Cy­ril ‘wis nie tuig is Gup­ta’s s’n’

Al lank op voor­keur­lys

Beeld - - Nuus - ERIKA GIB­SON @beel­d_­nuus

Die Bom­bar­dier Glo­bal Ex­press 600 van die Gup­ta-fa­mi­lie wat adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa ver­le­de na­week Ja­pan toe ge­vlieg het, is reeds kort ná sy aan­koms in A­pril op die voor­keur­lys vir re­ge­rings­huur­vlieg­tuie ge­plaas.

Dit is on­be­kend of die vlieg­tuig teen ’n voor­keur­ta­rief ver­skaf word.

Kol. Fran­cois Ha­ne­kom, wat die BBP-af­de­ling van die lug­mag be­stuur, het eg­ter Vry­dag op ’n me­di­a­voor­lig­ting­ses­sie by die Wa­ter­kloof-lug­mag­ba­sis ge­sê die ge­raam­de R5 mil­joen wat die vlug ge­kos het, sou met ’n lug­mag­stra­ler nie veel min­der ge- wees het nie.

No­si­vi­we Ma­pi­sa-N­qa­ku­la, mi­nis­ter van ver­de­di­ging, het in die ses­sie ge­sê die re­ge­ring het nie ge­vra om die Gup­ta-fa­mi­lie se su­per­luuk­se stra­ler te ge­bruik nie.

“As dít die ge­val was, sou dit op on­re­ël­ma­ti­ge in­men­ging neer­ge­kom het.

“Ek stel dit eg­ter uit­druk­lik dat ons streng vol­gens die be­pa­lings van die staats­kon­trak wat deur die te­sou­rie toe­ge­ken word, op­ge­tree het,” het Ma­pi­saN­qa­ku­la ge­sê.

Vol­gens haar het sy be­sluit om die bui­ten­ge­wo­ne voor­lig­ting­ses­sie aan te bied om wan­op­vat­tings by die pu­bliek uit die weg te ruim.

“Die ad­junk­pre­si­dent het nie eens ge­weet hy vlieg met die Gup­ta’s se vlieg­tuig nie.

“Ons pri­mê­re ver­eis­te was dat ons hoog­ge­plaas­tes vei­lig en ge­mak­lik na ’n be­stem­ming vlieg. Met die be­plan­ning van die vlug was die Gup­ta-vlieg­tuig die e­nig­ste een wat aan die ver­eis­tes vol­doen het om met die min­ste lan­dings tus­sen­in vir brand­stof en so vin­nig moont­lik na Ja­pan te vlieg.”

Exe­cu­jet en For­tu­ne Air is in­ge­vol­ge die te­sou­rie­kon­trak die twee voor­keur­ver­skaf­fers van huur­stra­lers vir re­ge­rings­ge­bruik.

“Exe­cu­jet het nie vir ons ge­sê dit is die Gup­ta’s se vlieg­tuig nie en nog min­der is die maat­skap­py on­der e­ni­ge ver­plig­ting om be­kend te maak aan wie ’n vlieg­tuig be­hoort.

“Exe­cu­jet be­sit nie vlieg­tuie nie, maar be­stuur en vind die bes­te vlieg­tuie be­skik­baar wat aan die kon­trak­ver­eis­tes vol- doen,” het sy ge­sê.

Sy het nie­te­min ge­sê sy was “diep be­kom­merd” toe die storm van­dees­week oor dié vlug, wat die be­las­ting­be­ta­lers so­wat R5 mil­joen uit die sak ge­jaag het, los­ge­bars het.

Sy het se­dert­dien drin­gen­de ver­ga­de­rings met die hoof van die weer­mag en van die lug­mag, as­ook die be­trok­ke es­ka­der­be­vel­voer­der, ge­hou.

Vol­gens haar was die e­nig­ste an­der lug­mag­vlieg­tuig be­skik­baar die Fal­con 900, maar dié sou her­haal­de­lik moes land vir brand­stof.

Vol­gens Beeld se in­lig­ting sou dié vlieg­tuig twee keer moes land ver­ge­le­ke met die Gup­tas­tra­ler se een keer.

Op die vraag hoe­kom haar de­par­te­ment in die par­le­ment wei­er om e­ni­ge vrae oor BBP-vlug­te te be­ant­woord en so­doen­de deur­sig­ti­ger daar­oor te wees, het sy ont­ken dat dit dig ge­hou word. Die de­par­te­ment maak eg­ter nie ge­woon­lik be­son­der­he­de van o­pe­ra­si­o­ne­le as­pek­te be­kend nie.

Tot en met die diens­ter­myn van haar voor­gan­ger, Lin­di­we Si­su­lu, is al die par­le­ments­vrae oor BBP-vlug­te eg­ter ten vol­le be­ant­woord.

Adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa lees ’n bood­skap van wy­le Nel­son Man­de­la voor ty­dens sy be­soek aan die Ja­pan­se pers­klub in die Nip­pon Sen­trum­ge­bou in To­kio vroe­ër die week.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.