Waar­om word hy be­skerm?

Vrae oor Zu­ma­ven­noot en NVG­hoë dalk ge­stuit

Beeld - - Nuus -

As Ger­rie (Nel) ook uit­ge­werk word, sal die hof nooit die ge­leent­heid kry om ag­ter die kap van die byl te kom nie. En die vrot kol in die po­li­sie en NVG sal bly groei.

Waar­om be­skerm wets­toe­pas­sers ’n sa­ke­ven­noot van die Zu­ma-fa­mi­lie­kor­po­ra­sie, blyk­baar tot el­ke prys?

En wat­ter ver­bin­te­nis het dié sa­ke­man met adv. Nom­g­co­bo Ji­ba, die twee­de mag­tig­ste amp­te­naar in die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) wie se loop­baan by­na ’n knou weg ge­had het?

Dít is die ter­gen­de vrae waar­op Suid-A­fri­ka­ners dalk nooit ant­woor­de sal kry nie, want adv. Ger­rie Nel, die NVG se bul­hond-aan­kla­er, kan die vol­gen­de slag­of­fer op die pad na die ver­vol­ging van T­hos­han Pan­day word.

Pan­day is ’n K­waZu­lu-Na­tal­se sa­ke­ven­noot van Ed­ward Zu­ma en Dee­bo M­zo­be, on­der­skei­de­lik die pre­si­dent se seun en neef.

Beeld het ver­le­de week ont­hul dat adv. S­haun A­bra­hams, NVG­hoof, op­drag ge­gee het dat Nel voort­aan net in Gau­teng sal mag ver­volg.

Ge­rug­te doen ook die rond­te dat Nel self on­der­soek en moont­lik ver­volg sal word.

Ver­skeie hoog­ge­plaas­tes wat by die Pan­day-saak be­trok­ke was, is al ge­skors en ver­volg, soos die top­po­li­sie­le­de genl.maj. Jo­han Booy­sen (K­waZu­lu-Na­tal­se Val­ke-hoof), genl.maj. Deena Mood­ley (K­waZu­lu-Na­tal­se mis­daad­in­tel­li­gen­sie­hoof) en lt.genl. An­wa Dra­mat (voor­ma­li­ge na­si­o­na­le Val­ke-hoof).

Net sul­ke hoog­ge­plaas­te se­ni­or amp­te­na­re word daar­van ver­dink dat hul­le Pan­day be­skerm, in­slui­tend Ji­ba, genl.maj. M­ma­mon­nye N­go­be­ni (K­waZu­lu-Na­tal­se polisiehoof),

Pau­li van Wyk

adv. Moi­po­ne Noko (K­waZu­luNa­tal­se ver­vol­gings­hoof) en genl. Ri­ah P­hiy­e­ga (na­si­o­na­le polisiehoof).

Dit het in 2010 be­gin toe Booy­sen as pro­vin­si­a­le Val­ke-hoof aan­ge­stel is. Hy het by­na da­de­lik ’n on­der­soek be­gin na Pan­day, wat be­skul­dig word van kor­rup­sie en be­drog (wat meer as R60 mil­joen kan be­loop) ten ty­de van die 2010-Wê­reld­be­kersok­ker­toer­nooi.

Pan­day het na be­we­ring met die hulp van hoog­ge­plaas­tes in die po­li­sie on­re­ël­ma­tig kon­trak­te ge­kry om kos en ver­blyf aan die po­li­sie te ver­skaf.

Kol. Navin Mad­hoe, ver­meen­de Pan­day-sa­me­sweer­der, word daar­van be­skul­dig dat hy die stok- én wor­tel-me­to­de ge­bruik het om Booy­sen van die on­der­soek te laat af­sien.

In hof­stuk­ke het Booy­sen aan- ge­voer dat Mad­hoe eers ge­dreig het om mis­daad­to­neel­fo­to’s aan die me­dia te laat uit­lek. Die fo­to’s is van to­ne­le in sa­ke waar­aan die Val­ke se Cato Ma­nor- een­heid teen ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad ge­werk het.

Daar­na het Mad­hoe Booy­sen glo pro­beer om­koop om die ver­vol­ging te staak.

Mad­hoe is in ’n lok­val ge­ar­res­teer en saam met Pan­day van om­ko­pe­ry aan­ge­kla. Maar in De­sem­ber 2011 het Sun­day Ti­mes die fo­to’s ge­pu­bli­seer.

On­danks sterk be­wy­se is Mad­hoe in 2012 toe­ge­laat om in die po­li­sie te bly, maar Booy­sen is ge­skors en ge­ar­res­teer.

Dit is hier waar die ei­en­aar­di­ge ver­bin­te­nis met Ji­ba, des­tyds waar­ne­men­de NVG-hoof, in die kol­lig kom. Dit is Ji­ba wat Booy­sen van ram­pok­ke­ry aan­ge­kla het en la­ter in ’n hof­uit­spraak k­waai oor dié be­sluit ge­kri­ti­seer is. Dit het die ver­vol- ging van Pan­day so­wat drie jaar ont­wrig. Ji­ba is toe daar­van be­skul­dig dat sy on­der eed ge­lieg en be­wy­se ver­sin het.

A­bra­hams het toe­ge­sien dat dié klag­te teen haar te­rug­ge­trek word. As Ji­ba skul­dig be­vind sou word, sou sy waar­skyn­lik on­ge­skik vir haar hoë pos in die NVG ver­klaar ge­word het.

Booy­sen het drie jaar ge­veg om sy on­skuld in die saak te be­wys.

In No­vem­ber 2014, kort na­dat Booy­sen ook deur ’n tug­ko­mi­tee kwyt­ge­skeld is, het Dra­mat en Ro­bert M­cB­ri­de, hoof van die po­li­sie­wag­hond, O­pod, al­bei ge­vra dat die NVG weer klag­te teen Pan­day in­stel.

’n Maand la­ter is Dra­mat ge­skors en in Maart 2015 M­cB­ri­de. Vyf on­af­hank­li­ke se­ni­or bron­ne in die jus­ti­sie­sek­tor het hul po­ging om Pan­day te ver­volg as re­de aan­ge­voer.

“Po­li­sie- en NVG-hoog­ge­plaas­tes gaan tot bui­ten­ge­wo­ne ui­ter­stes om Pan­day te be­skerm,” het ’n se­ni­or bron ge­sê.

“As Ger­rie (Nel) ook uit­ge­werk word, sal die hof nooit die ge­leent­heid kry om ag­ter die kap van die byl te kom nie. En die vrot kol in die po­li­sie en NVG sal bly groei.”

Lu­vu­yo M­fa­ku, NVG-woord­voer­der, het ge­sê die NVG be­hou hom die reg voor om ver­vol­gings­be­slui­te te neem en be­spreek dit net met die be­trok­ke­nes. Hy wou nie vrae oor die Pan­day-ver­vol­ging of Nel se be­trok­ken­heid ant­woord nie.

Die ver­meen­de be­drie­ër T­hos­han Pan­day in ’n Fer­ra­ri Ca­li­for­nia van R2,5 mil­joen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.