27% van ka­bi­net be­soek dié land

Beeld - - Nuus -

Die vol­gen­de mi­nis­ters het in 2014­’ 15 China be­soek: ) Col­lins C­ha­ba­ne, mi­nis­ter van staats­diens en ad­mi­nis­tra­sie (oor­le­de); ) Nhlanhla Ne­ne, mi­nis­ter van fi­nan­sies; ) Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid; ) Gu­gi­le N­kwin­ti, mi­nis­ter van grond­her­vor­ming en lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling; ) Bla­de N­zi­man­de, ho­ër on­der­wys en op­lei­ding; ) Di­puo Pe­ters, mi­nis­ter van ver­voer; ) N­go­a­ko Ra­mat­l­ho­di, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le hulp­bron­ne; ) Faith Mut­ham­bi, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie; ) Sen­ze­ni Zokwa­na, mi­nis­ter van landbou, bos­bou en vis­se­rye; en ) Ti­na Joe­mat­Pet­ters­son, mi­nis­ter van e­ner­gie.

Daar sal na ver­wag­ting nog na­me by dié ly­sie ge­voeg word na­ma­te ka­bi­nets­le­de ver­de­re par­le­men­tê­re vrae be­ant­woord.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.