­mi­nis­tra­teur, die uit­rei­king van die fo­ren­sie­se ver­slag oor ’n R10 mil­joen-sken­king aan die NWU, aan­klag­te teen en skorsing van Van S­chalk­wyk, sa­la­ris­ge­lyk­heid tus­sen wit en swart werk­ne­mers en En­gels as hoof­voer­taal.

Fo­to’s: DUS­TIN WETDEWICH, POTCHEFSTROOM HERALD

Be­to­gers voor die Noord­wesU­ni­ver­si­teit se in­sti­tu­si­o­ne­le kan­toor in Potchefstroom net na­dat die po­li­sie skok­gra­na­te ge­bruik het om hul­le in be­dwang te bring. Dié be­to­ger het glo ge­dreig om die joer­na­lis wat hom af­ge­neem het met ’n klip dood te gooi.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.