Le­wens­er­va­ring maak ’n groot sprong baie mak­li­ker

Beeld - - Sakenuus - T­ha­rien Hat­tingh

Dit is be­lang­rik dat ons nie net ons kli­ën­te se fi­nan­si­ë­le be­hoef­tes ver­staan nie, maar ook hul per­soon­li­ke le­we ken en ’n ho­lis­tie­se prent­jie vorm van hul le­wens­uit­kyk.

Ri­aan Bo­tha het op ’n meer ge­vor­der­de ou­der­dom sy eie on­der­ne­ming in die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf be­gin. Hy ver­dui­de­lik wat dit ge­verg het.

Wat is Bo­vest?

Bo­vest is ’n on­af­hank­li­ke fi­nan­si­ë­le­diens­te-ver­skaf­fer wat ’n ver­skei­den­heid en om­vat­ten­de reeks fi­nan­si­ë­le pro­duk­te bied.

Jy het op 49 jaar jou per­ma­nen­te be­stuurs­pos in ’n staats­in­stan­sie ver­laat en jou eie on­der­ne­ming be­gin. Hoe­kom het jy so be­sluit?

Ek het baie ja­re lank as staats­amp­te­naar ge­werk en was ge­reed vir ’n nu­we uit­da­ging.

Hoe­wel my loop­baan ’n won­der­li­ke a­von­tuur was en ek baie ge­leer en ont­wik­kel het, was dit tyd vir my om aan te be­weeg.

Ek het se­dert 1996 my eie be­leg­gings­por­te­feul­je be­stuur en be­sef dat ek in dié rig­ting be­lang stel.

Ek het al die no­di­ge kwa­li­fi­ka­sies ver­werf en my kli­ën­te­ba­sis met­ter­tyd op­ge­bou.

In 2008 het ek Bo­vest se deu­re ge­o­pen.

Jy is die pa van vier kin­ders en het hier­die sprong ge­neem toe drie van jou kin­ders nog op u­ni­ver­si­teit was. Hoe het jy dit ge­fi­nan­sier?

Dit was ’n be­sluit wat ek nie oor­haas­tig ge­neem het nie en ek het my ri­si­ko’s be­paal en ge­ë­va­lu­eer.

Toe my kli­ën­te­ba­sis groot ge­noeg was om my uit­ga­wes te dek, het ek die sprong ge­neem.

Dit was uit die aard van die saak ook ’n skuif wat ek in ge­loof ge­neem het.

Wat is jou raad aan men­se wat ja­re lank werk­ne­mers was en op ’n ho­ër ou­der­dom graag hul eie on­der­ne­ming wil be­gin?

Dit is de­fi­ni­tief moont­lik, ver­al om­dat ons al le­wens­er­va­ring op­ge­doen het en ’n bre­ër uit­kyk op die le­we het.

Jy moet net se­ker maak dat die sprong nie jou ge­lief­des of jou af­tre­de be­na­deel nie. Jy moet fi­nan­si­eel in so ’n po­si­sie wees dat jy nooit jou pen­si­oen ge­bruik om die nu­we on­der­ne­ming te fi­nan­sier nie.

Dit is waar ek ge­luk­kig was – ek het Bo­vest in my vrye tyd be­gin en kon oor die ja­re re­ser­wes op­bou.

Be­gin jou on­der­ne­ming in ’n veld waar­van jy baie weet en waar­in jy on­der­vin­ding het.

Dit is ook be­lang­rik dat die nu­we on­der­ne­ming jou pas­sies in die le­we prik­kel.

Tans werk jou twee seuns en een van jou skoon­seuns saam met jou. Hoe is dit om as fa­mi­lie saam te werk?

Ons al­mal is spe­si­a­lis­te in ons eie veld en daar­om het ons ruim­te om ons­self in die on­der­ne­ming uit te leef, son­der om me­kaar te oor­ska­du.

Ons het ’n goeie meng­sel van vaar­dig­he­de en dus kan die een nie son­der die an­der nie.

Hier­die kom­ple­men­te­ren­de ei­en­skap van ons werk­ver­hou­ding is be­slis ons wen­re­sep.

Per­soon­li­ke fi­nan­sies is ’n sen­si­tie­we saak vir die mees­te men­ se. Hoe wen jul­le kli­ën­te se ver­troue?

Bo­vest is ge­bou op per­soon­li­ke ver­hou­dings en daar­om is dit vir ons be­lang­rik om tyd saam met ons kli­ën­te te be­stee en me­kaar goed te leer ken. Dit is be­lang­rik dat ons nie net ons kli­ën­te se fi­nan­si­ë­le be­hoef­tes ver­staan nie, maar ook hul per­soon­li­ke le­we ken en ’n ho­lis­tie­se prent­jie vorm van hul le­wens­uit­kyk.

El­ke kli­ënt se be­hoef­tes en wat hy of sy uit die le­we wil hê, ver­skil en ons moet dit ver­staan en daar­vol­gens ’n diens le­wer.

As fi­nan­si­ë­le ad­vi­seur is dit be­lang­rik om te luis­ter en reg­tig te hoor wat jou kli­ënt na aan die hart lê.

Die fi­nan­si­ë­le­diens­te­sek­tor het oor die ja­re ver­an­der in ’n streng ge­re­gu­leer­de sek­tor. Hoe be­ïn­vloed hier­die re­gu­le­ring jul on­der­ne­ming?

Ons er­vaar dit as ’n po­si­tie­we ver­an­de­ring en ver­wel­kom die re­gu­le­ring van die fi­nan­si­ë­le­diens­te­sek­tor.

Om met kli­ën­te se fi­nan­sies en ver­al hul af­tre­de te werk, is ’n be­lang­ri­ke, sen­si­tie­we en ons kan selfs sê ’n in­tie­me diens wat ge­le­wer word en moet deur streng re­gu­la­sies be­stuur word.

Die re­gu­le­ring lei ook daar­toe dat ad­vi­seurs wat s­legs pro­duk­te ver­koop en wins­be­jag na­streef, ver­min­der in die mark.

Re­gu­le­ring skei as’t wa­re die kaf van die ko­ring.

Per­soon­li­ke diens is vir Bo­vest baie be­lang­rik. Hoe kies jul­le per­son­neel­le­de en ver­se­ker dat hul­le die­self­de werks­e­tiek deel?

Dit is hier waar my le­wens­er­va­ring nut­tig te pas kom. Ek het in my be­stuurs­po­si­sie in die staat oor ’n lang tyd­perk ’n groot aan­tal men­se be­stuur en het dus goeie men­se­ken­nis op­ge­doen.

Hier­die vaar­dig­heid word toe­ge­pas om span­le­de te kies en te men­tor.

Fo­to: T­HA­RIEN HAT­TINGH

Geo, Ri­aan en PJ Bo­tha van die fi­nan­si­ë­le­diens­te­maat­skap­py Bo­vest.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.