‘Kerk kan skeur’ oor gay le­raar

Beeld - - Nuus -

Die ge­vaar be­staan dat die Me­to­dis­te­kerk van Sui­der-A­fri­ka sal skeur in­dien eerw. Eccle­sia de Lan­ge se skorsing nie be­hoor­lik han­teer word nie.

Adv. Wim T­ren­go­ve SC, vir die Me­to­dis­te­kerk, het Vry­dag so aan hoof­reg­ter Mo­goeng Mo­goeng en nog reg­ters in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof in Johannesburg ge­sê waar De Lan­ge aan­soek doen om ver­lof tot ap­pèl.

Al­le an­der op­sies het el­ke keer na die kerk se eie wet­te en or­des ge­lei.

Die ap­pèl­hof in Bloem­fon­tein het on­der meer be­slis die kwes­sie moet bui­te die reg­stel­sel han­teer word.

De Lan­ge het in 2013 met Me­la­nie Ca­se in ’n bur­ger­li­ke ver­bin­te­nis ge­tree.

De Lan­ge is ver­hin­der om haar plig­te as Me­to­dis­te-pre­di­kant ver­der uit te voer na­dat sy op 6 De­sem­ber 2009 aan haar ge­meen­tes in Brac­ken­fell en Wind­sor Park in die Wes-Kaap ge­sê het sy be­plan om met haar le­wens­maat van die­self­de ge­slag te trou.

Die kerk het De Lan­ge kort daar­na in­ge­lig sy ver­breek die wet­te en or­des van die kerk, want dit is be­leid om s­legs he­te­ro­sek­su­e­le hu­we­li­ke te er­ken.

Sy is ge­skors en kon se­dert Fe­bru­a­rie 2010 nie haar plig­te as pre­di­kant uit­voer nie.

Se­dert­dien sloer ’n stryd wat nou in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof draai.

T­ren­go­ve het ge­sê hoe­wel ’n mens nie nood­wen­dig met die kerk se re­ak­sie teen­oor De Lan­ge saam­stem nie, moet ’n mens er­ken die kerk het die reg om daar­die lyn te trek.

T­ren­go­ve het ge­sê die lyn is in De Lan­ge se ge­val ge­trek om­dat die kerk s­legs ’n ver­bin­te­nis tus­sen een man en een vrou as ’n hu­we­lik er­ken.

Hul­le stel voor dat dit in die ar­bi­tra­sie­ge­ding in die kerk en eer­der in die ge­lyk­heids­hof han­teer moet word.

De Lan­ge se reg­span stem nie saam nie, aan­ge­sien ’n ar­beids­ge­ding nie die kern van die pro­bleem raak nie. Dit is vir hul­le ’n grond­wet­li­ke kwes­sie, voer hul­le aan.

Adv. An­na-Ma­rie de Vos SC, vir De Lan­ge, het aan­ge­voer daar moet ge­kyk word na die on­grond­wet­lik­heid van die kerk se op­tre­de met De Lan­ge se skorsing en nie na die kerk se re­ëls self nie.

De Vos stem saam ker­ke het die reg op bil­li­ke dis­kri­mi­na­sie bin­ne die per­ke van vry­heid van ge­loof, maar die ak­sies teen­oor De Lan­ge was on­bil­lik.

Sy het on­der meer voor haar skorsing saam met haar voor­ma­li­ge le­wens­maat op die kerk se ter­rein ge­bly.

Haar sek­su­e­le o­ri­ën­ta­sie was be­kend en aan­vaar.

De Vos het be­klem­toon daar word nie ge­vra dat gay-hu­we­li­ke in die kerk ge­se­ën word nie, maar dat dit De Lan­ge se grond­wet­li­ke reg is om in ’n bur­ger­li­ke ver­bin­te­nis te wees.

Adv. S­tu­art Wil­son van die So- cio-E­co­no­mic Rig­hts In­s­ti­tu­te of South Africa (Seri) en ook vir De Lan­ge, het ge­sê die kerk het nie in De Lan­ge se pad ge­staan om ’n pre­di­kant te word nie. Hul­le het dít weg­ge­vat wat sy reeds ge­had het.

Die reg­ters het uit­spraak voor­be­hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.