‘C­hi­ne­se e­ko­no­mie raak Ten­cent nie so erg nie’

Beeld - - Nuus - Fran­cois Wil­li­ams Sa­ke is deel van Me­dia24, ’n Nas­pers­fi­li­aal.

Kaapstad. – Die val in C­hi­ne­se en an­der in­ter­na­si­o­na­le ba­te­pry­se bied nu­we ge­leent­he­de vir Ten­cent, die in­ter­ne­treus waar­in Nas­pers ’n 34%-be­lang het, eer­der as wat dit hom be­dreig.

C­har­les Searle, uit­voe­ren­de hoof vir ge­no­teer­de in­ter­net­ba­tes by Nas­pers en die groep se ken­ner oor C­hi­ne­se mark­te, het op die in­ter­net- en me­di­a­reus se jaar­ver­ga­de­ring ge­sê Ten­cent se be­ste­ding aan die plat­form vir sy diens­te is re­la­tief klein en die maat­skap­py word nie so erg deur ’n af­swaai in die C­hi­ne­se e­ko­no­mie ge­raak as by­voor­beeld maat­skap­pye in die mo­tor­be­dryf nie.

Ten­cent bied on­der meer in­ter­net­klets­diens­te en in­ter­net­spe­le­tjies in China.

Searle voor­sien nie dat die wis­sel­val­lig­heid in die C­hi­ne­se e­ko­no­mie en mark­te Ten­cent noe­mens­waar­dig sal raak nie.

C­hi­ne­se e­ko­no­mie­se groei is steeds rond­om 7%, wat in­ter­na­si­o­naal ge­spro­ke steeds merk­waar­dig is. China trans­for­meer eg­ter tans van ’n be­leg­gings­ge­dre­we na ’n meer ver­brui­kers­ge­dre­we e­ko­no­mie en wis­sel­val­lig­heid in dié oor­gang is te ver­wag­te.

Koos Bek­ker, voor­sit­ter van Nas­pers, het in sy eer­ste op­tre­de op ’n jaar­ver­ga­de­ring ge­sê daar is “ab­so­luut niks” wat ’n mens aan die wis­sel­val­lig­heid van wêreldmarkte kan doen nie en maat­skap­pye moet maar soos ’n vis ef­fens dié kant of daai kant toe wik­kel soos wat die stroom hom stuur.

“Teg­no­lo­gie trans­for­meer die mark­te. Vier jaar ge­le­de het tax­i­be­stuur­ders nie van U­ber ge­weet nie. Van­dag word hul be­dryf be­dreig. Dit geld ook ban­ke, on­der­wys, klein­han­del, koe­ran­te en selfs die TV-be­dryf,” het Bek­ker ge­sê.

Ook Me­dia24 (Nas­pers se druk­me­di­a­fi­li­aal) suk­kel met die me­de­din­ging van die in­ter­net.

Bek­ker het ge­sê som­mi­ge be­leg­gers en al die plaas­li­ke re­gu­leer­ders is steeds on­der die wan­in­druk dat Nas­pers in die Suid-A­fri­kaan­se me­di­a­be­dryf mee­ding. Advertensies is die hoof­in­kom­ste van die me­di­a­be­dryf, maar die groot­ste ont­van- ger van advertensie-in­kom­ste is tans Google, met sy hoof­kan­toor in Si­li­con Val­ley, Ka­li­for­nië. “Dit is ’n wê­reld­mark. Dat ons in die plaas­li­ke me­di­a­be­dryf mee­ding, is vol­slae snert. Ons moet mee­ding met A­ma­zon, Google en Fa­ce­book. Daar­voor moet ons die bes­te men­se be­hou en hul­le soos en­tre­p­re- neurs han­teer. Die veg­ge­ne­raals moet soos ei­e­naars op­tree wat ’n 3%-be­lang in die on­der­ne­ming het – en­tre­pre­neurs wat hul le­we op die spel plaas om die on­der­ne­ming te laat groei, want hul­le kan ryk word daar­uit,” het hy ge­sê.

)

Bob van Di­jk

Koos Bek­ker

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.