O­ce­a­na nou by­na 100% be­mag­tig

Beeld - - Sakenuus -

Die vis­maat­skap­py O­ce­a­na is vir die twee­de jaar ag­ter­een­vol­gens as Suid-A­fri­ka se mees be­mag­tig­de ge­no­teer­de maat­skap­py aan­ge­wys.

Die na­vor­sing word deur die be­mag­ti­gings­gra­de­rings­a­gent­skap Em­po­wer­dex uit­ge­voer, en die ver­slag is deur die na­vor­sings­maat­skap­py In­tel­li­dex saam­ge­stel.

Bu­si­ness Re­port van die In­de­pen­dent-groep is die me­dia-ven­noot.

Die toe­ken­ning­se­re­mo­nie was Don­der­dag­aand.

Die na­vor­sing word uit­ge­voer om gro­ter be­wust­heid te skep oor breë swart e­ko­no­mie­se be­mag­ti­ging (B-SEB) in Suid-A­fri­ka.

Die maat­skap­py het se­dert 2004 dras­ties vor­de­ring met be­mag­ti­ging ge­maak. In 2004 was hy in die 70ste plek op die lys en in 2013 in die twee­de plek.

Ver­le­de jaar het O­ce­a­na in die eer­ste plek in­ge­skuif met ’n to­ta­le pun­te­tel­ling van 98,39 vir sy be­mag­ti­ging, soos dit ge­meet word op grond van die be­mag­ti­ging­stel­kaart. Sy tel­ling het op­ge­skuif van 95,17 pun­te in 2013.

Die ver­ho­ging in dié pun­te is ge­kry dank­sy be­ter pun­te vir be­stuurs­be­heer; vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling, voor­keur­aan­ko­pe en bil­li­ke in­diens­ne­ming.

Die pun­te vir ei­e­naar­skap, on­der­ne­mings­ont­wik­ke­ling en maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling het die­self­de ge­bly.

Van­jaar het die maat­skap­py die mak­si­mum pun­te ge­kry in al die e­le­men­te van die tel­kaart, bui­ten bil­li­ke in­diens­ne­ming.

Fran­cois Kut­tel, uit­voe­ren­de hoof van O­ce­a­na, het in ’n ver­kla­ring ge­sê: “Waar an­der men­se die po­ten­si­aal vir vis­reg­te sien, sien ons die po­ten­si­aal om ons vis­reg­te te ge­bruik om men­se­reg­te te skep.”

Hy het ge­sê dit is nie net praat­jies oor be­mag­ti­ging nie. Vol­gens hom is die be­wy­se van O­ce­a­na se be­mag­ti­ging die se­wen­de uit­be­ta­ling wat ver­le­de maand deur die O­ce­a­na Em­po­wer­ment Trust ge­doen is.

Dié keer is R7,5 mil­joen uit­be­taal. Die geld is aan die 2 555 wer­kers uit­be­taal wat kwa­li­fi­seer as be­guns­tig­des van die trust. Die trust hou 11,6% in O­ce­a­na.

Kut­tel sê dit be­te­ken die geld wat O­ce­a­na maak, word werk­lik ge­deel. “Ons be­skou dit as iets wat ons land be­no­dig vir maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se sta­bi­li­teit en ge­volg­lik vir die lang­ter­myn­vol­hou­baar­heid van ons on­der­ne­ming.”

Hy sê O­ce­a­na het die sta­tus van ’n vis­maat­skap­py wat in swart be­sit en be­heer is. Dit help die maat­skap­py om sy kom­mer­si­ë­le vis­reg­te te be­hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.