Fa­ce­book se 1 mil­jard ‘gaan oor vrien­de’

Beeld - - Nuus -

“Lank le­we Fa­ce­book tot voor­deel van die men­se, hul ge­lief­des en vrien­de!”

Só re­a­geer die Net­werk24-le­ser S­teen­kamp du P­les­sis op die nuus dat 1 mil­jard men­se in die af­ge­lo­pe week op ’n en­ke­le dag op Fa­ce­book be­dry­wig was.

Du P­les­sis skryf dis won­der­lik om dank­sy Fa­ce­book ou vrien­de te her­ont­moet: “Ek het van­og­gend met ’n ou vrien­din in Tai­wan ge­sels wat ek 25 jaar ge­le­de ge­sien het.”

Hoe ou én nu­we vrien­de, ou­ers en kin­ders en kol­le­gas me­kaar vind, is die te­ma van ’n vi­deo wat Fa­ce­book op sy YouTu­be-ka­naal ge­plaas het ter vie­ring van dié myl­paal.

Maan­dag het 1 mil­jard men­se Fa­ce­book ge­bruik – die eer­ste keer nog dat so­veel men­se op een dag op dié so­si- ale net­werk is.

Dit be­te­ken min of meer een uit se­we men­se op die pla­neet het Fa­ce­book ge­bruik “om met hul vrien­de en fa­mi­lie­le­de kon­tak te maak”, het Mark Zuc­ker­berg, uit­voe­ren­de hoof, op sy Fa­ce­book-blad ge­skryf.

“Wan­neer ons oor ons geld­sa­ke praat, ge­bruik ons ge­mid­del­de sy­fers, maar hier­die is an­ders. Dis die eer­ste keer dat ons dié myl­paal be­haal het, en dis net die be­gin daar- van om die he­le wê­reld te ver­bind.”

Fa­ce­book het reeds in Ok­to­ber 2012 die ge­tal van 1 mil­jard ak­tie­we maan­de­lik­se ge­brui­kers ge­haal.

Vol­gens Fa­ce­book se amp­te­li­ke sy­fers vir die twee­de kwar­taal van 2015 het die net­werk nou 1,49 mil­jard ak­tie­we ge­brui­kers.

Van hul­le meld min­stens 1,31 mil­jard een keer per maand op hul sel­foon of ta­blet aan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.