Trust help jon­ges om vaar­dig­he­de te leer

Beeld - - Nuus - Seug­net van Zyl

Om jong men­se vaar­dig­he­de te gee, is Free Trust se hoof­doel.

Fer­die Heu­nis, stig­ter van dié nie­wins­ge­wen­de lief­da­dig­heids­be­we­ging, sê hul­le lei lei­ers vir die toe­koms op.

Free Trust, van Wa­ver­ley in die P­re­to­ri­a­se Moot, on­der­steun ver­skeie op­lei­dings­pro­jek­te in die stad.

“Ons doel is om men­se in ge­meen­skap­pe te i­den­ti­fi­seer, te ont­wik­kel en te help vor­der so­dat hul­le hul dro­me kan ver­we­sen­lik.”

Hul­le moet dan weer ’n ver­skil in hul ge­meen­skap maak.

Heu­nis sê die or­ga­ni­sa­sie dien as men­tor vir die groep jong men­se in die Hap­py He­arts-jeug­klub in Ga-Ran­ku­wa, noord van P­re­to­ria, en ver­skaf gel­de­li­ke on­der­steu­ning en borg­skap­pe.

Vol­gens Heu­nis be­gin die ont­wik­ke­lings­i­ni­si­a­tie­we op ’n vroeë ou­der­dom en is tal­le be­hoef­ti­ge dag­s­org­sen­trums in P­re­to­ria gei­den­ti­fi­seer. Free Trust spits hom ver­al toe op dag­s­org­sen­trums in Ma­me­lo­di en Eer­ste­rust.

“Ons pro­beer die al­ge­he­le ont­wik­ke­ling van kin­ders in s­ko­le on­der­steun.”

Dit sluit die ver­be­te­ring van ge­rie­we en die ont­wik­ke­ling van on­der­wy­sers in.

Hul­le staan ook Hou­se 39, ’n toe­vlugs­oord vir jong mans met dwelm­pro­ble­me, by.

A­man­da Ma­rais, Fer­die Heu­nis, Car­men Le­o­nard en Li­on S­teen­berg is die trus­tees van Free Trust, ’n nie­wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie in die P­re­to­ri­a­se Moot.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.