’n Nu­we blik op die wê­reld van fiets­ry

Beeld - - Leefstyl -

As jy iets kan prak­seer wat slim teg­no­lo­gie en ’n ge­wil­de sport­soort soos fiets­ry op ’n nu­we ma­nier by­me­kaar bring, dan het jy ’n wen­ner beet.

Daar­om is dit geen won­der nie dat ’n tegno-bril ge­naamd die Senth IN1 sy fi­nan­sie­rings­tei­ken van $40 000 op In­die­go­go. com bin­ne ’n maand ver­by­ge­steek het. (Die rand-e­kwi­va­lent van dié be­drag was ter­loops aan die be­gin van die be­trok­ke maand min­der as R500 000; aan die ein­de daar­van was dit meer as R515 000.)

Die IN1 in­kor­po­reer ’n di­gi­ta­le ver­toon-a­rea in jou ge­sig­veld ter­wyl jy fiets­ry, en doen in die pro­ses ’n uit­bou­ing van die werk­lik­heid rond­om jou ten ein­de jou rit vei­li­ger en in­te­res­san­ter te maak.

An­ders as by­voor­beeld Google se Glass-bril is die IN1 op ’n baie eng mark in die vorm van fiets­ry­ers ge­fo­kus. Die Google Glass het in sy vroeë ge­daan­tes twee te­kort­ko­min­ge ge­had: Eer­stens het nie­mand ge­weet op pre­sies wie dit ge­mik was nie, en twee­dens was daar die we­te dat jy so ’n bie­tjie laf lyk met die ding op jou ge­sig. Om­dat fiets­ry­ers skyn­baar in elk ge­val nie om­gee om so te lyk nie, om­seil die IN1 som­mer die twee­de pro­bleem ook.

Die IN1 is ont­wik­kel deur ’n klei­ne­ri­ge C­hi­ne­se nu­we­ling­maat­skap­py ge­naamd Insenth. Dit word be­mark as die wê­reld se eer­ste wa­re fiets­ry­bril met werk­lik­heids­uit­bou­ing (skyn­werk­lik­heid of aug­men­ted re­a­li­ty – AR).

Van bui­te lyk die IN1 nie veel an­ders as ’n ge­wo­ne don­ker­bril nie. Dit werk via Blu­e­tooth saam met ’n kon­tro­le wat op jou fiets se hand­vat­sels ge­mon­teer word en wat jy met jou duim be­heer. Jy sal ook op an­der ma­nie­re in­set­te kan doen of keu­ses kan uit­oe­fen, soos deur mon­de­lin­ge op- drag­te of om jou kop op ’n se­ke­re ma­nier te be­weeg. En na­tuur­lik werk dit ook saam met jou iOSof An­droid-toe­stel.

Die re­sul­taat hier­van is ’n ding waar­mee jy op­roe­pe kan maak en ont­vang, fo­to’s en vi­deo kan neem en na­vi­ga­sie-in­struk­sies voor jou kan sien, al­les son­der om jou han­de van die stuur­stang of jou oë van die pad te haal. In­ge­bou in die IN1 is ’n ho­ë­de­fi­ni­sie-vi­de­o­ka­me­ra, GPS-een­heid, ver­snel­lings­me­ter, mag­ne­to­me­ter, lig­sen­sor en ba­ro­me­trie­se hoog­te­me­ter.

Be­ne­wens die ge­wo­ne din­ge soos om te kan sien hoe vin­nig en hoe ver jy ge­ry het, sal jy ook op spe­si­fie­ke pun­te di­gi­ta­le bood­skap­pe of waar­sku­wings kan laat vir an­der fiets­ry­ers, soos hoe laat jy daar ver­by is of wat­ter af­draai jy gaan neem.

As die IN1 wel ver­vaar­dig word, sal ’n paar jou waar­skyn­lik so­wat $250 (R3 000) kos.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.