Nhle­ko se reg­span ont­ken dat hy in O­pod in­meng

Beeld - - Nuus - Pau­li van Wyk

Die mi­nis­ter van po­li­sie, wat ’n lid is van die ka­bi­net en van die uit­voe­ren­de ge­sag in die par­le­ment, sal “nooit” in die o­pe­ra­si­o­ne­le pro­ses­se van die po­li­sie­wag­hond (O­pod) in­meng nie.

Met dié op­mer­king Don­der­dag van adv. Wil­li­am Mok­ha­ri SC, vir Na­thi Nhle­ko, mi­nis­ter van po­li­sie, in die Noord-Gau­teng­se hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria is tal­le kop­pe in on­ge­loof ge­skud.

Want Nhle­ko se be­weer­de in­men­ging in O­pod-sa­ke is juis die kern van Ro­bert M­cB­ri­de se aan­soek voor die hof.

M­cB­ri­de, O­pod-hoof, vra dat die O­pod-wet aan die Grond­wet ge­toets word om­dat hy glo dié kri­tie­ke in­stel­ling word nie vol­doen­de teen po­li­tie­ke in­vloed be­skerm nie.

Nhle­ko wou on­der meer ver­le­de jaar sen­si­tie­we dos­sie­re in die Zim­bab­wie­se uit­le­we­ringsa­ge be­kyk en het M­cB­ri­de in Maart een­sy­dig ge­skors.

M­cB­ri­de en Nhle­ko is in ’n he­wi­ge twis ge­wik­kel weens twee O­pod-on­der­soek­ver­slae wat M­cB­ri­de glo “be­kook” het om lt.genl. An­wa Dra­mat, voor­ma­li­ge Val­ke-baas, “te be­skerm”.

M­cB­ri­de ont­ken dié be­skul­di- gings en sê Nhle­ko het by­mo­tie­we en hy word ge­vik­ti­mi­seer oor “sen­si­tie­we on­der­soe­ke”.

Reg­ter Fay­ee­za Kathree-Se­ti­lo­a­ne het Mok­ha­ri Don­der­dag­mid­dag her­haal­de­lik ge­vra of daar geen kans is dat die uit­voe­ren­de ge­sag ooit in O­pod sal wil in­meng nie, wat “ge­noeg on­af­hank­lik­heid” be­te­ken en of die mi­nis­ter se mag oor O­pod te wyd is.

“Waar­om sal die mi­nis­ter in O­pod wil in­meng? O­pod het dan nie die mag om die mi­nis­ter te on­der­soek nie. Daar­om sal hy nie in­meng nie.”

M­cB­ri­de, sy reg­span en ver- teen­woor­di­gers vir die a­mi­cus (vrien­de van die hof), die He­len Suz­man-stig­ting en die wag­hond­or­ga­ni­sa­sie Ca­sac, het hul kop ge­skud.

Kathree-Se­ti­lo­a­ne het ge­frons en ge­vra: “Maar is die mi­nis­ter nie deel van die po­li­sie en uit­ein­de­lik po­li­ties ver­ant­woord­baar vir die po­li­sie nie?”

Adv. S­te­ven Bud­len­der, vir M­cB­ri­de, het vroe­ër ook aan­ge­voer e­ni­ge kri­tiek wat O­pod op die po­li­sie het, sal ook nood­wen­dig op die mi­nis­ter weer­spie­ël.

Nee, het Mok­ha­ri ge­sê. “Die mi­nis­ter is ’n lid van die ka­bi­net en uit­voe­ren­de ge­sag. Hy het geen re­de om in te meng nie en daar is geen be­wy­se tot dié ef­fek nie.”

Bud­len­der het Kathree-Se­ti­lo­a­ne ge­vra om ’n be­vel te maak dat die O­pod-hoof on­vol­doen­de be­sker­ming het en dat die par­le­ment ’n gro­ter sê moet hê in sy skorsing en uit­ein­de­li­ke af­dan­king. Vol­gens Bud­len­der word land­dros­te en hoof­de van die Val­ke en art. 9-in­stel­lings, soos die o­pen­ba­re be­sker­mer, be­ter teen po­li­tie­ke in­vloed af­ge­skerm as O­pod.

“M­cB­ri­de wil nie tug­stap­pe teen hom sy­stap nie,” het Bud­len­der aan­ge­voer. “Maar dit is be­lang­rik dat dit grond­wet­lik ge­beur.”

Bud­len­der het aan­ge­voer dat O­pod dalk selfs be­ter as die Val­ke teen die mi­nis­ter van po­li­sie se po­li­tie­ke in­vloed be­skerm moet word juis om­dat die di­rek­to­raat kor­rup­sie en ver­gry­pe in po­li­sie­ge­le­de­re moet on­der­soek.

“Die mi­nis­ter is po­li­ties ver­ant­woor­de­lik vir die po­li­sie en die Val­ke. Hy kan nie ook in so ’n groot ma­te oor­sig hê oor O­pod, die di­rek­to­raat wat die mi­nis­ter en die po­li­sie sal kri­ti­seer, nie.”

Ar­gu­men­te in die saak duur voort.

Fo­to: LI­SA HNATOWICZ

Ro­bert M­cB­ri­de in die hof in P­re­to­ria.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.